Actividades mutualistas Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
02 Títulos e diplomas Unidade documental composta 1919 -
02 Publicidade e difusión Serie 1871 -
02 Tarxeta social Unidade documental simple 199?
01 Organización e xestión Serie 1932 -
01 Memorias presentadas pola Xunta Directiva Unidade documental composta 1871 -
03 Recortes de prensa Unidade documental composta 199?
01 Libro de rexistro de propiedades Unidade documental simple 1932