Agrupación coral y artística Rosalía de Castro

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Agrupación coral y artística Rosalía de Castro

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Agrupación coral, irmandade artística e cultural galega Rosalía de Castro
  • Coro galego Rosalía de Castro, irmandade artística e cultural

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Relacionar con: Centro Pontevedrés

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1939-03-30 ata 1963, ano no que se integra no "Centro Pontevedrés" de Buenos Aires.

Historia

Esta sociedade cultural e artística foi creada por emigrantes galegos na Arxentina, para participar na homenaxe que a colectividade galega de Bos Aires lle fixo nese ano a Rosalía de Castro, con motivo do centenario do seu nacimento, celebrando un gran festival o día 24 de xullo no Teatro Avenida.
Esta asociación continúa no seu labor en defensa da cultura e a arte galega ata xaneiro de 1963 en que aproba a súa integración no "Centro Pontevedrés".

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Pontevedra

Estatuto xurídico

Agrupación artística, musical de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Musicais, artísticas, culturais e recreativas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-CorRo

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados