América do Sur

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

América do Sur

América do Sur

Termos equivalentes

América do Sur

  • UP Sudamérica
  • UP Suramérica
  • UP América Meridional
  • UP Amércia del Sur

Termos asociados

América do Sur

1195 Descrición arquivística resultados para América do Sur

1 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Asociación Unión Residentes de Vigo y Lavadores en Buenos Aires

Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

Convite a unha actividade recreativa (1951)
Folla voandeira coa candidatura ás eleccións da directiva da sociedade (1951)
Memoria e balance xeral dos anos 1949-1951

Asociación Unión Residentes de Vigo y Lavadores en Buenos Aires

Asociación uruguaya de hijos de gallegos

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Díptico "Acto académico-musical de homenaje a Juana de Ibarbourou" (1963)
Boletín "Nós : Órgano oficial de la Asociación Uruguaya de Hijos de Gallegos"

Asociación uruguaya de hijos de gallegos

Asociación Villagarcía de Arosa

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel, microfilme e dixital:

Estatutos sociais (fotocopias) (1952)

Conservada en formato microfilme e dixital:

Libros de actas das Reunións da Comisión Directiva (1933-1990)
Libros de actas das Reunións das Asembleas de Socios (1933-1944, 1952-1991)
Correspondencia recibida (1936-1941)

Conservada en formato microfilme:

Correspondencia enviada (1934-1943)
Libros de rexistro de socios (1935-1952)

Conservada en formato dixital:

Estatutos sociais (1991)
4 folletos sobre actividades mutualistas (1935-1941)

Asociación Villagarcía de Arosa

Ateneo Curros Enríquez

Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato microfichas:

Correspondencia da sociedade durante os anos 1944 e 1970

Ateneo Curros Enríquez

Balance económico dunha festa

Balance económico da festa celebrada o 12/02/1911 pola "Sociedad hijos de Silleda de protección mutua", conservado en formato papel.

Sociedad hijos de Silleda de protección mutua

Banco de Galicia y Buenos Aires

Este fondo consta da seguinte documentación conservada en formato papel:

Publicidade do banco inserta na contracuberta da revista "Galicia", do Centro Galego de Bos Aires

Banco de Galicia y Buenos Aires

Banderín e insignia

Banderín e insignia co escudo da sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata".

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Banquete federal

A federación publica un folleto titulado: "Banquete federal"

Federación de sociedades gallegas de la república Argentina

Becerreá : Revista del Centro Recreativo del Partido de Becerreá

Esta revista societaria foi creada para informar aos socios da entidade editora das actividades da sociedade, así como das noticias e historia do seu concello natal e de Galicia.

Números conservados en microfilme:

  • 1939: n. 7 (xullo)
  • 1944: n. 11 (xaneiro)
  • 1945: n. 13 (decembro)
  • 1947 (s/n)

Centro recreativo del partido de Becerreá

Bergantiños : Publicación oficial del Club Bergantiños de Montevideo-Uruguay

Esta publicación societaria foi creada coa intención de informar dos fins, historia e actividades da entidade editora («Historia de una ilusión», notas biográficas, visitas e saúdos de personalidades, doazóns, festas, excursións). O resto da publicación son artigos evocadores de Galicia e da comarca de Bergantiños, con referencias á cultura («Figuras ilustres de Bergantiños»), a xeografía («El paisaje de Bergantiños», «Así es nuestra tierra», «Estampas da terra»), os costumes («Domingo de feira», «As nosas cousas: Na feira de Rebordelos»), etc.

Números conservados en formato papel:

1982/1983: n. 1
1986: n. 2

Centro social y cultural Bergantiños de Montevideo

Betanzos : Revista del Centro Betanzos

Esta publicación societaria pretende servir de vínculo entre os emigrantes betanceiros e a súa comarca natal, informando das actividades realizadas polo Centro Betanzos e sobre outros temas de interese para os seus integrantes. Tamén inclúe diferentes colaboracións e artigos sobre temas galegos: historia, nacionalismo, economía, lingua, educación, música, emigración, etc. Por último, recolle información da actualidade galega, especialmente da comarca de Betanzos.

Número conservado en microfilme:

[1947]: n. 42

Números conservados en papel e en microfilme:

1948: n. 43 (fotocopias)
1949: n. 44
1951: n. 45
1962: n. 58
1978: n. 65
1980: n. 69
1981: n. 70
1989
1990: 85º aniversario
1992: 86º aniversario

Centro Betanzos

Biografía de Domingo Maza Calvo

Artigo dedicado a Domingo Maza Calvo (pp. 1274-1277) da monografía de Alberto Vilanova Rodríguez: "Los Gallegos en la Argentina. Buenos Aires: Galicia, 1966. Vol. II". Este escultor galego realizou un busto de Castelao por encargo desta entidade.

Centro Betanzos

Boas Novas : Boletín Informativo mensual da Irmandade Galega

Esta revista segue o esquema típico da prensa societaria, incluíndo información relativa á composición e organización da entidade editora, con noticias sobre directivas, socios, comités internos, etc. e sobre os diferentes aspectos da vida social e cultural da mesma.

Número conservado en formato papel:

1979: n. 5

Hermandad Gallega de Venezuela

Boiro

Esta revista foi editada para informar do labor societario da entidade editora, así como das novas da colectividade. Complétase con notas sobre o concello de Boiro e sobre a actualidade cultural galega e española.

Números conservados en papel:

1965: agosto (fotocopiado)
1967
2005: xaneiro

Hijos del ayuntamiento de Boiro

Boletín

Boletín editado polo "Centro Gallego de Mar del Plata, cultural, social, recreativo y deportivo" con motivo da 39ª semana galega do ano 1995. Incorpora noticias sobre a sociedade, as súas actividades e información sobre Galicia.

Centro Gallego de Mar del Plata, cultural, social, recreativo y deportivo

Boletín de la Federación de asociaciones españolas en la República Argentina

Boletín de la Federación de asociaciones españoles en la República Argentina
Este boletín societario foi editado pola Federación de Asociaciones españolas en la República Argentina para informar sobre as asociacións que integran dita federación, as súas actividades, etc.

Números conservados en formato papel (fotocopias):

1922: n. 2, 4-5
1923: n. 6

Federación de asociaciones españolas en la República Argentina

Boletín de la sociedad cultural y agraria del distrito de Mugía

Esta publicación societaria informa das actividades e notas sociais da Sociedad Cultural y Agraria del Distrito de Mugía (capital social, ecos de sociedade, nómina de socios, etc.) e recolle informacións da zona de Muxía, colaboracións literarias e artigos de temática variada sobre Galicia. Ten colaboracións habituais de destacados escritores como Gervasio Paz Lestón, Ramón Otero Pedrayo, Gonzalo López Abente ou Manuel Pereira Santos entre outros e fotografías de Ramón Caamaño.

Números conservados en formato dixital:

1928: n. 4-5
1929: n. 6-8
1930: n. 9-11
1931: n. 12-13
1932: n. 14-15
1933: n. 16-17
1934: n. 18

Números conservados en formato papel (impresión dixital):

1930: n. 10-11

Sociedad cultural y agraria del distrito de Mugía

Boletín de la Sociedad Residentes del Municipio de Porriño

Esta publicación societaria está destinada a informar aos seus socios dos asuntos internos da institución (nómina de socios, memorias anuais, asembleas, proxecto de estatutos, balances económicos, novas sociais, falecementos, etc.). Tras a fusión de varias sociedades de emigrantes naturais de Porriño pasa a denominarse «Boletín de la Sociedad Residentes del Municipio de Porriño y sus distritos». Recolle outras novas de interese para os asociados e informa dos proxectos impulsados en Galicia pola sociedade (escolas, bibliotecas, etc.), ou noticias da actualidade de España, de Galicia e particularmente da súa comarca (sección «De Porriño»), nas que se manifesta o apoio ao movemento agrarista e o seu republicanismo. Por último, cabe citar a inserción de colaboracións literarias, artigos de carácter divulgativo relativos á educación, á cooperación, etc.

Números conservados en papel:

Orixinal:

1972/1973: n. 206/209
1974/1975: n. 213/215

Fotocopias:

1941: n. 82

Sociedad residentes del municipio de Porriño

Resultados 121 a 140 de 1195