América do Sur

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

América do Sur

América do Sur

Termos equivalentes

América do Sur

  • UP Sudamérica
  • UP Suramérica
  • UP América Meridional
  • UP Amércia del Sur

Termos asociados

América do Sur

1195 Descrición arquivística resultados para América do Sur

1 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

¡Terra! : Boletín Informativo

Esta publicación de carácter político, actúa como portavoz deste grupo, co obxectivo de loitar por unha España democrática e reivindicar a personalidade propia dos pobos catalán, galego e vasco. A revista recolle crónicas, artigos, comentarios e outro tipo de escritos arredor da situación socio-política en España.Tamén informa das opinións e reaccións políticas noutros países con respecto ao réxime franquista.

Número conservado en formato papel:

1974: n. 1

Junta Democrática de Galicia en Caracas

Xuntos : Boletín Informativo del Círculo Social Valle Miñor de Buenos Aires de los oriundos de los municipios de Bayona, Gondomar y Nigrán

Esta publicación societaria foi editada para informar das noticias da entidade e da súa sección uruguaia (memorias sociais de carácter anual, balances económicos, movemento de caixa, novos socios, regulamentos, acordos das comisións directivas, etc.). Abundan ademais as colaboracións e artigos divulgativos e de temática variada, destacando as referidas ao ámbito pedagóxico, á agricultura, historia de Galicia, etc.

Números conservados en papel:

1988: n. 1-3
1989: n. 6-7
1990: n. 10-12
2001: [n.s.] n. 1

Círculo social Valle Miñor

Xuntémonos

Esta publicación societaria editouse para homenaxear á banda de gaitas da sociedade Xuntanza Fillos de Ourense en Venezuela. Fan un percorrido polos membros do grupo folclórico galego e pola súa andaina artística, facendo un especial fincapé pola súa visita a Galicia no ano 2000 con motivo do Campionato Liga Galega de Bandas de Gaitas. Destacan sobre todo a súa visita a numerosos concellos ourensáns nos que actuaron para os seus paisanos; así como a súa participación na toma de posesión como presidente da Xunta de Galicia de Manuel Fraga.

Número conservado en formato papel:

2001: n. 1 (ed. especial)

Asociación Civil Fillos de Ourense

Xogos florais

Recorte de prensa no que se anuncian os gañadores dos Xogos Florais do Idioma Galego.

En 1968 a colectividade galega de Bos Aires organiza, aproveitando a celebración do Día Nacional de Galiza, os Xogos Florais do Idioma Galego. Constaban de 4 premios (“Rosalía”, “Pondal”, “Rañas” e “Cornide”), e foron organizados por Manuel Puente. O seu mantedor foi Xosé Luís Méndez Ferrín. Os principais poetas premiados foron Celso Emilio Ferreiro, Xosé Sesto López e Manuel María Fernández Teixeiro.

Coral galega Os Rumorosos

Xerme : Voceiro do Movemento Nova Galiza

Esta revista política nacionalista xorde co obxectivo manifesto de loitar pola cultura galega, o idioma, os costumes e o dereito a ser galegos nunha Galicia próspera, sen emigración e independente do Estado español. Contén artigos, notas e outro tipo de escritos de carácter histórico, cultural, económico e político relativos a Galicia. Complétase cunha serie de noticias arredor da nosa terra e das colectividades galegas no exterior, e con seccións musicais, deportivas e de humor, entre outras.

Números conservados en formato papel:

1980: n. 22
1981: n. 35-36, 38-39
1982: n. 41-42, 44-45

Hermandad Gallega de Venezuela

Xeito Novo : Galiza Sempre

Publicación societaria editada pola Fundación Xeito Novo de Cultura Gallega.

Número conservado en formato papel:

1991

Fundación Xeito Novo de cultura gallega

Xa : Revista de Cultura Gallega

Esta publicación cultural foi editada pola sociedade cultural Xeito Novo para achegar aos galegos de Bos Aires á realidade galega. A revista estructúrase en seccións como: «Libros», «Actividade Cultural», «Música», «Idioma», «Costumbres» ou «Cine», que aproximan ao lector a diferentes aspectos da cultura galega, así como ás actividades realizadas na colectividade emigrada. Outro eixe básico é a recuperación da memoria histórica da emigración («Testimonios», «Memoria», etc.). Noutras seccións abórdanse temas como a actualidade de Galicia, a gastronomía, rutas turísticas, a emigración, etc.

Números conservados en formato papel:

1993: n. 1
1994: n. 2-4

Fundación Xeito Novo de cultura gallega

Vigo en Buenos Aires

A Asociación Mutualista Residentes de Vigo en Buenos Aires, fundada en 1918, edita dúas publicacións con motivo do seu 50º e 75º aniversario fundacional. As revistas inclúen artigos referidos á Sociedade e a súa historia, programas de actos e unha descrición das actividades realizadas pola institución e destaca datas conmemorativas de Galicia como o Día de Galicia, Día das Letras Galegas, Dia do Estatuto, etc. Contén ademais informacións sobre a situación actual de Vigo e Galicia, e colaboracións literarias.

Números conservados en papel:

1968: Cincuentenario (44 páxinas)
1993: Bodas de diamante (104 páxinas)

Asociación mutualista Residentes de Vigo

Vida carnotana : Boletín oficial del Centro social de recreo y cultura "Hijos del ayuntamiento de Carnota"

Boletín oficial editado pola sociedade Hijos del Ayuntamiento de Carnota para informar aos seus socios das actividades da sociedade, aparecendo noticias do seu concello natal e de Galicia.

Número conservado en formato microfilme:

  • 1943: n. 8

Números conservados en formato dixital:

  • 1943: n. 8
  • 1949: n. 15

Hijos del ayuntamiento de Carnota

Vedra Hoxe : Publicación de la Sociedad Parroquial de Vedra

Publicación societaria que informa das actividades e dos fins da entidade editora para informar da actualidade nesta comarca; conta tamén con artigos divulgativos, informacións de interese para os emigrantes, traballos sobre Galicia e o concello de Vedra, páxinas de entretemento e colaboracións literarias.

Números conservados en papel:

Orixinal:

1993: n. 4
1994: n. 5-6, 8
1995: n. 9-10
1996: n. 12, 14
1997: n. 16, 17
1998: n. 18-19
1999: n. 20
2000: n. 21-22
2001: n. 23-24
2002: n. 25-27
2003: n. 28-29
2004: n. 30
2005: n. 31
2006: n. 34
2009: n. 37

Fotocopia:

1993: n. 1-4
1994: n. 5-8
1995: n. 9-11
1996: n. 12-14
1997: n. 15

Sociedad parroquial de Vedra de mutualidad y cultura

Unión Villalbesa

Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato microfilme e dixital:

Correspondencia da sociedade durante os anos 1941-1952
Ficheiros de socios da sociedade dos anos 1953-1959

Unión Villalbesa

Unión Residentes de Dodro

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato microfilme e dixital:

Libros de actas das reunións da Comisión directiva da sociedade correspondentes aos anos 1946-1952 e 1967-1989.

Correspondencia da sociedade durante os anos 1940-1949.

Libro de rexistro de socios da sociedade do ano 1940.

Unión Residentes de Dodro

Unión Quiroguesa y sus distritos

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato microfilme e dixital:

Correspondencia (1934-1956)

Conservada en formato dixital:

Acta da reunión da Asemblea social do día 19/06/1938 cos Estatutos
Memoria e balance do exercicio de 1941

Unión Quiroguesa y sus distritos

Unión provincial orensana

Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato microfilme:

Libros de Actas das Reunións da Comisión Directiva da sociedade dos anos 1918-1927

Unión provincial orensana

Unión progresista del distrito de Salvatierra de Miño

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato microfilme e dixital:

Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios da sociedade dos anos 1921-1936
Memoria e balance do 21º exercicio correspondente ao ano 1942 da sociedade

Conservada en formato papel:

Revista "Asociación Residentes de Salvatierra de Miño en la República Argentina"

Unión progresista del distrito de Salvatierra de Miño

Unión progresista del distrito de Covelo

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato microfilme e dixital:

Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios dos anos 1927-1971
Correspondencia recibida pola sociedade nos anos 1927, 1931-1932 e 1937-1955
Correspondencia enviada pola sociedade nos anos 1928-1942, 1944-1948, 1951-1953
Facturas, recibís e balances económicos da sociedade dos anos 1929-1935, 1937, 1939-1942, 1944, 1946-1948, 1952-1953

Conservada en formato microfilme:

Fotografías da sociedade

Unión progresista del distrito de Covelo

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Estatutos (1924)
Carta anunciando a creación da sociedade (1918)
Carta de Vicente Peña á directiva (1986)
Carta enviada ao Arquivo da Emigración Galega (1998)
Enquisa "As sociedades galegas no mundo"
Banderín
Insignia
Recorte de prensa

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Resultados 1 a 20 de 1195