Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires Inventory list

Identificador Título Nivel de descrición Data Sort ascending Obxecto dixital
02 Acción Gallega : Publicación oficial de Casa de Galicia Subserie 1920-06-24-
07 Publicacións Sección 1920 -
01 Airiños : Revista de la Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires Subserie 1944-07-01-
01 Estatuto civil de la Asociación Casa de Galicia Unidade documental simple 1976-01-09
01 Carta coa enquisa Censo Cultural Unidade documental composta 1992-01-31
01 Homenaje al Maestro Unidade documental simple 1992-11-28
01 Xuntas Directivas Subsección 1933 - 1953
01 Libros de Actas Serie 1933 - 1953
02 Asembleas de socios Subsección 1978
05 Actividades societarias Sección 1992
01 Publicidade e difusión Serie 1992
02 Estatutos Serie 1976
01 Revistas Serie 1920 -
01 Libros de actas das reunións da Xunta Directiva Unidade documental composta 1933-1953
02 Saída Subserie 1992
02 Formación e extensión cultural Subsección 1992
02 Órganos de dirección e goberno Sección 1933 -
03 Administración Sección 1992
01 Correspondencia Serie 1992