A. B. C. del Partido Judicial de Corcubión

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

A. B. C. del Partido Judicial de Corcubión

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Asociación Benéfica y Cultural del Partido Judicial de Corcubión

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • 1922: Sociedad Agraria y Cultural de los Hijos del Partido de Corcubión
  • 1927: Asociación Benéfica y Cultural del Partido de Corcubión
  • 1940: A. B. C. del Partido de Corcubión y Mugía (fusionadas)
  • 1985: Centro Español de Corcubión y Sada

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1922-08-26 ata a actualidade

Historia

Esta sociedade foi fundada o 26 de agosto de 1922 baixo o nome de "Sociedad Agraria y Cultural de los Hijos del Partido de Corcubión", polos emigrantes do partido xudicial de Corcubión residentes na capital arxentina. Os seus primeiros estatutos foron aprobados na Asamblea social do 24 de marzo de 1923, recollendo as súas finalidades principais:
"Capítulo I: Art. 2º: son sus fines: a) propender por todos los medios al mejoramiento agrario de aquella parte de Galicia; b) procurar asimismo la creación de escuelas de instrucción primaria, industriales y de artes y oficios, tendiendo al mejoramiento de las existentes, creando premios y estimulando todo aquellos que esté comprendido en el orden cultural; c) proteger a sus asociados y cuidar de su mejoramiento físico, estableciendo todo lo que conduzca a este fin, sin descuidar la asistencia médica, cuando sus medios se lo permitan y llegando a establecer una sal de primeros auxilios (...)".
Dende a súa fundación manteñen un labor en pro da beneficencia e da cultura dos seus asociados. Destacan no seu labor a favor da educación dos nenos deste partido xudicial, chegando a construír catro escolas nas parroquias de Estorde (Cee), Nemiña (en Muxía), en Pasarela (en Vimianzo) e en Suarriba (Fisterra).
O 26 de agosto de 1925 sae o primeiro número da revista "Alborada", órgano oficial da asociación, coa pretensión de que se convertise no voceiro das súas aspiracións colectivas e de recoller canto de interese xeral acontecese na súa comarca natal. Actualmente segue a editarse.
Contan cunha sede social en propiedade dende 1930, onde funciona a secretaría social; e en 1940 mercaron dous terreos onde instalaron o seu recreo social, para organizar reunións e festas para os asociados.
Na actualidade están centrados nas actividades recreativas, deportivas e culturais, ademais dalgunhas actividades benéficas que realizan segundo as súas posibilidades, colaborando co Hogar Gallego de Domselaar. Asesoran gratuítamente aos socios e membros da colectividade no referente a trámites consulares, pensións, bolsas, campamentos ou axudas especiais.

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Corcubión
Fisterra
Cee
Vimianzo
Muxía
Dumbría

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

No pasado foi unha sociedade instrutiva. Hoxe funciona como unha asociación cultural, recreativa e de axuda mutua.

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Sociedad cultural y agraria del distrito de Mugía (1923-01-30 ata 1940, no que se fusiona coa "ABC del partido judicial de Corcubión".)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-SocMug

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1940

Descrición da relación

Fusión con esta entidade integrada por emigrantes da mesma comarca

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-ABC

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados