Carballino y su partido

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Carballino y su partido

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Carballiño y su partido

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Carballino y su partido, Sociedad de Instrucción y Protección
  • Fomento y progreso del Partido de Carballino

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1923-02-26 ata 1966-02

Historia

Sociedade de carácter comarcal creada na Habana o 26 de febreiro de 1923, polos emigrantes de Carballiño (Ourense).
Os seus fins segundo a súa acta de inscrición no rexistro de Sociedades Españolas do 10 de decembro de 1932, foron fomentar e propagar a ensinanza gratuíta no Partido de Carballino, creando e sostendo colexios de ambos sexos nos seus concellos e parroquias, e fomentar a unión entre os fillos de Carballino residentes en Cuba.
Entre os presidentes da entidade están Jesús Pérez Cabo (fundador e primeiro presidente), Ruperto González y González (1924), Jesús Pérez Cabo (1928), Urbano González Iglesias (1933), Secundino Alvarez (1934) e Elisardo Atanés (1938).

Lugares

América
Cuba
A Habana
O Carballiño
Provincia de Ourense

Estatuto xurídico

Asociación civil del emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Instrutivas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Unión Orensana de La Habana (1909-03-07 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-CU-UOre

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1966

Descrición da relación

En febreiro de 1966 fusiónanse as sociedades "Carballino y su partido" e "Unión Orensana"

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-CU-Car

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Revisada por Adriana Cousillas o 28/08/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados