Casa de Galicia de Bilbao Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
05 Actividades societarias Sección 1983 -
01 Publicidade e difusión Serie 1974 -
05 Actividades mutualistas Subsección 2000 -
02 Follas Novas Subserie 1988 -
03 O currunchiño : voceiro da Casa de Galicia en Bilbao Subserie 1992 -
01 Correspondencia Serie 2000 -
01 Carta de Jaime Souto Capelet Unidade documental simple 1982 -
02 Formación e extensión cultural Subsección 1983 -
02 Bases do concurso "Galicia" de novela en galego Unidade documental simple 1974
01 Organización e xestión Serie 2000 -
01 Memoria Unidade documental simple 2000
07 Publicacións Sección 1988 -
01 Revistas Serie 1988 -
03 Administración Sección 2000 -
02 Saída Subserie 2000 -
01 Programas de festas en honor a Santiago Apóstol Unidade documental composta 1982 -
01 O curruncho : voceiro da nosa casa Subserie 1988 -