Casa de Galicia de Ondárroa

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Casa de Galicia de Ondárroa

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1969-06-02 ata a actualidade

Historia

En abril do ano 1969, un grupo de galegos residentes en Ondárroa, Bizkaia, plantexa ao Concello o desexo e a ilusión que teñen por crear un centro recreativo-cultural para a numerosa colonia de galegos, maioritariamente traballadores do mar, no sector do arrastre. O paso seguinte foi nomear unha Comisión Xestora coa aprobación provisional do regulamento e o envío para a aprobación definitiva dos Estatutos ante os Organismos pertinentes. Nestes inicios destaca o apoio, a colaboración e a axuda do Concello de Ondárroa.

A Sociedade Casa de Galicia de Ondárroa xurde definitivamente en xuño de 1969, nun local alugado, coa idea de reunir, orientar e axudar a atopar traballo á xente que viña de Galicia. Moitos destes galegos atopaban nesta sociedade a xente que lle prestaba axuda, por exemplo na procura e pago dunha pensión mentres non atopaban traballo.

En 1984 tiveron que deixar o local que tiñan alugado polo que se viron na necesidade de mercar outro. Dende os anos 90 a poboación galega en Ondárrea decreceu considerablemente, debido en parte á disminución da flota pesqueira.

Segundo reza o artigo nº 2 dos seus Estatutos, "Los fines de esta Asociación son:

  • Desarrollo y divulgación de la cultura gallega (lengua y folclore) en hermanamiento con otras culturas y lenguas existentes en Ondárroa.
  • Prestaciòn en lo posible, de asistencia moral y material a los gallegos necesitados, sean socios o no.
  • Procurar la elevación del nivel cultural de todos los socios y familias, facilitándoles medios educativos.
  • Celebrar bailes y otros recreos para los socios y sus familias”.

Durante os anos 1983 a 1999 contaron cun grupo de baile, "Airiños Mariñeiros", e cun grupo de gaitas, "Os Mariñeiros". Todos os anos celebran a festividade de Santiago Apóstolo. Contan cun equipo de fútbol de rapaces entre 13 e 15 anos co que participan en torneos.

Lugares

Europa
España
Galicia
País Vasco
Biscaia
Ondarroa

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Culturais, recreativas e benéficas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi (1985-12-08 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-ES-IrCGEus

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1985

Descrición da relación

A Casa de Galicia de Ondárroa colaborou na creación da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-ES-CaGaOnd

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Creada por Adriana Cousillas o 04/07/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG
Sixirei Paredes, Carlos. Asociacionismo Galego no exterior. Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2001

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados