Casa de Galicia de París

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Casa de Galicia de París

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Casa de Galicia en París

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1959 Non existe na actualidade

Historia

Esta entidade foi creada o ano 1959 por un grupo de emigrantes galegos en Francia, momento no que comezaba a ser importante a presencia da emigración galega en Europa.

Entre os seus fins destaca o seu desexo de exaltar os valores galegos, realizando estudios económicos e lingüísticos; promover a difusión da cultura galega e favorecer as manifestacións artísticas, literarias, etc. de Galicia en Francia.

As súas actividades céntranse nos aspectos recreativos creando o seguinte ano o grupo "Alborada", composto por dezanove músicos, vinteún membros no corpo de baile e vinteoito no coro. Ademais promocionan o Grupo Folclórico da Casa de Galicia ACG en París.

O ano 1974 comezan a publicar a revista "Voceiro" que se constitúe no órgano oficial da entidade. O 3 de febreiro de 1985 aproban a súa fusión coa asociación cultural "A Lareira" e a partir de aí editan o voceiro "A Voz da Lareira".

Poucos anos máis tarde esta asociación desaparece pola mala xestión da súa directiva. O 22 de maio de 1997 un grupo de galegos, antigos socios desta entidade, fundarán unha nova asociación chamada "A Nosa Casa de Galicia", asociación cultural e deportiva que dende a súa creación quere deixar moi clara a súa denuncia contra os causantes da desaparición da entidade.

Lugares

Europa
España
Galicia
Francia
París

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Culturais e recreativas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Gallego de París (196? Non existe na actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-FR-CGPar

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

Descrición da relación

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-FR-CaGaPar

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Creada por Adriana Cousillas o 09/07/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG
Sixirei Paredes, Carlos. Asociacionismo Galego no exterior. Santiago de Compostela : Xunta de Galicia, 2001
Páxina web: https://gl.wikipedia.org/wiki/A_Nosa_Casa_de_Galicia_en_Par%C3%ADs

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados