Centro Benéfico Social Hijos de La Estrada

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Centro Benéfico Social Hijos de La Estrada

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Centro Benéfico Social Fillos da Estrada

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Centro Benéfico Social Hijos del Partido de La Estrada
  • Hijos del Partido de La Estrada
  • Centro Benéfico-Social Hijos de La Estrada
  • Hijos de La Estrada

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1959-09-22 ata a actualidade

Historia

O 14 de decembro de 1958 cinco emigrantes en Venezuela orixinarios do partido xudicial de A Estrada acordaron crear unha Comisión Preparatoria, presidida por Manuel Coto Porto, que aprobou a constitución dunha sociedade e a elaboración dos estatutos societarios. O 22 de setembro de 1959 elixiron unha directiva presidida por Manuel Goldar e o 6 de decembro de 1960 foi inscrita de xeito oficial como asociación. Foi o primeiro centro benéfico galego creado en Venezuela con carácter local ou comarcal.

Tras un período de decadencia esta entidade reaparece de novo en 1971, conseguindo no ano 1979 uns 460 socios. Na actualidade conta 242 socios, todos eles galegos. Segundo os seus estatutos soamente admiten como socios aos nacidos no partido xudicial de A Estrada (concellos de A Estrada, Forcarei e Cerdedo), aos cónxuxes e aos seus fillos.

Trátase dunha asociación de carácter benéfico e cultural cuxos principais obxectivos son axuda mutua a todos os asociados, tanto benéfica como social, sobre todo en casos en que por enfermidade ou accidente algún socio quede incapacitado física ou mentalmente, defender os valores autóctonos de Galicia e realizar actividades culturais e recreativas.

Non teñen sede propia. Para a maioría das súas actividades empregan as instalacións da "Hermandad Gallega de Venezuela" en Caracas e en Valle Fresco.

Dende o ano 1982 publican o "Boletín Centro Benéfico Social Hijos de La Estrada". Celebran a Festa de San Paio (patrón de A Estrada), a Festa da Richada e Romerías. Contan con tres equipos de fútbol sala en diferentes categorías. Teñen sepulturas no Cemiterio do Este en Caracas a disposición dos socios con menos recursos económicos.

Obtivo a condición de galeguidade o 28 de xaneiro de 1988 por Decreto 31/88 (DOG nº 28 do 11 de febreiro).

Lugares

América
Venezuela
Caracas
España
Galicia
Provincia de Pontevedra
A Estrada
Forcarei
Cerdedo

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes galegos

Funcións, ocupacións e actividades

Benéficas, recreativas, culturais, asistenciais

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-VEN-HPEst

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Revisada por Adriana Cousillas o 17/09/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Web de galiciaaberta
Tese doutoral: Campos Álvarez, José Ramón: La emigración gallega a Venezuela. Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 2016.

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados