Centro Coruñés de Buenos Aires

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Centro Coruñés de Buenos Aires

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Círculo Provincial Coruñés
  • Centro Provincial Coruñés

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Relacionar con: Centro Galicia de Buenos Aires

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1943 - 1979, ano no que se fusiona cos outros centros provinciais e crean o Centro Galicia, existente na actualidade

Historia

Este centro foi creado en 1943, pero nos seus estatutos sociais aparece como data fundacional o ano 1926, tomando como esta data da creación do primeiro "Centro Coruñés" xa desaparecido e que tivo varias refundacións durante estas dúas décadas. Finalmente o ano de 1943, baixo os auspicios de Julio Smith e Juan F. Longueira, foi fundado como un clube deportivo, co fin principal de practicar o fútbol.
En 1950 desaparece tras a súa fusión co "Círculo Provincial Coruñés", dando lugar a unha nova sociedade chamada "Centro Provincial Coruñés". En 1963 volve a fusionarse co "Lar Bergantiñán" e a "Sociedad del Ayuntamiento de Carral", pasando de novo a chamarse "Centro Coruñés". En 1974 fusiónase co "Centro Pontevedrés" para formar a "Asociación Gallega de Buenos Aires". Finalmente en 1979, xunto co "Centro Lucense" e o "Centro Orensano", constitúen o "Centro Galicia de Buenos Aires".

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
A Coruña

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Deportivas, culturais e recreativas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Galicia de Buenos Aires (1979-07-25 ata a actualidade.)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CGal

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1979-07-25

Descrición da relación

Fusión das catro entidades provinciais galegas en Buenos Aires para dar lugar a esta nova sociedade

Entidade relacionada

Asociación del Ayuntamiento de Carral y sus contornos (Non coñecemos a data exacta de creación pero existe en 1939. Desaparece en 1963.)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-ACar

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1963

Descrición da relación

Fusión

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-CCoru

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados