Centro Protección Agrícola del Distrito de Salceda

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Centro Protección Agrícola del Distrito de Salceda

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Centro del Distrito de Salceda
  • Hijos del Distrito de Salceda
  • Asociación de Salceda de Caselas
  • Unión Agrícola de Salceda de Caselas

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1913-10-26 - 1976 Actualmente denomínase "Tuy-Salceda. Asociación mutua, cultural y recreativa"

Historia

A fundación deste Centro xurdiu por iniciativa de Joaquín Fernández Sestelo, farmacéutico de Salceda e loitador anticaciquil que funda o decenario "El Despertar", desde cuxas páxinas aboga pola formación de sociedades agrarias no seu distrito; foi desterrado pola súa actividade política e marchou cara Arxentina. Esta entidade foi creada por un grupo de emigrantes naturais desta comarca, entre os que destaca Constantino Gil, primeiro presidente, co obxecto de cooperar coa labor iniciada por este home, e dende marzo de 1917 editan "La Voz del Centro", para continuar coa campaña agrarista por éste emprendida; esta revista continúa co título de "El Agario" ata o 15 de marzo de 1926. Segundo recollen os seus Estatutos: "Os residentes das parroquias de Entienza, Salceda, San Jorge, Picoña, Parderrubias, Soutelo e Budiño, que compoñen o concello de Salceda de Caselas, reunidos en Asamblea Xeneral constituínte o día 26 de outubro de 1913, declaran que queda constituída unha asociación denominada "Centro Protección Agrícola del Distrito de Salceda" con asiento en Buenos Aires, capital da República Argentina. Os seus fins son: axuda mutua aos seus asociados; fomentar o espíritu de unión entre os seus asociados por medio de actos recreativos, que serán organizados por medio da comisión directiva ou outras obras benéficas que a mesma decida. Nos anos 20 e 30 envían numerosas doazóns económicas ao seu concello natal destinados á propaganda agraria e galeguista. En 1976 aproban a súa fusión coas sociedades de emigrantes "Casa de Tuy", e coas asociacións de Chantada, Caldelas e Becerreá, formando a "Asociación Tuy-Salceda".

Lugares

América
Arxentina
Salceda de Caselas
Tui
Pontevedra

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Asociación mutualista, recreativa e cultural

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Tuy - Salceda, asociación mutua, cultural y recreativa (1976-01-01 ata a actualidade.)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-TuiSal

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1976-01-01

Descrición da relación

Fusión coa sociedade

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG AE-AR-CDSal

Regras e/ou convencións usadas

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados