Comité Orensano Leal

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Comité Orensano Leal

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Relacionar con: Centro Orensano de Buenos Aires

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1938-1941, ano no que se fusiona con outras entidades de Ourense para crear o "Centro Orensano" de Buenos Aires

Historia

Este comité foi creado en 1938 por diversas entidades de emigrantes ourensáns en Bos Aires, entre as que podemos citar: "Centro Nogueira de Ramuín", "Sociedad Cultural Nogueira de Ramuín", "Hijos del Ayuntamiento de Pereiro de Aguiar" e "Cultural y Recreativa del ayuntamiento de Esgos".
Todas estas entidades fusionaranse en 1941, e crean unha nova entidade de carácter provincial, o Centro Orensano de Buenos Aires.

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Ourense
Nogueira de Ramuín
Pereiro de Aguiar
Esgos

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Mutualistas e agraristas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Orensano de Buenos Aires (1941-01-25 ata 1979-07-25, ano que se fusionaron todos os centros provinciais e crearon o Centro Galicia de Buenos Aires)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-COr

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1941-01-25

Descrición da relación

Fusión de varias entidades de emigrantes ourensáns para crear este centro de carácter provincial

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-ComiOr

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados