Documentación das Asociacións de Emigrantes Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
02 Publicidade e difusión Serie 1979 -
01 Tarxeta postal Unidade documental simple 2004-12
02 Enquisas Unidade documental composta 199?
01 Folletos do Centro Galicia de Buenos Aires Unidade documental composta 1988-2005
AE-AR-FSG Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina Fondo 1921-
01 Documentación constitutiva Sección 1921
02 Libro de actas de 1939-1944 Unidade documental composta 1939-1944
04 Libro de actas de 1952-1962 Unidade documental composta 1952-1962
06 Libro de actas de 1971-1977 Unidade documental composta 1971-1977
02 Asembleas de socios Subsección 1921 -
01 Libros de actas da Federación Unidade documental composta 1921-1952
01 Entrada Subserie 1939 -
01 Carta dirixida a María José Rodríguez Galdo Unidade documental simple 1996
02 Carta dirixida a Eduardo Blanco-Amor Unidade documental simple 1927-05-22
05 Actividades societarias Sección 1937-
06 Folleto 52º aniversario Unidade documental simple 1973
07 Folleto do antigo Hotel de Inmigrantes de Bos Aires Unidade documental simple 20??-
02 Boletíns informativos Serie 1943 -
AE-AR-CxBre Conxunto Artístico Galego Breogán Fondo 1967-03-31 -
01 Folleto da exposición de arte galega Unidade documental simple 19??
Resultados 41 a 60 de 5646