Galicia

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Galicia

Termos equivalentes

Galicia

Termos asociados

Galicia

17 Descrición arquivística resultados para Galicia

17 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Calendario galego

Calendario galego do ano 1981 editado pola asociación Galiza Hoxe, con ilustracións de Castelao e referencia a acontecementos políticos relativos a persoeiros galegos, conservado en formato papel.

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Carta aberta ó pobo galego

Manifesto do Comité da sociedade Galicia Hoxe manifestando o seu rexeitamento ás trabas impostas á participación dos emigrantes galegos en Suiza no referendum sobre o Estatuto de Autonomía de Galicia do 21 de decembro, conservado en formato papel.

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Carta enviada a Galicia Hoxe de Xenebra

Carta enviada polo Vocal de Cultura do Grupo Galego de Aarau, Pere Barrufet-Couñago, á asociación Galicia Hoxe de Xenebra o día 24/03/1981, en resposta á súa circular do día 20, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración, conservada en formato papel.

Grupo Galego de Aarau

Cartas enviadas aos centros galegos na Suíza

Cartas enviadas pola Sociedade "A Nosa Galiza" aos centros galegos na Suíza, conservadas en formato papel:

 • Carta enviada o 30/08/1980 para informar do Congreso da Federación Mundial de Sociedades Galegas (FMSG) celebrado os días 16-18/08/1980 en A Coruña. Por unanimidade expresan o seu rechazo ao Estatuto de Autonomía e aportan modificacións. Inclúe o texto da ponencia que a Sociedade "A Nosa Galiza" vai a dar no congreso.
 • Carta enviada o 19/10/1980 para informar da xuntanza da Comisión Preparatoria para a celebración do Congreso Constituínte da Federación de Sociedades Galegas na Suíza (FSGS), que se celebrará o 29/11/1980.

Sociedade "A Nosa Galiza"

Cartas recibidas pola Xunta de Organizacións Galegas en Europa

Cartas recibidas pola Xunta de Organizacións Galegas en Europa ou por asociacións integrantes, conservadas en formato papel:

 • Carta enviada polo Presidente da Peña Galega de Munich, Modesto Hermida, comunicando que non asistirán á xuntanza dos días 1 e 2 de marzo de 1980 (24/02/1980) (fotocopias)
 • Carta enviada por Asunción Panizo, do Grupo Cultural Galego de Colonia, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (21/03/1981) (fotocopias)
 • Carta enviada pola Segredaria do Comité pra Galiza de Holanda, Tereixa González, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (22/03/1981)
 • Carta enviada pola Directiva d'O Lar Galego, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (22/03/1981)
 • Carta enviada polo Cumio da Asociación Cultural Galega O Pote, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (24/03/1981)
 • Carta enviada polo Responsable de Asuntos Internos-Esternos da Irmandade Galega O Pote de Zurich, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (24/03/1981)
 • Carta enviada dende a Irmandade Galega en Suiza, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (25/03/1981)
 • Carta enviada polo Presidente do Grupo Galego de AARAU, Manoel Baña-Pérez, comunicando que non asistirán á xuntanza do día 11 de abril de 1981 (08/04/1981)
 • Carta enviada dende a Asociación Cultural Galega de Hamburgo solicitando confirmación do cambio de lugar para a xuntaza dos días 6 e 7 de xuño de 1981 (20/04/1981)
 • Carta enviada dende a Asociación Cultural Galega de Hamburgo solicitando a acta da última xuntanza e o borrador definitivo do Regulamento (15/10/1981)

Xunta de Organizacións Galegas en Europa

Cartaz da conferencia de Margarita Ledo

Cartaz da conferencia-debate de Margarita Ledo Andión, Directora de A Nosa Terra, titulada "Galicia ante el Estatuto", organizada coa colaboración de Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego, conservado en formato papel.

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Cartaz de "Historia de Galicia"

Cartaz da montaxe audiovisual "Historia de Galicia" organizada pola Irmandade Galega O Pote Zurich e Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego, conservado en formato papel.

Irmandade Galega O Pote

Carteis de "Historia de Galicia"

Carteis da montaxe audiovisual "Historia de Galicia" organizada pola Irmandade Galega na Suiza e Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego, conservados en formato papel:

 • Tamaño 300 x 214 mm
 • Tamaño 423 x 300 mm

Irmandade Galega na Suiza

Convite a mesa redonda

Convite a mesa redonda para discutir ás eleccións ó Parlamento Galego nos locais da Sociedade "A Nosa Galiza", conservado en formato papel.

Sociedade "A Nosa Galiza"

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

2 enquisas
1 carta enviada aos socios
1 carta relativa á Federación de Sociedades Galegas na Suiza
4 cartas relativas á Xunta de Organizacións Galegas en Europa
1 poemario "Mortos porque Galicia viva" de Daniel Méndez O'Donnell
2 programas das actividades do coro Cantigas da Terra
1 cartaz do programa de radio Galiza sempre
1 calendario galego do ano 1981
1 cartaz dunha conferencia sobre o Estatuto de Autonomía de Galicia
1 manifesto relativo ó referendum sobre o Estatuto de Autonomía de Galicia
Revista "Galiza hoxe"
Boletín "Galiza sempre"

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Irmandade Galega na Suiza

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Estatutos orixinais (1974)
Estatutos reformados (1978)
Carta coa ponencia celebrada no 2º congreso da FSGS (1982)
Enquisa "Fontes documentais das sociedades galegas" (1996)
Enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1998)
2 tarxetas postais
Programa do Día das Letras Galegas (1978)
Programa do Día das Letras Galegas (1980)
Separata "A nosa nación : Galiza!!!" (1977)
2 carteis da montaxe audiovisual "Historia de Galicia"
"Escolma Poética" de Xosé Luis Méndez Ferrín
Programa das IIª Xornadas Galegas de 1974
Programa organizado por "Cantigas da Terra" (15/07/1980)
Programa do XVIIº torneo de fútbol da Ascensión (1992)
Programa do XXº Aniversario (1993)
Programa do XXIIº Aniversario (1995)
Programa do Iº torneo de fútbol sala (1996)
Libro de receitas de curso de cociña (2002)
Tríptico sobre o grupo de música e danzas da sociedade
Recorte de prensa de "La Voz de Galicia" (1994)
Tarxeta co emblema societario
Listaxe de membros do cumio (1997)
Programa da Festa Aniversario (1995)
Libro de receitas de curso de cociña (2002)
Boletín "Irmandade : voceiro da Irmandade Galega na Suiza"

Irmandade Galega na Suiza

Irmandade Galega O Pote

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (fotocopias):

Estatutos (1979)

Conservada en formato papel (orixinais):

Cartaz da montaxe audiovisual "Historia de Galicia"

Irmandade Galega O Pote

Publicacións que forman parte da biblioteca da sociedade

Publicacións que forman parte da biblioteca da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia".

Conservadas en formato dixital e impreso:

 • Portada de "Grafía Galega" de Fuco G. Gómez, publicado na Habana en 1927.
 • Portada de "Covadonga : Epopeya en XV gestas" de José Rubinos, publicado na Habana en 1950.
 • Portada de "Galicia" de Juan Rivero, publicado na Habana en 1905.
 • "Cantigas d'a miña terra : álbum de melodías gallegas" de Jose Barreiro (14 páxinas), publicado na Habana en 1942. O deseño da portada é de Camilo Díaz Baliño. Inclúe partituras musicais de pezas tradicionais galegas.

Conservadas en formato dixital:

 • "A Terra : revista mensual órgano del Centro Gallego", publicada en Córdoba (Arxentina) (34 páxinas)
 • Novela "Como son os do Glorioso" de Xesús Fernández e González. O deseño da portada é de Camilo Díaz Baliño. Na revista "Lar", ano 2, n. 7 (23/05/1925) (27 páxinas)
 • Número extraordinario de "Vida Gallega : órgano oficial de la Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia", ano 2, n. 12-14 (25/07/1939) (9 páxinas)
 • Obra de teatro "Santa Misión", publicada na Habana en 1896.

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia