Galicia

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Termos equivalentes

Galicia

Termos asociados

Galicia

1568 Descrición arquivística resultados para Galicia

869 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Documentación das escolas

Documentación das escolas da sociedade "Hijos del Partido de Lalín", conservada en formato dixital:

 • Carta enviada dende Moneixas, Lalín, relativa á construcción dunha casa-escola (30/06/1926)
 • Recibo de pago da Xunta Pro escola de Santo Tomás de Insua, no concello de Carbia (25/12/1926)
 • Carta enviada dende Insua, no concello de Carbia, para agradecer a axuda na construcción da escola na parroquia (04/01/1927)
 • Carta enviada pola sociedade "Hijos del Partido de Lalín en Buenos Aires" relativa á construcción de escolas en Lalín (22/07/1927)
 • Memoria enviada dende Lalín sobre a necesidade de construir escolas no distrito (28/07/1928)

Hijos del Partido de Lalín

Regulamentos

Regulamentos da sociedade "Hijos del Partido de Lalín", conservados en formato dixital:

 • Regulamento aprobado o 04/06/1974 (7 páxinas)
 • Regulamento aprobado o 30/10/1993 (10 páxinas)

Hijos del Partido de Lalín

Documentación do Panteón no Cemiterio de Colón en A Habana

Documentación do Panteón da sociedade "Hijos del Partido de Lalín", conservada en formato dixital:

 • 2 planos (1929)
 • Proxecto do Panteón (1929)
 • 1 carta enviada por José Luis Jaracicho ao Presidente da Comisión "Proyecto Panteón" co orzamento (02/08/1929)
 • 1 carta enviada pola empresa "La Fe,Crespo Y Fernández y Cla" ao Presidente da Comisión "Proyecto Panteón" co orzamento (05/08/1929)
 • 1 carta enviada pola "Compañía Italo Cubana de Märmoles" á Comisión "Proyecto Panteón" co orzamento (06/08/1929)
 • 1 carta enviada pola Marmolería "La Jardinera" ao Presidente da Comisión "Proyecto Panteón" co orzamento (11/08/1929)
 • 1 carta enviada pola Marmolería J. Pennino ao Presidente da Comisión "Proyecto Panteón" co orzamento (20/08/1929)
 • 1 carta enviada por Antonio Hidalgo Coloma, Inspector de obras, ao Presidente da Comisión "Proyecto Panteón" (08/10/1929)
 • 1 carta enviada por Antonio Hidalgo Coloma, Inspector de obras, ao Presidente da Comisión "Proyecto Panteón" (28/10/1929)
 • 1 certificado do préstamo para rematar as obras do Panteón (18/04/1931)
 • Listaxe de defuncións dende o 04/12/1929 ata o 09/02/2000 (8 páxinas)
 • Libro de caixa nº 1 do Panteón dende o 31/01/1958 ata o 31/12/1967 (22 follas)
 • 1 carta enviada pola Comisión "Proyecto Panteón" (02/02/1975)
 • 1 fotografía do Panteón (1929)
 • 1 fotografía dun acto celebrado no Panteón (anos 30)
 • 1 fotografía dunha peregrinación ao Panteón (anos 90)

Hijos del Partido de Lalín

Estatutos

Estatutos da sociedade "Hijos del Partido de Lalín", conservados en formato papel e dixital:

 • Estatutos aprobados o 22/09/1938 (28 páxinas)

Hijos del Partido de Lalín

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas da sociedade "Hijos del Partido de Lalín", conservados en formato dixital e impreso:

 • Libro con 121 actas dende o 17/04/1910 ata o 08/08/1927 (201 páxinas)
 • Libro con 231 actas dende o 31/08/1927 ata o 21/03/1956 (300 páxinas)
 • Libro con 94 actas dende o 25/04/1956 ata o 26/08/1964 (143 páxinas)
 • Libro con 117 actas dende o 29/09/1964 ata o 26/06/1974 (200 páxinas): impreso incompleto

Hijos del Partido de Lalín

Fotografías

Fotografías da "Sociedad Progreso de Coles", conservadas en formato dixital:

 • 18 fotografías realizadas en banquetes
 • 3 fotografías de grupo
 • 1 fotografía da Xunta Directiva
 • 1 fotografía da Xunta Xeral de Socios (1946)

Sociedad Progreso de Coles

Hijos del Partido de Lalín

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital e impreso:

Acta de constitución (1910)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1910-1927)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1927-1956)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1956-1964)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1964-1974)
Libro de rexistro de socios (1910-1965)
Memoria dos anos 1992-1994

Conservada en formato dixital:

Libro de Actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios (1941-1962)
Regulamento (1974)
Regulamento (1993)
17 documentos relativos ao Panteón societario
Documentacion das escolas (1926-1928)
Libro de Actas das reunións da Sección de Propaganda (1949-1951)
Documentación da Subcomisión da sociedade en Bos Aires (1928)
12 cartas
Libro de rexistro de socios (1934-1947): dixitalizado incompleto
Libro de rexistro de socios (1972-1976)
Libro de rexistro de socios (1976-1987)
40 fichas de socios
1 carné
Libro de caixa (1910-1952)
Libro de caixa da Sección de Beneficencia (1960-1965)
1 expediente de gastos de 1961
8 recibos
Memoria do ano 1982
11 recortes de prensa
31 fotografías

Conservada en formato papel (orixinal) e dixital:

Estatutos (1938)

Hijos del Partido de Lalín

Recibos

15 recibos da sociedade "Progreso de Coles, Sociedad de Beneficencia y Recreo" (1960) e 1 modelo de recibo, conservados en formato papel.

Sociedad Progreso de Coles

Memoria social do ano 1941

Memoria social do ano 1941 da "Sociedad de Instrucción Progreso de Coles", conservada en formato dixital e impreso:

 • Memoria do ano 1941 (10 páxinas)

Sociedad Progreso de Coles

Correspondencia

Correspondencia da sociedade conservada en formato dixital e impreso:

 • Libro de rexistro da correspondencia mantida pola sociedade "Progreso de Coles", na súa meirande parte coa sociedade "Agricultores de Coles", dende o 14/11/1910 ata o 14/10/1917 (84 páxinas): dixitalizado incompleto
 • Convite á reunión do "Centro Gallego de La Habana" do 17/08/1942
 • Convite á reunión da "Sociedad de Instrucción Progreso de Coles" do 04/09/1942

Sociedad Progreso de Coles

Documentación da escola

Escrituras notariais da "Sociedad de Instrucción Progreso de Coles", conservadas en formato dixital e impreso:

 • Escritura notarial dunha cesión económica coa sociedade "Agricultores de Coles" (19/08/1911)
 • Escritura notarial dun préstamo con hipoteca (20/09/1957)

Sociedad Progreso de Coles

Documentación do Panteón

Documentación relativa ao Panteón da "Sociedad de Beneficencia y Recreo Progreso de Coles", conservada en formato dixital e impreso:

 • Certificado de cesión do Panteón e escritura de propiedade (25/04/1968)
 • Certificado de acta (09/12/1969)

Sociedad Progreso de Coles

Libros de actas das reunións das Asembleas de Socios

Libros de Actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios da "Sociedad de Instrucción Progreso de Coles", conservados en formato dixital e impreso:

 • Libro nº 1 con 81 actas dende o 07/10/1910 ata o 27/03/1932 (210 páxinas)
 • Libro nº 2 con 107 actas dende o 14/04/1933 ata o 15/07/1963 (235 páxinas)

Sociedad Progreso de Coles

Regulamentos

Regulamentos conservados en formato papel (orixinal):

 • Regulamento da sociedade "Progreso de Coles, Sociedad de Instrucción" do 01/09/1939 (18 páxinas)
 • Regulamento da sociedade "Progreso de Coles, Sociedad de Beneficencia y Recreo"de 1960 (60 páxinas)

Sociedad Progreso de Coles

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas da "Sociedad de Instrucción Progreso de Coles", conservados en formato dixital e impreso:

 • Libro con 91 actas dende o 27/12/1910 ata o 06/03/1922 (200 páxinas)
 • Libro con 80 actas dende o 31/03/1922 ata o 10/03/1932 (177 páxinas): dixitalizado incompleto
 • Libro con 129 actas dende o 13/05/1933 ata o 19/08/1963 (194 páxinas)

Sociedad Progreso de Coles

Resultados 181 a 200 de 1568