Galicia

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Termos equivalentes

Galicia

Termos asociados

Galicia

1574 Descrición arquivística resultados para Galicia

869 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Peña Galega. Club España

Este boletín societario está editado coa finalidade de dar a coñecer os actos que organiza a sociedade anualmente.

Números conservados en formato papel:

1998 (34º Aniversario)
1999 (35º Aniversario)

Club España de Newark, Peña Gallega

Casa de Galicia de Unidad Gallega

Esta publicación societaria está editada para informar das actividades desenvolvidas pola entidade editora, marcadamente republicana e galeguista durante os seus primeiros anos. Constitúe, tal e como aparece no subtítulo, a memoria anual das actividades e feitos máis salientables da vida societaria (directiva, comités, comisións para accións concretas, movemento de socios, balances económicos, etc.). Contén ademais algúns artigos, opinións e traballos sobre Galicia e a súa cultura, economía e historia, redactados por intelectuais galegos de recoñecido prestixio.

Números conservados en formato papel:

Fotocopias:

1941: n. extraordinario
1944

Orixinal:

1958
1963
1965 (25º aniversario)
1965/1966
1966/1967
1967/1968
1968/1969
1969/1970 (30º aniversario)
1970/1971
1973/1974
1974/1975
1981/1983
1993/1996
2002 (62º aniversario)

Números conservados en formato dixital:

Fondo Xesús Canabal:

1970/1971
1971/1972
1972/1973

Casa de Galicia. Unidad Gallega de Nueva York

Boletín Informativo de Casa de Galicia

Esta publicación societaria está editada para informar das actividades desenvolvidas pola entidade editora Aparecen os feitos máis salientables da vida societaria (directiva, comités, comisións para accións concretas, movemento de socios, balances económicos, etc.). Contén ademais algúns artigos, opinións e traballos sobre Galicia e a súa cultura, economía e historia.

Número conservado en formato papel:

2003: primaveira

Casa de Galicia. Unidad Gallega de Nueva York

Casa de Galicia. Unidad Gallega de Nueva York

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Regulamento da sociedade "Casa Galicia de Unidad Gallega"
Regulamento da sociedade "Casa Galicia. Unidad Gallega de los EE. UU." (02/1971)
"Boletín informativo de Casa de Galicia"
Memoria "Casa de Galicia de Unidad Gallega"

Conservada en formato dixital:

Algúns números da memoria "Casa de Galicia de Unidad Gallega"

Casa de Galicia. Unidad Gallega de Nueva York

Anduriña : Portavoz de la Peña de Galicia del CEOC-California

Esta publicación societaria foi editada pola Peña de Galicia de California coa finalidade de informar aos seus socios das súas actividades e achegar Galicia aos galegos residentes en Estados Unidos. Contén principalmente noticias sobre o labor realizado por esta entidade e os seus membros («Falar da nosa Peña», «Sociedad»), información dos acontecementos da Galicia actual e, en menor medida, outros contidos como literatura galega, receitas de cociña («La cocina en Anduriña»), humor, pasatempos e cultura popular.

Números conservados en formato papel:

1992: n. 3-4
1993: n. 5
1994: n. 7-8
1995: n. 9
1996: n. 10
2000: n. 13
2001: n. 14
2003: n. 16

Peña Gallega del C.E.O.C

Peña Gallega del C.E.O.C

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Revista "Anduriña : Portavoz de la Peña de Galicia del CEOC-California"

Peña Gallega del C.E.O.C

Memoria y balance general

Memoria social publicada pola sociedade "Unión de sociedades gallegas del Uruguay".

Número conservado en formato papel:

12/08/1987-17/10/1989

Unión de sociedades gallegas del Uruguay

Banderín e insignia

Banderín e insignia co escudo da sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata".

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Carta enviada a Marcelino X. Fernández Santiago

Carta enviada pola sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata" a Marcelino X. Fernández Santiago, coordinador do Arquivo da Emigración Galega o 12/11/1998, para facerlle chegar información societaria e o seguinte material:

  • Estatutos
  • Banderín
  • Pin

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Carta enviada por Juan Rodríguez Rial

Carta enviada por Juan Rodríguez Rial o 03/04/1918 anunciando a creación da sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata", conservada en formato papel (fotocopias).

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Carta enviada por Vicente Peña Saavedra

Carta enviada por Vicente Peña Saavedra, do Departamento de Pedagoxía Sistemática da Universidade de Santiago de Compostela, a Joaquín Alonso, da sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata" o 26/06/1986, para agradecerlle a súa carta previa e pedirlle información sobre as súas escolas e sobre outras entidades uruguaias.

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Recorte de prensa de "El Pueblo"

Recorte de prensa do n. 220 (08/06/1918) do Seminario Independiente "El Pueblo", cunha nota sobre a próxima apertura dunha escola por parte da sociedade "Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata", conservado en formato papel (fotocopias).

Unión Hijos de Morgadanes residentes en el Plata

Resultados 101 a 120 de 1574