Galicia

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Termos equivalentes

Galicia

Termos asociados

Galicia

237 Descrición arquivística resultados para Galicia

124 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Cartas recibidas pola Xunta de Organizacións Galegas en Europa

Cartas recibidas pola Xunta de Organizacións Galegas en Europa ou por asociacións integrantes, conservadas en formato papel:

 • Carta enviada polo Presidente da Peña Galega de Munich, Modesto Hermida, comunicando que non asistirán á xuntanza dos días 1 e 2 de marzo de 1980 (24/02/1980) (fotocopias)
 • Carta enviada por Asunción Panizo, do Grupo Cultural Galego de Colonia, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (21/03/1981) (fotocopias)
 • Carta enviada pola Segredaria do Comité pra Galiza de Holanda, Tereixa González, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (22/03/1981)
 • Carta enviada pola Directiva d'O Lar Galego, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (22/03/1981)
 • Carta enviada polo Cumio da Asociación Cultural Galega O Pote, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (24/03/1981)
 • Carta enviada polo Responsable de Asuntos Internos-Esternos da Irmandade Galega O Pote de Zurich, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (24/03/1981)
 • Carta enviada dende a Irmandade Galega en Suiza, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (25/03/1981)
 • Carta enviada polo Presidente do Grupo Galego de AARAU, Manoel Baña-Pérez, comunicando que non asistirán á xuntanza do día 11 de abril de 1981 (08/04/1981)
 • Carta enviada dende a Asociación Cultural Galega de Hamburgo solicitando confirmación do cambio de lugar para a xuntaza dos días 6 e 7 de xuño de 1981 (20/04/1981)
 • Carta enviada dende a Asociación Cultural Galega de Hamburgo solicitando a acta da última xuntanza e o borrador definitivo do Regulamento (15/10/1981)

Xunta de Organizacións Galegas en Europa

Xunta de Organizacións Galegas en Europa

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Actas constitutivas (1980-1981)
8 cartas recibidas
31 cartas enviadas
Cartaz e folleto do II Día de Galicia (18/04/1981)

Conservada en formato papel (fotocopias):

Borrador de Estatutos ( 09/11/1980)
Estatutos (29/11/1981)
2 cartas recibidas
Recortes de prensa e 2 comunicados

Xunta de Organizacións Galegas en Europa

Carta aos consocios

Carta enviada aos consocios da Casa de Galicia de París o 27/01/1970, para convidalos á Asemblea Xeral do día 22 de febreiro na que, entre outros puntos, se elixirá unha comisión revisora de contas e os postos da xunta directiva vacantes, conservada en formato papel (fotocopia).

Casa de Galicia de París

Casa de Galicia de París

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Estatutos
Regulamentos

Revista "A voz da lareira : voceiro da Casa de Galicia"
Revista "A lareira : voceiro da Casa de Galicia, Asociación Cultural"
Boletín Casa de Galicia

Conservada en formato papel (fotocopias):

Regulamentos
Boletín "Galicia en París : Boletín Casa de Galicia"

Casa de Galicia de París

Carta enviada ao Centro Galego de Bruselas

Carta enviada polo Presidente do "Centro Gallego de Marsella", José Calvo González, ao Presidente do "Centro Gallego de Bruselas", relativa a unha xuntanza de asociación de galegos en Europa próxima a celebrarse en París, na que explica as actividades desenvolvidas polo Centro e o seu interese en integrarse na XOGE, conservada en formato papel (fotocopias).

Centro Gallego de Marsella

Centro Gallego de Marsella

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Carta enviada ao Centro Galego de Bruselas
Programa preparatorio e programa definitivo das actividades polo Día das Letras Galegas de 1988
Programa das actividades polo Día das Letras Galegas de 1991
"Boletín del Centro Gallego de Marsella"
Revista "Buenas maneras : Sección Educativa de los niños del Centro Gallego de Marsella"

Centro Gallego de Marsella

Carta enviada ao Consello da Cultura Galega

Carta asinada polo Secretario, Xosé Pérez Ríos, e o Presidente, Miguel Palomo López, do "Centro Gallego de Bruselas", enviada o 11/04/1991 ao Consello da Cultura Galega, en resposta á súa solicitude de información, remitindo documentación societaria, conservada en formato papel.

Centro Gallego de Bruselas

Centro Gallego de Bruselas

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Carta enviada ao Consello da Cultura Galega (1991)
Documentación relativa ás actividades do grupo folclórico do Centro: 3 follas voandeiras, 1 folleto, 1 programa, 1 anuncio publicitario e 36 recortes de prensa.
1 acreditación e 10 recortes de prensa relativos a visitas institucionais
5 recortes de prensa relativos a Santiago de Compostela
1 cartaz, 1 folleto e 9 recortes de prensa relativos a actividades culturais
1 recorte de prensa, 1 carta e 1 manifesto relativos á participación activa do Centro en Galicia
1 modelo de carné de socio
3 recortes de prensa relativos a actividades realizadas
Revista "El Sol de Bélgica : la revista en español de la capital de Europa"
Revista "La Tentation : Centro Galego"
Revista "A nosa voz : voceiro do Centro Galego de Bruselas"
"Revista Ecos : Bélgica en español"

Centro Gallego de Bruselas

Carta enviada á RTVG

Carta enviada polo Presidente do Grupo folklórico Airiños da Terra de Rotterdam, J.P. Rey Landeira, ao Servizo co Exterior da Radio Televisión de Galicia, o 28/05/1993, conservada en formato papel.

Grupo folklórico Airiños da Terra

Correspondencia enviada polo Presidente da Peña

Correspondencia enviada pola Peña Galega de Munich.

Conservada en formato papel (orixinal):

 • Carta enviada por Modesto Hermida a Carlos Díaz, de Galicia Hoxe, o día 22/02/1980, a propósito dunha conta bancaria cun fondo de cartos da XOGE.
 • Carta enviada por Modesto Hermida a Carlos Díaz, de Galicia Hoxe, o día 20/01/1981, a propósito dunha xuntanza.

Conservada en formato papel (fotocopias):

 • Carta enviada por Modesto Hermida a Eliseo Barbeito Naya o 03/01/1981, a propósito dunha conta bancaria cun fondo de cartos da XOGE.

Peña Gallega de Munich

Carta enviada á Secretaría Xeral para as relacións coas comunidades galegas

Carta enviada dende o Centro Galego Recreativo-Cultural e.V. de Hannover a Juan Castellano Herrero, da Secretaría Xeral para as relacións coas comunidades galegas da Xunta de Galicia, o día 05/04/1994, para informalo da celebración do I Trofeo Xunta de Galicia, conservada en formato papel (fotocopias).

Centro Gallego de Hannover

Tarxeta postal

Tarxeta postal de felicitación navideña enviada en 2004 pola Directiva da Casa Cultural de Galicia As Burgas de Eibar, conservada en formato papel.

Casa Cultural de Galicia de Eibar

Convite a asistir aos actos polo Día das Letras Galegas

Carta enviada o 11/05/1998 polo Presidente da Casa Cultural de Galicia en Eibar, A. Los Santos, ao Presidente do Consello da Cultura Galega, Carlos Casares Mouriño, para convidalo a asistir aos actos organizados con motivo do Día das Letras Galegas de 1998, conservada en formato papel.

Casa Cultural de Galicia de Eibar

Casa Cultural de Galicia de Eibar

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinal):

Convite a asistir aos actos polo Día das Letras Galegas (1998)
Tarxeta postal (2004)
1 programa de actividades (1990)
1 programa de actividades polo Día de Galicia en Euskadi (1998)
1 programa de actividades polo Día das Letras Galegas (2003)
1 cartaz do Día das Letras Galegas (2005)
1 programa de actividades polo Día das Letras Galegas (2006)
Revista "Día das Letras Galegas"

Casa Cultural de Galicia de Eibar

Carta coa enquisa "As sociedades galegas no mundo"

Carta enviada por Víctor Valiño Arceo, Presidente do "Centro Gallego de Llodio", en Álava, a Marcelino X. Fernández Santiago, coordinador do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, en novembro de 1998, para facerlle chegar a enquisa "As sociedades galegas no mundo" (8 páxinas) cuberta e certa documentación societaria, conservada en formato papel.

Centro Gallego de Llodio

Centro Gallego de Llodio

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinal):

Carta coa enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1998)
Tríptico das xornadas culturais polo Día das Letras Galegas de 1993, adicadas a Eduardo Blanco Amor
Díptico das festas polo XXV aniversario societario de 1994
Tríptico da presentación do libro "O fume das cinsas" de Antonio Vázquez Tierra no magosto de 1995
Díptico do XII festival cultural dos pobos de 1997
Tríptico das xornadas culturais polo Día das Letras Galegas de 1998, adicadas a Martin Códax, Mendinho e Xoan de Cangas
Díptico das festas en honor ao Apóstolo Santiago no Día da Patria Galega de 1998
3 recortes de prensa
Revista "Espalladoiro : Voceiro do Centro Galego de Llodio"

Centro Gallego de Llodio

Resultados 101 a 120 de 237