Galicia

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Termos equivalentes

Galicia

Termos asociados

Galicia

237 Descrición arquivística resultados para Galicia

124 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Correspondencia entre o Delegado da sociedade en Tampa e a Secretaría da sociedade na Habana

Correspondencia entre o Delegado da sociedade "Círculo Habanero de La Devesa" en Tampa e a Secretaría da sociedade na Habana, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada desde Tampa por Justo López a José A. Acevedo (29/02/1912)
 • Carta enviada desde Tampa por Justo López a José A. Acevedo (08/03/1912)
 • Carta enviada desde Tampa por Justo López a José A. Acevedo e Isidro Martínez (14/04/1912)
 • Carta enviada desde A Habana para o Delegado da sociedade en Tampa (29/01/1928)

Círculo Habanero de La Devesa

Correspondencia

Correspondencia da sociedade conservada en formato dixital e impreso:

 • Libro de rexistro da correspondencia mantida pola sociedade "Progreso de Coles", na súa meirande parte coa sociedade "Agricultores de Coles", dende o 14/11/1910 ata o 14/10/1917 (84 páxinas): dixitalizado incompleto
 • Convite á reunión do "Centro Gallego de La Habana" do 17/08/1942
 • Convite á reunión da "Sociedad de Instrucción Progreso de Coles" do 04/09/1942

Sociedad Progreso de Coles

Correspondencia recibida

Correspondencia recibida pola sociedade "Hijos del Partido de Lalín", conservada en formato dixital:

 • Carta enviada pola Sociedade "Curros Enríquez del Partido de Celanova" para ofrecer un salón para actividades (19/01/1955)
 • Carta enviada polo "Comité de Ayuda al Patronato Rosalía de Castro" sobre unha aportación económica (29/09/1955)
 • Carta enviada por CIFESA sobre a presentación do film "Viento del Norte" (15/11/1955)
 • Carta enviada polo Banco Gelats sobre a "Homenaje de los Españoles y sus Hijos a la República de Cuba" (20/01/1956)
 • Carta enviada pola sociedade "Hijos del Ayuntamiento de Golada" coa invitación a celebrar o seu aniversario (09/1972)
 • Carta enviada pola sociedade "Hijos del Ayuntamiento de Capela" coa invitación para celebrar o seu 51º aniversario (31/07/1979)

Hijos del Partido de Lalín

Correspondencia con Antonio García Prado

Correspondencia mantida entre o Presidente da sociedade "Hijos del Ayuntamiento de Golada", César Carrera Gallego, e o emigrado en Miami Antonio García Prado, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada polo Presidente acerca da sociedade de Monterroso (26/02/1969)
 • Carta recibida polo Presidente acerca da vida cubana en Miami (31/10/1969)
 • Carta enviada polo Presidente con información sobre as actividades das sociedades de A Golada e Monterroso (09/02/1970)
 • Carta enviada polo Presidente cun informe de actividades da sociedade (11/02/1971)

Hijos del Ayuntamiento de Golada

Correspondencia recibida

Correspondencia recibida pola sociedade "Agrupación artística gallega", conservada en formato dixital:

 • Carta enviada por José Fernández Prieto, do Café "El Central", o 27/06/1927 para solicitar un exemplar do Regulamento da sociedade

Agrupación artística gallega

Correspondencia mantida coa Delegación en Mañón

Correspondencia mantida entre a sociedade "La Unión Mañonesa" e a súa Delegación en Mañón, A Coruña, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta que informa de movementos da Delegación (28/11/1923)
 • Carta que informa da Xunta Xeral Ordinaria (18/12/1923)
 • Carta que informa sobre as xestións do Plantel Escolar (19/12/1923)
 • Carta co balance do ano 1925 (10/01/1926)
 • Carta que informa da ubicación da escola (15/03/1926)
 • Carta que informa de asuntos escolares (15/04/1926)
 • Carta co balance trimestral e co informe da ubicación da escola (17/06/1926)
 • Carta que informa de asuntos escolares (20/09/1926)
 • Carta co balance do primeiro trimestre de 1927 (10/04/1927)
 • Carta que informa da construcción de escolas (16/06/1927)
 • Carta que informa da construcción de escolas (16/09/1927)
 • Carta que informa da construcción de escolas (23/01/1933)
 • Carta co balance e co informe do traslado de escolas (21/02/1933)
 • Carta que informa do traslado da escola da Casa do Polo (22/03/1933)
 • Carta que responde sobre a construcción e o traslado de escolas (09/04/1933)
 • Carta sobre a indemnización ao mestre da escola (14/04/1933)
 • Carta que informa sobre as escolas xestionadas pola sociedade (14/05/1933)
 • Carta que responde sobre a indemnización (20/05/1933)
 • Carta que informa sobre o mestre Bernardino Piquerías (24/06/1933)
 • Carta que informa sobre a Casa de Segade (27/06/1933)
 • Carta co balance do ano 1933 (10/12/1933)

La Unión Mañonesa

Correspondencia mantida co Comité de Sociedades Españolas de A Habana

Correspondencia mantida entre a sociedade "La Unión Mañonesa" e o Comité de Sociedades Españolas de A Habana, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada polo Presidente do Comité con motivo da suscrición a favor do xefe e tripulantes do hidroavión español "Plus Ultra" no vó Palos de Moguer-Arxentina (08/03/1926)
 • Carta enviada polo Presidente do Comité con motivo da suscrición a favor dos damnificados polo ciclón que azoutara a rexión occidental da Illa (30/10/1926)
 • Carta enviada polos Presidentes do Casino Español, das Asociacións independentes, do Centro Gallego, do Centro Asturiano e da Cámara Española de Comercio con motivo da suscrición a favor da Cidade Universitaria Hispano-Americana en Madrid (10/08/1927)

La Unión Mañonesa

Carta enviada a María Xosé Rodríguez Galdo

Carta enviada o día 29/10/1996 polo Presidente do "Centro Gallego de México, Asociación Civil", Manuel Martínez Pérez, á Directora do Arquivo da Emigración Galega e Secretaria Xeral do Consello da Cultura Galega, María Xosé Rodríguez Galdo, en contestación á súa previa do 15/10/1996, solicitando información, conservada en formato papel (fotocopias).

Adxunta á carta documentación relativa ao Centro:

 • Escudo
 • Estatutos vixentes
 • 14 números da revista "Anduriña"

Centro Gallego de México, A. C.

Carta de Jaime Souto Capelet

Carta enviada o día 30/03/2000 por Jaime Souto Capelet, Delegado de Cultura da Casa de Galicia de Bilbao, ao Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, para facerlles chegar unha memoria con información relativa á súa sociedade, conservada en formato papel.

Casa de Galicia de Bilbao

Carta coas enquisas "Censo cultural" e "Fontes documentais das sociedades galegas"

Carta enviada o día 04/11/1996 dende a Casa de Galicia en Santurce a María Jesús Rodríguez Galdo, Directora do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, para remitirlle información solicitada:

 • Enquisa "Entidades" para elaborar o Censo Cultural
 • Enquisa "Medios de comunicación" para elaborar o Censo Cultural
 • Memoria sucinta con datos estatísticos a día 01/02/1995
 • Relación de actividades previstas para o ano 1996
 • Sobre co emblema societario

Casa de Galicia en Santurce

Tarxeta postal

Tarxeta postal enviada dende a Casa de Galicia en Santurce como felicitación navideña, conservada en formato papel.

Casa de Galicia en Santurce

Carta coa enquisa "As sociedades galegas no mundo"

Carta enviada por Víctor Valiño Arceo, Presidente do "Centro Gallego de Llodio", en Álava, a Marcelino X. Fernández Santiago, coordinador do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega, en novembro de 1998, para facerlle chegar a enquisa "As sociedades galegas no mundo" (8 páxinas) cuberta e certa documentación societaria, conservada en formato papel.

Centro Gallego de Llodio

Correspondencia enviada polo Presidente da Peña

Correspondencia enviada pola Peña Galega de Munich.

Conservada en formato papel (orixinal):

 • Carta enviada por Modesto Hermida a Carlos Díaz, de Galicia Hoxe, o día 22/02/1980, a propósito dunha conta bancaria cun fondo de cartos da XOGE.
 • Carta enviada por Modesto Hermida a Carlos Díaz, de Galicia Hoxe, o día 20/01/1981, a propósito dunha xuntanza.

Conservada en formato papel (fotocopias):

 • Carta enviada por Modesto Hermida a Eliseo Barbeito Naya o 03/01/1981, a propósito dunha conta bancaria cun fondo de cartos da XOGE.

Peña Gallega de Munich

Carta enviada á RTVG

Carta enviada polo Presidente do Grupo folklórico Airiños da Terra de Rotterdam, J.P. Rey Landeira, ao Servizo co Exterior da Radio Televisión de Galicia, o 28/05/1993, conservada en formato papel.

Grupo folklórico Airiños da Terra

Cartas recibidas pola Xunta de Organizacións Galegas en Europa

Cartas recibidas pola Xunta de Organizacións Galegas en Europa ou por asociacións integrantes, conservadas en formato papel:

 • Carta enviada polo Presidente da Peña Galega de Munich, Modesto Hermida, comunicando que non asistirán á xuntanza dos días 1 e 2 de marzo de 1980 (24/02/1980) (fotocopias)
 • Carta enviada por Asunción Panizo, do Grupo Cultural Galego de Colonia, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (21/03/1981) (fotocopias)
 • Carta enviada pola Segredaria do Comité pra Galiza de Holanda, Tereixa González, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (22/03/1981)
 • Carta enviada pola Directiva d'O Lar Galego, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (22/03/1981)
 • Carta enviada polo Cumio da Asociación Cultural Galega O Pote, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (24/03/1981)
 • Carta enviada polo Responsable de Asuntos Internos-Esternos da Irmandade Galega O Pote de Zurich, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (24/03/1981)
 • Carta enviada dende a Irmandade Galega en Suiza, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración (25/03/1981)
 • Carta enviada polo Presidente do Grupo Galego de AARAU, Manoel Baña-Pérez, comunicando que non asistirán á xuntanza do día 11 de abril de 1981 (08/04/1981)
 • Carta enviada dende a Asociación Cultural Galega de Hamburgo solicitando confirmación do cambio de lugar para a xuntaza dos días 6 e 7 de xuño de 1981 (20/04/1981)
 • Carta enviada dende a Asociación Cultural Galega de Hamburgo solicitando a acta da última xuntanza e o borrador definitivo do Regulamento (15/10/1981)

Xunta de Organizacións Galegas en Europa

Carta enviada a Galicia Hoxe de Xenebra

Carta enviada polo Vocal de Cultura do Grupo Galego de Aarau, Pere Barrufet-Couñago, á asociación Galicia Hoxe de Xenebra o día 24/03/1981, en resposta á súa circular do día 20, mostrando a súa disconformidade coa visita do Presidente da Xunta de Galicia, Xosé Quiroga Suárez no Día de Galicia na Emigración, conservada en formato papel.

Grupo Galego de Aarau

Carta convidando a un acto

Carta do Presidente da Asociación, Reginaldo Trigo Carreiro, enviada o 14/10/2005 convidando á celebración dun acto de confraternización interxeracional, conservada en formato papel (fotocopias).

Asociación cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago

Enxebre Orde da Vieira

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Carta e enquisa "Fontes documentais das sociedades galegas" (09/12/1996)
13 tarxetas postais de felicitación de Nadal dos anos 1982-1997
Folleto sobre a exposición da obra de Alberte Permuy na Galería Sargadelos de Madrid (1983)
4 convites
2 anagramas
Programas de actos dos Capítulos Xerais (1985-1996)
Programa de actos do Capítulo Extraordinario (1993)
2 follas con publicidade

Conservada en formato tea:

Escudo societario

Enxebre Orde da Vieira

Resultados 101 a 120 de 237