Galicia

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Termos equivalentes

Galicia

Termos asociados

Galicia

1573 Descrición arquivística resultados para Galicia

869 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Regulamento

Regulamento da sociedade "Naturales de La Peroja" conservado en formato papel:

Regulamento reformado o 17/07/1932 e publicado en 1933

Naturales de La Peroja

Hermandad Gallega de Valencia

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Estatutos (1986) (fotocopias)
Enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1998) (orixinal)
Revista "Galicia en Valencia : Órgano Informativo de la Hermandad Gallega de Valencia" (orixinal)

Hermandad Gallega de Valencia

Regulamento

Regulamento da sociedade de instrución "Lousame y Noya", conservado en formato dixital e impreso:

 • Regulamento aprobado o 07/05/1924 (21 páxinas)

Lousame y Noya

Libro de rexistro de socios

Libro de rexistro de socios da sociedade "La Unión Mañonesa", conservado en formato dixital:

 • Libro de rexistro dende 1938: dixitalizado ata 1947 (23 follas)

La Unión Mañonesa

Correspondencia varia enviada

Correspondencia varia enviada pola sociedade "La Unión Mañonesa", conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada por José Castro a José Novo Bouza con motivo do pago dos recibos (13/04/1926)
 • Carta enviada polo Tesoureiro da sociedade, Francisco Peña, ao Presidente, con motivo da súa renuncia (04/06/1926)
 • Carta enviada polo Presidente da sociedade ao Presidente da Federación Ortegana con motivo dos delegados na Federación (04/04/1929)
 • Carta enviada pola Directiva da sociedade aos socios con motivo dun banquete (17/09/1929)
 • Carta enviada pola Directiva da sociedade aos socios co informe de actividades (20/10/1929)
 • Carta enviada por José Castro ao Presidente da sociedade con motivo da compra de madeira (25/01/1933)
 • Carta enviada pola Directiva da sociedade a José Fernández en testemuña de pésame (23/05/1933)
 • Carta enviada pola Directiva da sociedade a Vicente Díaz Pedre en testemuña de pésame (24/05/1933)

La Unión Mañonesa

Correspondencia varia recibida

Correspondencia varia recibida pola sociedade "La Unión Mañonesa", conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada pola Comisión Organizadora para a Creación da Federación Ortegana ao Presidente da sociedade de instrución do Partido Xudicial de Ortigueira (17/05/1926)
 • Carta enviada polo Comisionado Xeral do Goberno de Cuba ao Presidente da sociedade con motivo da Exposición Iberoamericana de Sevilla (10/09/1927)
 • Carta enviada polo socio José Rubiños Berdeal ao Presidente da sociedade solicitando axuda económica (17/09/1927)
 • Carta enviada polo Brigadier do Exército Nacional da Comandancia Militar da Provincia de A Habana ao Secretario da sociedade cunha autorización (20/06/1933)

La Unión Mañonesa

Correspondencia mantida con personalidades en España

Correspondencia mantida entre o Presidente da sociedade "La Unión Mañonesa" e personalidades en España, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada a Julio Dávila co agradecemento do Presidente (10/12/1930)
 • Carta enviada a José Zumalacárregui, Rector da Universidade de Valencia, co agradecemento do Presidente (10/12/1930)

La Unión Mañonesa

Correspondencia mantida co Comité de Sociedades Españolas de A Habana

Correspondencia mantida entre a sociedade "La Unión Mañonesa" e o Comité de Sociedades Españolas de A Habana, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada polo Presidente do Comité con motivo da suscrición a favor do xefe e tripulantes do hidroavión español "Plus Ultra" no vó Palos de Moguer-Arxentina (08/03/1926)
 • Carta enviada polo Presidente do Comité con motivo da suscrición a favor dos damnificados polo ciclón que azoutara a rexión occidental da Illa (30/10/1926)
 • Carta enviada polos Presidentes do Casino Español, das Asociacións independentes, do Centro Gallego, do Centro Asturiano e da Cámara Española de Comercio con motivo da suscrición a favor da Cidade Universitaria Hispano-Americana en Madrid (10/08/1927)

La Unión Mañonesa

Correspondencia mantida con motivo do monumento a Leandro Pita Sánchez-Boado

Correspondencia mantida pola sociedade "La Unión Mañonesa" con motivo do monumento a Leandro Pita Sánchez-Boado, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada pola Directiva da Federación Agraria de Ortigueira con motivo do monumento (14/10/1926)
 • Carta enviada pola Directiva da Federación Agraria de Ortigueira con motivo do extravío dunha carta (08/02/1927)
 • Carta enviada pola Directiva da Federación Agraria de Ortigueira con motivo do monumento (14/06/1927)
 • Carta enviada ao Secretario da Comisión Organizadora Pro-Monumento a Leandro Pita Sánchez-Boado, José Fojo (31/07/1927)
 • Carta enviada pola Directiva da Federación Agraria de Ortigueira con motivo do monumento (08/11/1927)

La Unión Mañonesa

Correspondencia mantida co apoderado da sociedade na cidade de A Coruña

Correspondencia mantida entre o Presidente da sociedade "La Unión Mañonesa" e o apoderado da sociedade na cidade de A Coruña, José Vidal Fernández, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada polo apoderado cun informe económico (22/11/1926)
 • Carta enviada polo apoderado cun informe económico (22/09/1927)
 • Carta enviada polo apoderado cun informe económico (17/01/1928)
 • Carta enviada ao apoderado sobre o informe económico (13/09/1928)
 • Xustificante do Banco Pastor (02/03/1929)
 • Carta enviada polo apoderado cun informe económico (03/04/1929)
 • Carta enviada polo apoderado cun informe económico (04/05/1929)
 • Carta enviada ao apoderado sobre o informe económico (18/07/1929)
 • Carta enviada polo apoderado cun informe económico (10/09/1929)

La Unión Mañonesa

Correspondencia mantida con outras sociedades de A Habana

Correspondencia mantida entre a sociedade "La Unión Mañonesa" e outras sociedades de A Habana, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada por José Costas, Secretario da sociedade "Luz de Riveras del Sor", con motivo dunha invitación (25/07/1926)
 • Carta enviada por Manuel Álvarez, Secretario Xeral da sociedade "Agrupación Artística Gallega", por un asunto económico (20/05/1933)

La Unión Mañonesa

Correspondencia mantida con motivo do Cemiterio de Mañón

Correspondencia mantida entre a sociedade "La Unión Mañonesa" con motivo do Cemiterio de Mañón, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada polo cura párroco de Mañón, Gerardo Mouzo Casal, informando das necesidades da parroquia e solicitando axuda económica (1925)
 • Circular enviada aos socios de A Habana pola Comisión organizadora Pro-Cemiterio en Mañón con motivo da construcción do cemiterio (05/03/1926)
 • Carta enviada polo Delegado da sociedade en Ortigueira, José Fernández Maseda, acerca da financiación do cemiterio (15/05/1926)
 • Carta enviada polo Secretario da sociedade, Francisco Seoane, ao Presidente do Comité Pro-Cemiterio en Mañón, Francisco Penabad (16/05/1933)
 • Carta enviada polo Presidente do Comité Pro-Cemiterio en Mañón, Francisco Penabad ao Secretario da sociedade, Francisco Seoane, acerca dos doantes do cemiterio (29/05/1933)
 • Carta enviada polo Presidente do Comité Pro-Cemiterio en Mañón, Francisco Penabad ao Secretario da sociedade, Francisco Seoane, cun informe económico (16/08/1933)
 • Carta enviada polo comercial da empresa de mármores, bronces e granito, J. Pennino co orzamento (21/02/1934)

La Unión Mañonesa

Correspondencia mantida coa Delegación en Mañón

Correspondencia mantida entre a sociedade "La Unión Mañonesa" e a súa Delegación en Mañón, A Coruña, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta que informa de movementos da Delegación (28/11/1923)
 • Carta que informa da Xunta Xeral Ordinaria (18/12/1923)
 • Carta que informa sobre as xestións do Plantel Escolar (19/12/1923)
 • Carta co balance do ano 1925 (10/01/1926)
 • Carta que informa da ubicación da escola (15/03/1926)
 • Carta que informa de asuntos escolares (15/04/1926)
 • Carta co balance trimestral e co informe da ubicación da escola (17/06/1926)
 • Carta que informa de asuntos escolares (20/09/1926)
 • Carta co balance do primeiro trimestre de 1927 (10/04/1927)
 • Carta que informa da construcción de escolas (16/06/1927)
 • Carta que informa da construcción de escolas (16/09/1927)
 • Carta que informa da construcción de escolas (23/01/1933)
 • Carta co balance e co informe do traslado de escolas (21/02/1933)
 • Carta que informa do traslado da escola da Casa do Polo (22/03/1933)
 • Carta que responde sobre a construcción e o traslado de escolas (09/04/1933)
 • Carta sobre a indemnización ao mestre da escola (14/04/1933)
 • Carta que informa sobre as escolas xestionadas pola sociedade (14/05/1933)
 • Carta que responde sobre a indemnización (20/05/1933)
 • Carta que informa sobre o mestre Bernardino Piquerías (24/06/1933)
 • Carta que informa sobre a Casa de Segade (27/06/1933)
 • Carta co balance do ano 1933 (10/12/1933)

La Unión Mañonesa

Correspondencia enviada por Andrés Peña Chao, Delegado en Ortigueira

Correspondencia enviada por Andrés Peña Chao, Delegado en Ortigueira, ao Presidente da sociedade "La Unión Mañonesa", conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta que informa do grupo escolar (19/02/1926)
 • Carta que informa do grupo escolar (12/07/1926)
 • Carta que informa do grupo escolar (21/12/1926)
 • Carta que informa do grupo escolar (29/04/1927)

La Unión Mañonesa

Regulamento

Folleto publicado en 1935 e conservado en formato papel que inclúe:

 • Regulamento xeral de "La Unión Mañonesa" aprobado o 31/06/1912
 • Regulamento da Delegación de Mañón aprobado o 17/09/1916
 • Diposicións para a orde interior do colexio aprobadas o 27/09/1918

La Unión Mañonesa

Modelos

Modelos da sociedade de instrucción, cultural e benéfica "La Baña y su Comarca", conservados en formato papel:

 • Modelo de recibí
 • Modelo de convite á Xunta Xeral de Socios

La Baña y su Comarca, Sociedad de Instrucción, Cultural y Benéfica

La Unión Mañonesa

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinal):

Regulamento xeral (1912)
Regulamento da Delegación de Mañón (1916)
Diposicións para a orde interior do colexio (1918)
Regulamento do Panteón (1957)

Conservada en formato dixital e impreso:

21 cartas entre a sociedade e a Delegación en Mañón (1923-1933)
4 cartas entre a sociedade e a Delegación de Ortigueira (1926-1927)
1 carta entre a sociedade e a sociedade "Luz de Riveras del Sor" (1926)
1 carta entre a sociedade e a sociedade "Agrupación Artística Gallega" (1933)
7 cartas relativas ao Cemiterio de Mañón (1925-1934)
3 cartas entre a sociedade e o Comité de Sociedades Españolas de A Habana (1926-1927)
4 cartas entre a sociedade e a Directiva da Federación Agraria de Ortigueira (1926-1927)
1 carta entre a sociedade e a Comisión Organizadora Pro-Monumento a Leandro Pita Sánchez-Boado (1927)
9 cartas entre a sociedade e o apoderado da sociedade na cidade de A Coruña (1926-1929)
4 cartas recibidas (1926-1933)
1 carta entre a sociedade e Julio Dávila (1930)
1 carta entre a sociedade e José Zumalacárregui (1930)
5 cartas enviadas (1926-1933)

Conservada en formato dixital:

Libro de rexistro de socios (1938-1947)

La Unión Mañonesa

Resultados 161 a 180 de 1573