Galicia

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Termos equivalentes

Galicia

Termos asociados

Galicia

37 Descrición arquivística resultados para Galicia

Só resultados directamente relacionados

Libro de Actas, Listaxe de membros e Regulamento da Sección de Arte e Cultura

Libro de Actas das reunións da Sección de Arte e Cultura da sociedade "Agrupación artística gallega", conservado en formato dixital e impreso:

 • Libro con 38 actas dende o 15/02/1977 ata o 14/08/1980 (43 páxinas), que inclúe ao comezo do volume listaxe de socios e os artigos do Regulamento relativos a esta sección

Agrupación artística gallega

Libro de Actas, Listaxe de membros e Regulamento da Sección de Orde

Libro de Actas das reunións da Sección de Orde da sociedade "Agrupación artística gallega", conservado en formato dixital e impreso:

 • Libro con 36 actas dende o 11/03/1977 ata o 27/10/1982 (42 páxinas), que inclúe ó comezo do volume listaxe de membros e os artigos relativos a esta sección: dixitalizado incompleto

Agrupación artística gallega

Regulamentos

Regulamentos da sociedade "Agrupación artística gallega", conservados en formato dixital e impreso:

 • Regulamento aprobado o 23/09/1919 (10 páxinas)
 • Regulamento aprobado o 13/08/1921 (11 páxinas)

Agrupación artística gallega

Agrupación artística gallega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital e impreso:

Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1922-1926)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1927-1930)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1932-1934)
Libro de Actas das reunións das reunións das Xuntas Xerais de Socios (1944-1949)
Regulamento (1919)
Regulamento (1921)
Libro de Actas das reunións da Sección de Propaganda (1922-1924)
Libro de Actas das reunións da Sección de Propaganda (1938-1954)
Libro de Actas das reunións da Sección de Arte e Cultura, coa listaxe de membros e artigos do Regulamento (1977-1980)
Libro de Actas das reunións da Sección de Orde, coa listaxe de membros e artigos do Regulamento (1977-1982)

Conservada en formato dixital:

1 carta (1927)
Libro de rexistro de socios (1919-1934)
Libro de rexistro de socios-Contaduría (1926)
Libro de rexistro de socios (1952-1965)
Libro de rexistro de socios (1968-1982): dixitalizado incompleto
Libro de balances de tesourería (1919-1931)
Libro de caixa de funcións teatrais (1925-1926): dixitalizado incompleto
1 recibo (1931)
1 modelo
1 emblema

Conservada en formato papel (orixinal):
1 enquisa (2004)
1 emblema
Revista "Cultura Hispánica"

Agrupación artística gallega

Regulamento da Sociedad Ferrol y su comarca

Regulamento da "Sociedad de Beneficencia y Protección mutua Ferrol y su comarca", conservado en folleto e na edición facsímil: "Regulamentos e Estatutos das Sociedades Galegas de Cuba" editada pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia:

 • Regulamento reformado o 26/10/1950 (22 páxinas): copia dixital e impresa

Ferrol y su comarca, Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua

Ferrol y su comarca, Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato orixinal, dixital e impreso:

Regulamento (1950): tamén edición facsímil

Conservada en formato dixital e impreso:

Libro de actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios e das Xuntas Directivas (1909-1913)
Libro de actas das reunións das Xuntas Directivas (1913-1930)
Libro de actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios (1913-1930)
Poder notarial para administrar a Casa-Escola de Moeche (1959)
2 libros de actas das reunións da Sección de Propaganda (1912-1940, 1920)

Conservada en formato dixital:

Libro de actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios e das Xuntas Directivas (1930-1937)
Libro de actas das reunións das Xuntas Xerais de Socios e das Xuntas Directivas (1944-1958)
Libro de actas das reunións das Xuntas Directivas (1951-1964)
Libro de rexistro de socios (1920-1963)
Libro de rexistro de socios da Sección de Propaganda (1928)
4 libros de caixa: 1911-1913, 1916-1924, 1937-1939, 1953
15 fotografías de actividades da sociedade

Ferrol y su comarca, Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua

Regulamentos

Regulamentos da sociedade "Hijos del Ayuntamiento de Capela":

 • "Reglamento de la Sociedad de Instrucción, Recreo y Protección al Asociado Hijos del Ayuntamiento de Capela" aprobado en 1928 (23 páxinas), conservado en formato papel (fotocopias).
 • "Hijos del Ayuntamiento de Capela, Sociedad de Instrucción, Recreo y Protección al Asociado : Reglamento general 1928-1953" aprobado en 1953 (56 páxinas), conservado en formato dixital e impreso.

Hijos del Ayuntamiento de Capela. Sociedad de instrucción, recreo y protección al asociado

Regulamentos de Hijas de Galicia

Regulamentos de "Hijas de Galicia", conservados en formato dixital e impreso incompletos:

 • Regulamento do "Hogar-Albergue" aprobado o 30/03/1959
 • Regulamento da agrupación "Renovación de Hijas de Galicia" aprobado o 20/09/1946

Hijas de Galicia

Hijas de Galicia

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en edición facsímil, dixital e impresa:

Estatutos (1938)

Conservada en formato dixital:

Estatutos de 1944

Conservada en formato dixital e impreso:

Regulamento (1946)
Regulamento do "Hogar-Albergue"(1959)

Conservada en formato papel (fotocopias):

1 memoria, 1 programa, 2 recibos e 1 fotografía relativos ao Sanatorio Concepción Arenal
2 carnés

Hijas de Galicia

Regulamento

Regulamento da "Delegación General del M.I. Centro Gallego de La Habana en Santiago de Cuba" (47 páxinas) aprobado o 09/10/1927 publicado en Santiago de Cuba en 1937, conservado en formato dixital e impreso.

Centro Gallego de La Habana. Delegación en Santiago de Cuba

Sociedad Estudiantil Concepción Arenal

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital e impreso:

Listaxe da primeira candidatura para 1917-1918
Acta coa toma de posesión da primeira xunta directiva (1917)
Regulamento social (1924) incompleto

Sociedad Estudiantil Concepción Arenal

Regulamentos do Centro Gallego de La Habana

Regulamentos do "Centro Gallego de La Habana":

Conservados en formato dixital e impreso:

 • "Reglamento General de la Sociedad de Instrucción, Recreo y Asistencia Sanitaria titulada Centro Gallego", publicado na Habana en 1887.
 • "Reglamento de discusiones y acuerdos de la Asamblea de Apoderados del Centro Gallego : año 1945", publicado na Habana en 1946.

Recollidos na edición facsímil: "Regulamentos e Estatutos das Sociedades Galegas de Cuba" editada pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia e conservados en formato papel:

 • Regulamento da Sección de Instrucción: aprobado en Xunta Xeral o 02/02/1904
 • Regulamento da Sección de Bellas Artes: aprobado en Xunta Xeral o 30/04/1915
 • Regulamento da Sección de Cultura: aprobado en Xunta Xeral o 08/08/1915
 • Regulamento da Sección de Fomento: aprobado en Xunta Xeral o 26/08/1915
 • Regulamento da Sección de Inmigración: aprobado en Xunta Xeral o 08/08/1915
 • Anteproxecto de Regulamento do Centro Galego: aprobado en Xunta Xeral o 08/12/1933

Centro Gallego de La Habana. Sociedad de instrucción, recreo y asistencia sanitaria

Centro Gallego de La Habana. Sociedad de instrucción, recreo y asistencia sanitaria

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital:

Estatutos (1887)

Conservada en formato dixital e impreso:

"Reglamento General" (1887)
"Reglamento de discusiones y acuerdos de la Asamblea de Apoderados" (1945)
Folleto "Como se alimentan los enfermos de la Casa de Salud La Benéfica del muy ilustre Centro Gallego de La Habana" (1930)
Folleto sobre o goberno do Centro Galego, elexido por Afirmación y Defensa (Candidatura nº 2)
Discurso pronunciado por Mario García Kohly, ministro de Cuba (1921)

Conservada en formato papel (orixinais):

Memoria do curso escolar 1954-1955 do Plantel Concepción Arenal
Álbum "Portfolio Galicia : La Benéfica, Casa de Salud del Centro Gallego de La Habana" (1904)
Folleto co programa de goberno da agrupación "Afirmación y Defensa"

Conservada en formato papel (edición facsimilar):

Regulamento da Sección de Instrucción aprobado en 1904
Regulamento da Sección de Bellas Artes aprobado en 1915
Regulamento da Sección de Cultura aprobado en 1915
Regulamento da Sección de Fomento aprobado en 1915
Regulamento da Sección de Inmigración aprobado en 1915
Anteproxecto de Regulamento do Centro Galego aprobado en 1933
Discursos recollidos no folleto: "Recuerdos de la velada literaria del 2 de mayo de 1885 en el Centro Gallego de La Habana"
"Memorias del Centro Gallego : La Habana, 1889-1893" editada pola Dirección Xeral de Política Lingüística"
Edición facsímil editada pola Dirección Xeral de Política Lingüística da Xunta de Galicia: "Memorias del Centro Gallego : La Habana, 1899-1903"

Conservada en formato papel (fotocopias):

Documento mecanografado "La atención médica integral a la tercera edad en las comunidades españolas" (1990)
Edición facsimilar da escritura de compra do edificio do Gran Teatro Tacón por parte do "Centro Gallego de La Habana" (1907)
Memoria presentada pola Xunta Directiva en febreiro de 1891
Memoria presentada pola Xunta Directiva en febreiro de 1892
Memoria presentada pola Xunta Directiva en febreiro de 1893
"Memorias del Centro Gallego : La Habana, 1894-1897" editada pola Dirección Xeral de Política Lingüística"
"Boletín de la Asamblea de Apoderados del Centro Gallego de la Habana"

Centro Gallego de La Habana. Sociedad de instrucción, recreo y asistencia sanitaria

Regulamentos da Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Regulamentos da "Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia":

Conservados en formato papel:

Regulamento formulado o 31/12/1871 e aprobado pola Xunta Xeral o 21/01/1872 (27 páxinas) (fotocopias)
Regulamento aprobado pola Xunta Xeral o 01/12/1913 (25 páxinas)

Conservados en formato dixital:

Regulamento xeral aprobado pola Xunta Xeral o 21/12/1879 (24 páxinas)

Sociedad de Beneficencia de Naturales de Galicia

Resultados 1 a 20 de 37