Galicia

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Termos equivalentes

Galicia

Termos asociados

Galicia

124 Descrición arquivística resultados para Galicia

Só resultados directamente relacionados

Correspondencia recibida

Correspondencia recibida pola sociedade "Agrupación artística gallega", conservada en formato dixital:

 • Carta enviada por José Fernández Prieto, do Café "El Central", o 27/06/1927 para solicitar un exemplar do Regulamento da sociedade

Agrupación artística gallega

Agrupación artística gallega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital e impreso:

Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1922-1926)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1927-1930)
Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas (1932-1934)
Libro de Actas das reunións das reunións das Xuntas Xerais de Socios (1944-1949)
Regulamento (1919)
Regulamento (1921)
Libro de Actas das reunións da Sección de Propaganda (1922-1924)
Libro de Actas das reunións da Sección de Propaganda (1938-1954)
Libro de Actas das reunións da Sección de Arte e Cultura, coa listaxe de membros e artigos do Regulamento (1977-1980)
Libro de Actas das reunións da Sección de Orde, coa listaxe de membros e artigos do Regulamento (1977-1982)

Conservada en formato dixital:

1 carta (1927)
Libro de rexistro de socios (1919-1934)
Libro de rexistro de socios-Contaduría (1926)
Libro de rexistro de socios (1952-1965)
Libro de rexistro de socios (1968-1982): dixitalizado incompleto
Libro de balances de tesourería (1919-1931)
Libro de caixa de funcións teatrais (1925-1926): dixitalizado incompleto
1 recibo (1931)
1 modelo
1 emblema

Conservada en formato papel (orixinal):
1 enquisa (2004)
1 emblema
Revista "Cultura Hispánica"

Agrupación artística gallega

Documentación persoal de Francisco Grueiro Rivera

Documentación persoal de Francisco Grueiro Rivera, socio fundador da sociedade "Hijos del Ayuntamiento de Capela", conservados en formato dixital e impreso:

 • 3 pasaxes de varias compañías navieiras
 • 1 partida de nacemento
 • Correspondencia enviada e recibida
 • Recibís dos negocios familiares

Hijos del Ayuntamiento de Capela. Sociedad de instrucción, recreo y protección al asociado

Tarxeta postal

Tarxeta postal enviada polo Presidente da "Federación de Sociedades Gallegas de Cuba y sus descendientes", Antonio Cougil Fernández, conservada en formato papel.

Federación de Sociedades Gallegas de Cuba y sus descendientes

Circular enviada aos centros que conforman a Federación

Circular enviada polo Vicepresidente da Federación de Sociedades Galegas na Suiza, José Pereira, aos centros que a conforman para informalos do acordo adoptado na Asemblea de Delegados celebrada en Xenebra o día 14 de marzo de 1981. Nesa Asemblea acordouse celebrar en Lausanne o Día de Galicia na Suiza nos días 4 e 5 de xullo. Para a súa celebración insta a creación dunha comisión en cada centro participante e á súa comunicación inmediata co obxectivo de convocar unha xuntanza a nivel nacional.

Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Estatutos da FAGS (1973)
Actas das reunións da Comisión Executiva (1980-1981)
Circular enviada aos centros que conforman a Federación
Enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1999)
Folleto do I Día de Galicia en Suiza (1981)
Folleto: Arte e cultura de Galicia (1983)
Folleto da representación do "Ballet Gallego Rey de Viana" (1983)
Folleto e folla voandeira do Día de Galicia en Suiza (1985)
Políptico: Arte e cultura da Galiza (1986)
Díptico do Día das Letras Galegas, Arte e Cultura da Galiza (1986)
Díptico co dossier de prensa do programa Arte e cultura da Galiza e do grupo Milladoiro (1986)
Folleto do Día das Letras Galegas, Arte e Cultura de Galiza (1987)
Folleto do Día das Letras Galegas (1988)
Folleto do Día da Patria Galega (1990)
Emblema societario
Revista "Diáspora : revista da Federación de Sociedades Galegas na Suíza"
Boletín "Letras Galegas"

Conservada en formato papel (fotocopias):

Estatutos da FSGS (1985)
Circular enviada aos centros que conforman a Federación (1981)

Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Cartas relativas á Xunta de Organizacións Galegas en Europa

Cartas enviadas por Carlos Xohan Díaz, Secretario da sociedade Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego, relativas á Xunta de Organizacións Galegas en Europa (XOGE), conservadas en formato papel:

 • Carta enviada o 10/03/1980 a Miguel Palomo, Presidente do Centro Galego de Bruxelas, acerca do programa do Día de Galicia en París en curso e acerca de documentación da XOGE.
 • Carta enviada o 27/05/1980 a 21 grupos galegos na Suiza para facerlles chegar a acta das dúas primeiras xuntanzas da XOGE e a convocatoria e orde do día da xuntanza que se celebrará en Aarau o día 8 de xuño para preparar a xuntanza dos días 21 e 22 que se celebrará en Suiza.
 • Carta enviada o 10/06/1980 ós grupos galegos na Suiza, para facerlles chegar a acta da xuntanza da XOGE celebrada o día 8 e os enderezos postais dos grupos galegos na Suiza.
 • Carta enviada o 26/08/1980 ás asociacións e grupos galegos na Suiza, para convocalos á próxima xuntanza da XOGE que se celebrará o día 14 de setembro en Zürich.

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Carta enviada aos socios

Carta enviada por Galiza Hoxe Asociación Cultural Galega solicitando o pago da cuota anual para poder sufragar, entre outras cousas, o seu programa de radio semanal, conservada en formato papel.

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Carta relativa á Federación de Sociedades Galegas na Suiza

Carta enviada o 26/11/1980 por Carlos Xohan Díaz, da sociedade Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego, á Presidencia do Congreso da fundación da FSGS, coa proposta de modificacións do borrador de Estatutos da Federación de Sociedades Galegas na Suiza (FSGS), conservada en formato papel.

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

2 enquisas
1 carta enviada aos socios
1 carta relativa á Federación de Sociedades Galegas na Suiza
4 cartas relativas á Xunta de Organizacións Galegas en Europa
1 poemario "Mortos porque Galicia viva" de Daniel Méndez O'Donnell
2 programas das actividades do coro Cantigas da Terra
1 cartaz do programa de radio Galiza sempre
1 calendario galego do ano 1981
1 cartaz dunha conferencia sobre o Estatuto de Autonomía de Galicia
1 manifesto relativo ó referendum sobre o Estatuto de Autonomía de Galicia
Revista "Galiza hoxe"
Boletín "Galiza sempre"

Galicia Hoxe Grupo Cultural Galego

Tarxetas postais

Tarxetas postais enviadas pola Irmandade Galega na Suiza para felicitar as festas navideñas, conservadas en formato papel:

 • Tarxeta enviada en 1987 para felicitar o ano novo 1988
 • Tarxeta sen datar

Irmandade Galega na Suiza

Carta enviada aos centros galegos na Suiza

Carta enviada aos centros galegos na Suiza pola Irmandade Galega na Suiza, na que indican os puntos tocados na ponencia celebrada no 2º congreso da Federación de Sociedades Galegas na Suiza (FSGS) o 03/04/1982, conservada en formato papel.

Irmandade Galega na Suiza

Irmandade Galega na Suiza

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Estatutos orixinais (1974)
Estatutos reformados (1978)
Carta coa ponencia celebrada no 2º congreso da FSGS (1982)
Enquisa "Fontes documentais das sociedades galegas" (1996)
Enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1998)
2 tarxetas postais
Programa do Día das Letras Galegas (1978)
Programa do Día das Letras Galegas (1980)
Separata "A nosa nación : Galiza!!!" (1977)
2 carteis da montaxe audiovisual "Historia de Galicia"
"Escolma Poética" de Xosé Luis Méndez Ferrín
Programa das IIª Xornadas Galegas de 1974
Programa organizado por "Cantigas da Terra" (15/07/1980)
Programa do XVIIº torneo de fútbol da Ascensión (1992)
Programa do XXº Aniversario (1993)
Programa do XXIIº Aniversario (1995)
Programa do Iº torneo de fútbol sala (1996)
Libro de receitas de curso de cociña (2002)
Tríptico sobre o grupo de música e danzas da sociedade
Recorte de prensa de "La Voz de Galicia" (1994)
Tarxeta co emblema societario
Listaxe de membros do cumio (1997)
Programa da Festa Aniversario (1995)
Libro de receitas de curso de cociña (2002)
Boletín "Irmandade : voceiro da Irmandade Galega na Suiza"

Irmandade Galega na Suiza

Cartas enviadas aos centros galegos na Suíza

Cartas enviadas pola Sociedade "A Nosa Galiza" aos centros galegos na Suíza, conservadas en formato papel:

 • Carta enviada o 30/08/1980 para informar do Congreso da Federación Mundial de Sociedades Galegas (FMSG) celebrado os días 16-18/08/1980 en A Coruña. Por unanimidade expresan o seu rechazo ao Estatuto de Autonomía e aportan modificacións. Inclúe o texto da ponencia que a Sociedade "A Nosa Galiza" vai a dar no congreso.
 • Carta enviada o 19/10/1980 para informar da xuntanza da Comisión Preparatoria para a celebración do Congreso Constituínte da Federación de Sociedades Galegas na Suíza (FSGS), que se celebrará o 29/11/1980.

Sociedade "A Nosa Galiza"

Sociedade "A Nosa Galiza"

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (fotocopias):

Estatutos (1973)
Listaxe de membros do Comité

Conservada en formato papel (orixinais):

Carta enviada polo Consello da Cultura Galega
2 cartas enviadas aos centros galegos na Suíza
Díptico co programa da "Semán Galega" de 1972
Díptico co programa das Letras Galegas de 1973
Folleto das actividades para o ano 2009
Convite a mesa redonda
Díptico do programa de radio "Galiza sempre"
Revista "Xornal d'a Nosa Galiza"
Revista "A Nosa Galiza"
"Revista de A Nosa Galiza"
Boletín "Semente : Boletín da Sociedade A Nosa Galiza - Xenebra"
Boletín "Festa de San Xoán"

Sociedade "A Nosa Galiza"

Enquisa "As sociedades galegas no mundo"

A sociedade Promoción da Cultura Galega de Zürich envía a enquisa "As Sociedades Galegas no Mundo" cuberta a iniciativa do Arquivo da Emigración Galega do Consello da Cultura Galega (19/05/1999).

Conservamos:

 • Enquisa, 8 páxinas, tamaño A4
 • Sobre co selo societario cos datos de contacto

Promoción da Cultura Galega

Promoción da Cultura Galega

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel (orixinais):

Enquisa "As Sociedades Galegas no Mundo" (1999)
Boletín "Promoción da Cultura Galega"

Promoción da Cultura Galega

Resultados 1 a 20 de 124