Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Hermandad de Centros Gallegos en Euskadi
  • Irmandade de Centros Galegos en Euskadi

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Irmandade de Centros Galegos de Euskadi

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1985-12-08 ata a actualidade

Historia

Este centro foi creado o 8 de decembro de 1985 por varias entidades de emigrantes galegos residentes en Euskadi: "Centro Gallego de Vizcaya" de Baracaldo; "Centro Gallego de Eibar"; "Centro Gallego de Ermua"; "Centro Gallego de Llodio"; "Centro Gallego de Victoria"; "Casa Cultural de Galiza" de Elgoibar; "Casa de Galicia" de Ondárroa; "Casa de Galicia" de San Sebastián; "Casa de Galicia" de Santurce; "Agrupación Hijos de Galicia" de Sestao; "Sociedad Cultural Carballeira de Zarauz"; "Casa de Galicia" de Bilbao.
Nos seus estatutos declaran como obxectivo prioritario a promoción e establecemento de nexos de unión e cooperación entre estas sociedades; salvagardar os intereses de todos e cada un dos compoñentes, colaborando colectivamente na resolución dos problemas; promover o coñecemento de Galicia (lingua, cultura, historia, xeografía, folclore, gastronomía, costumes e demáis pecualiaridades).
Conxuntamente celebran cada ano o Día de Galicia en Euskadi, organizando diversos actos culturais e festivos que serven de unión entre a colectividade galega.

Lugares

Europa
España
Galicia
País Vasco

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Culturais e recreativas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Gallego de Vizcaya en Baracaldo (1901-06-24 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-ES-CGBiz

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1985

Descrición da relación

O Centro Gallego de Vizcaya de Baracaldo colaborou na creación da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi

Entidade relacionada

Centro Gallego de Ermua (1968-06-03 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-ES-CGErm

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1985

Descrición da relación

O Centro Gallego de Ermua colaborou na creación da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi

Entidade relacionada

Centro Gallego de Llodio (1969-05-04 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-ES-CGLlo

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1985

Descrición da relación

O Centro Gallego de Llodio forma parte da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi

Entidade relacionada

Casa Cultural de Galicia en Elgoibar (1978-07-31 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-ES-CaElg

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1985

Descrición da relación

A Casa Cultural de Galicia en Elgoibar colaborou na creación da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi

Entidade relacionada

Casa de Galicia de Ondárroa (1969-06-02 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-ES-CaGaOnd

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1985

Descrición da relación

A Casa de Galicia de Ondárroa colaborou na creación da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi

Entidade relacionada

Casa de Galicia en Santurce (1969-04-06 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-ES-CaGaSan

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1985

Descrición da relación

A Casa de Galicia en Santurce colaborou na creación da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi

Entidade relacionada

Agrupación Hijos de Galicia (1952-05-04 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-ES-AGHGa

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1985

Descrición da relación

A Agrupación Hijos de Galicia en Sestao colaborou na creación da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi

Entidade relacionada

Casa de Galicia de Bilbao (1926-05-06 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-ES-CaGaBil

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1985

Descrición da relación

A Casa de Galicia de Bilbao colaborou na creación da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi

Entidade relacionada

Casa Cultural de Galicia de Eibar (1984-05-20 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-ES-CaEib

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

Descrición da relación

A Casa Cultural de Galicia de Eibar forma parte da Irmandade de Centros Gallegos en Euskadi

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-ES-IrCGEus

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Creada por Adriana Cousillas o 02/07/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados