Ferrol y su comarca, Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
01 Acta de constitución da entidade Unidade documental simple 1909-06-14
01 Libros de actas das reunións das Asembleas de Socios Unidade documental composta 1909 -
03 Regulamentos Serie 1950 -
01 Libros de actas das reunións da Sección de Propaganda Unidade documental composta 1912 -
02 Socios Serie 1928 -
06 Material gráfico Sección 1931 -
01 Documentación constitutiva Sección 1909
01 Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas Unidade documental composta 1909 -
02 Asembleas de socios Subsección 1909 -
05 Comisións Subsección 1912 -
01 Libros de rexistro de socios Unidade documental composta 1928 -
01 Libros de contabilidade Unidade documental composta 1911 -
01 Fotografías Unidade documental composta 1931 -
01 Libros de Actas Serie 1909 -
04 Área educativa Subsección 1959 -
01 Poder notarial Unidade documental simple 1959
01 Libros de rexistro de socios Subserie 1928 -
01 Libros de contabilidade Serie 1911 -
01 Fotografías Serie 1931 -
02 Órganos de dirección e goberno Sección 1909 -
Resultados 1 a 20 de 26