Hijos del Ayuntamiento de Cerdido

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Hijos del Ayuntamiento de Cerdido

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Asociación Pila Ancha
  • Sociedad de Instrucción de Pila Ancha (1907)
  • Sociedad de Instrucción y Socorros Pila Ancha (1927)
  • Sociedad de Instrucción y Beneficencia Hijos del Ayuntamiento de Cerdido (1929)
  • Sociedad de Beneficencia, Instrucción y Recreo Hijos del Ayuntamiento de Cerdido (1941)

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1907-11-24 ata a actualidade

Historia

Sociedade fundada na Habana en 1908 polos naturais do concello de Cerdido, emigrantes en Cuba, baixo o nome de "Pila Ancha", coa finalidade prioritaria de fomentar a instrución na súa terra natal e o facilitar a unión entre os seus asociados, organizando festas e un banquete anual.
En Galicia financiou a construción e o mantemento de dous planteis escolares de ensino primario, nas parroquias de San Antonio do Barqueiro e de San Martiño de Cerdido; estes edificios eran arrendados ao concello de Cerdido, coa condición de que instalasen alí as aulas para os nenos e nenas da zona. Esa cota era dedicada á conservación dos edificios, axudas pecuniarias para os alumnos e como pensións para os seus socios carentes de recursos.
O seu presidente actual é Calixto R. García Díaz.

Lugares

América
Cuba
A Habana
Cerdido
Provincia da Coruña

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Instrutivas e culturais

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-CUHCerd

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Revisada por Adriana Cousillas o 01/08/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados