Hijos del Ayuntamiento de Puerto del Son

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Hijos del Ayuntamiento de Puerto del Son

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Hijos del Ayuntamiento de Porto do Son
  • A.C.G. Fillos do Porto do Son

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Hijos del Ayuntamiento de Porto do Son, sociedad recreativa, de instrucción y auxiliar
  • Sociedad Recreativa Juventud Unida del Ayuntamiento del Son

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1918-04-6 ata a actualidade

Historia

Esta sociedade foi creada a partir das reunións da Sociedad recreativa "Juventud Unida del ayuntamiento del Puerto del Son". O 6 de abril de 1918 un grupo de sonenses, liderados por Juan Pérez (primeiro presidente social), Joaquín Santos e Rafael Enríquez, residentes en Avellaneda, coa intención de fundar unha institución destiñada a unir e protexer ás familias dos seus asociados.
Creouse para poder desenvolver actividades sociais, culturais, recreativas e deportivas.
No ano 1925 mercan coa súa homónima de Montevideo, un terreo para construir un edificio que funcionará como escola financiada pola entidade. Tamén teñen en proxecto construir un cimeterio na vila de Porto do Son cun custo aproximado de 25.000 pesetas.

Lugares

Avellaneda
Bos Aires
Arxentina
América
Porto do Son

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Entidade recreativa e cultural

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-HAPSon

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados