Previsualización da impresión Pechar

Amosando 30 resultados

Descrición arquivística
Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia Emigración galega
Previsualización da impresión Ver:

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital:

Estatutos orixinais (1919)
Estatutos (1966)
Estatutos (1987)
Libro de rexistro de socios (1885-2006)
Libro de rexistro de socias (1963-2006)
8 ficheiros de socias e socios
Recorte de prensa do diario "A Tarde"
Fotografías
Memoria do período 1927-1928

Conservada en formato papel e dixital:

Estatutos (1996)
Boletim Informativo : Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Conservada en formato papel:

Regulamento interno (1976)
Carta coa enquisa "As sociedades galegas no mundo" (1996)
Escudo
Revista "Gazeta da saúde : Real Sociedade Espanhola de Beneficência"
Revista "Sanatório Espanhol"
Revista "Hospital Espanhol"
Boletín "Informativo do Sanatório Espanhol : Publicaçâo da Real Sociedade Espanhola de Beneficência"
Boletín "Informativo Hospital Espanhol : Real Sociedade Espanhola de Beneficência"
Xornal "Espanhol sempre : Uma publicaçao da Real Sociedade Espanhola de Beneficência"

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Estatutos

Estatutos de 1987 da "Real sociedade espanhola de beneficência" (52 páxinas), conservados en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Ficheiro de Socias Remidas

Ficheiro de Socias Remidas, que pola súa antigüedade como socias están eximidas de pago, da "Real sociedade espanhola de beneficência" (709 fichas), conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Ficheiro de Socias Falecidas

Ficheiro de Socias Falecidas da "Real sociedade espanhola de beneficência" (138 fichas), conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Ficheiro de Socios Remidos

Ficheiro de Socios Remidos da "Real sociedade espanhola de beneficência" (1216 fichas), conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Recorte de prensa do diario "A Tarde"

Recorte de 12 páxinas do suplemento "Caderno 2" do diario "A Tarde" do día 25 de xaneiro de 1985 que adica un especial ao Sanatorio Español no Centenario da súa fundación, conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Emblema

Escudo da sociedade "Hospital Espanhol".

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Hospital Espanhol

Esta publicación societaria está editada pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência para informar aos seus socios das actividades realizadas pola sección de beneficencia, das instalacións do hospital propiedade da entidade, e dos servizos que ofrece aos seus socios, etc.

Números conservados en formato papel:

1995: n. 26
1999: n. 32
2000 (publicación conmemorativa do 115º aniversario)
2005 (publicación conmemorativa do 120º aniversario)

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Espanhol sempre : Uma publicaçao da Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Este xornal está editado pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência de Bahía para informar sobre o Hospital Espanhol que eles fundaron e dirixen; aparecen amplas informacións sobre servizos médicos que se ofrecen, entrevistas a facultativos e nas páxinas centrais unha completa guía médica con todas as especialidades e enderezos onde poder acudir.

Número conservado en formato papel:

1996: n. 29

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Estatutos

Estatutos de 1919 da "Real sociedade espanhola de beneficência", conservados en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Estatutos

Estatuto de 1996 da "Real sociedade espanhola de beneficência" (34 páxinas), conservado en formato papel e dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Regulamento interno

Regulamento interno da "Real sociedade espanhola de beneficência, Sanatório Espanhol" (12 páxinas), conservado en formato papel.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Libro de rexistro de socios

Libro de rexistro de socios da "Real sociedade espanhola de beneficência", dende o 1 de xaneiro de 1885 ata o 14 de agosto de 2006 (400 páxinas), conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Fotografías dunha inauguración

12 fotografías relativas á inauguración do edificio novo da "Sociedade Espanhola de Beneficência Hospital Espanhol"no ano 1967, conservadas en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Memoria do período 1927-1928

Memoria da "Sociedade Espanhola de Beneficência Hospital Espanhol" correspondente ao período 1927-1928 (86 páxinas), conservada en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Libro de rexistro de socias

Libro de rexistro de socias da "Real sociedade espanhola de beneficência", dende o 1 de xuño de 1963 ata o 3 de abril de 2006 (82 páxinas), conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Ficheiro de Socias Contribuíntes

Ficheiro de Socias Contribuíntes da "Real sociedade espanhola de beneficência" (325 fichas), conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Ficheiro de Socios non localizados

Ficheiro de Socios non localizados da "Real sociedade espanhola de beneficência" (178 fichas), conservado en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Fotografías de Presidentes

Fotografías dos retratos dos diferentes Presidentes da "Sociedade Espanhola de Beneficência Hospital Espanhol" dende a fundación ata a actualidade, conservadas en formato dixital.

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Sanatório Espanhol

Esta publicación foi editada para conmemorar o centenario fundacional da Real Sociedade Espanhola de Beneficência de Salvador de Bahia, centrándose nun resumo histórico sobre a súa obra hospitalaria, a creación da sociedade coa transcrición da acta fundacional e o listado dos socios fundadores, e as mensaxes e visitas de altas personalidades con motivo desta data como os Reis de España. Tamén informan sobre o presente e futuro da entidade, sendo o Sanatorio o centro sanitario onde os seus socios reciben todo tipo de tratamentos e especialidades médidas.

Número conservado en formato papel:

1985 (revista conmemorativa do centenario social)

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Resultados 1 a 20 de 30