Showing 34 results

Archival description
Patronato da cultura galega de Montevideo
Print preview View:

Tarxeta postal

Tarxeta postal enviada pola "Asociación Española de Socorros Mutuos" en decembro do ano 2004, asinada polo Secretario, Enrique San Andrea, e polo Presidente, Luis A. Avellanal.

Patronato da cultura galega de Montevideo

Separata "El Hospital de Caridad"

Folleto editado polo "Patronato da cultura galega de Montevideo" coa separata do artigo "El Hospital de Caridad" de Alberto Reyes Thevenet publicado na memoria do Patronato do exercicio 1967/1968.

Patronato da cultura galega de Montevideo

Folleto de "O fidalgo"

Folleto sobre a representación teatral "O fidalgo" organizada polo "Patronato da cultura galega de Montevideo" e celebrada na Sala Valle Inclán do Centro Gallego de Montevideo o día 17 de xuño de 1989 baixo o auspicio da "Unión de Sociedades Gallegas".

Patronato da cultura galega de Montevideo

Folleto polo Día das Letras Galegas

Folleto sobre os intervintes na celebración do Día das Letras Galegas de 1999 adicado a Roberto Blanco Torres organizada polo "Patronato da cultura galega de Montevideo".

Patronato da cultura galega de Montevideo

Tarxetas postais

Tarxetas postais enviadas polo "Patronato da cultura galega de Montevideo" como felicitación de Nadal dos anos:

  • 1990
  • 199?
  • 1997
  • 200?

Patronato da cultura galega de Montevideo

Separata "Galiza existe e resiste"

Folleto editado polo "Patronato da cultura galega de Montevideo" coa separata do artigo "Galiza existe e resiste" de Xesús Ferro Ruibal publicado no número 13 da revista "Encrucillada".

Patronato da cultura galega de Montevideo

Carta enviada a Ramón Villares

Carta enviada polo "Patronato da cultura galega de Montevideo" ao Presidente do Consello da Cultura Galega, Ramón Villares, para informalo da composición da Comisión Directiva da institución no período 2009-2010, asinada polo Secretario, José Otero Méndez, e a Presidenta, Josefa Pérez Santiago.

Patronato da cultura galega de Montevideo

Results 1 to 20 of 34