Showing 2 results

Archival description
Agrupación de fondos
Print preview View:

Fondos do Arquivo da Emigración Galega

  • ES GA 15078 ACCG AEG
  • Agrupación de fondos

O Arquivo da Emigración Galega (AEG) foi creado en 1992 como unha iniciativa promovida polo Consello da Cultura Galega (CCG), configurándose como centro de documentación, investigación e difusión referencial para persoal investigador e calquera persoa interesada no estudo do fenómeno da emigración galega.

CADRO DE CLASIFICACIÓN DOS FONDOS DOCUMENTAIS DO AEG:

  1. Documentación das Asociacións de Emigrantes
  2. Documentación de particulares (arquivos persoais e familiares)
  3. Documentación de organismos oficiais
  4. Coleccións

Localización:
Cidade da Cultura de Galicia
Edificio da Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15702 Santiago de Compostela
aemigracion@consellodacultura.gal
Tel.:+34 881 995 143 / +34 881 995 148
Páxina web: http://consellodacultura.gal/aeg/

Consello da Cultura Galega

Documentación das Asociacións de Emigrantes

Unha das finalidades do AEG consiste na recuperación, salvagarda e difusión do patrimonio documental precedente das asociacións ou centros galegos espallados polo mundo. Esta labor desenvólvese de maneira sistemática desde o ano 2003 e resulta primordial para evitar o deterioro ou extravío da documentación societaria xerada polas entidades de emigrantes galegos e galegas, tanto no Exterior como no resto de comunidades autónomas. Mediante a difusión do patrimonio documental e gráfico cúmprese o fiel compromiso de poñer dito patrimonio á disposición dos usuarios para a súa consulta e reprodución, pois constitúe unha valiosa fonte de información.

Este fondo documental comprende documentación de distinta índole, como por exemplo: estatutos, libros de actas das xuntas directivas, libros de socios, correspondencia, memorias sociais, folletos con información sobre as distintas actividades societarias etc. Os soportes documentais obedecen tanto a versións orixinais, como a dixitalizacións ou copia xerográfica.
A colaboración dos distintos responsables políticos en materia de emigración da Xunta de Galicia fixo posible a realización deste proxecto do AEG.