Amosando 20 resultados

Descrición arquivística
Fondos do Arquivo da Emigración Galega Progreso de Lanzós Vilalba
Previsualización da impresión Ver:
Acta de constitución da entidade
Acta de constitución da entidade
Correspondencia co Consello de Instrucción de Lanzós
Correspondencia co Consello de Instrucción de Lanzós
Correspondencia con outras sociedades
Correspondencia con outras sociedades
Correspondencia mantida coa prensa
Correspondencia mantida coa prensa
Correspondencia relativa á Estrada de Ramil
Correspondencia relativa á Estrada de Ramil
Correspondencia relativa ao Panteón Social
Correspondencia relativa ao Panteón Social
Correspondencia varia
Correspondencia varia
Díptico dedicado aos socios da sociedade Progreso de Lanzós
Díptico dedicado aos socios da sociedade Progreso de Lanzós
Fotografías
Fotografías
Informes de caixa
Informes de caixa
Libro de Actas das reunións da sección de Propaganda
Libro de Actas das reunións da sección de Propaganda
Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios
Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios
Libro de rexistro do Panteón social do Cemitero de Colón
Libro de rexistro do Panteón social do Cemitero de Colón
Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas
Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas
Libros de contabilidade
Libros de contabilidade
Libros de rexistro
Libros de rexistro
Progreso de Lanzós
Progreso de Lanzós
Recibos
Recibos
Regulamento
Regulamento
Títulos e diplomas
Títulos e diplomas