Previsualización da impresión Pechar

Amosando 20 resultados

Descrición arquivística
Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez Emigración galega
Previsualización da impresión Ver:

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital e impreso:

Libro de actas das Xuntas Directivas (1964-1968)
Libro de actas das Xuntas Xerais (1964-1970)
Regulamento (1941), incompleto
Regulamento (1951), incompleto
Memorias dos anos 1928-1931, 1939

Conservada en formato dixital:

Libro de actas das Xuntas Directivas (1947-1963)
Libro de actas das Xuntas Xerais (1912-1941)
Libro de actas das Xuntas Xerais (1941-1963)
Regulamento (1922)
Regulamento (1924)
245 documentos relativos aos Panteóns
Libro de Actas das Xuntas da Delegación (1922-1923)
Regulamento da Delegación (1922)
Libro diario de contas da Delegación (1922-1946)
34 documentos relativos ás Escolas
Correspondencia
Libro de rexistro de socios (1912-1924)
Libro de rexistro de socios (1928-1958)
3 fichas e 1 listaxe de socios
Libro de caixa (1912-1927)
Libro de caixa (1928-1948)
Libro de balances (1948-1963)
1 libreta de depósitos
19 recibos
Memorias dos anos 1915, 1917-1919, 1922, 1925-1927, 1932-1938
2 recortes de prensa
10 fotografías

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas

Libros de Actas das reunións das Xuntas Directivas da "Sociedad de Instrucción Naturales del Ayuntamiento de Puentes".

Conservado en formato dixital:

 • Libro de 98 actas dende 16/01/1947 ata 17/12/1963 (361 páxinas)

Conservado en formato dixital e impreso:

 • Libro de actas dende 21/01/1964 ata 1982. Dixitalizado dende 21/01/1964 ata 20/03/1968 (75 páxinas)

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Regulamentos de Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Regulamentos da sociedade "Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez":

Conservado en formato dixital:

 • Regulamento aprobado o 01/12/1920 en Xunta Xeral Extraordinaria (32 páxinas)
 • Regulamento aprobado o 29/10/1922 (14 páxinas)

Conservados en formato dixital e impreso (incompletos):

 • Regulamento aprobado o 18/11/1941 en Xunta Xeral (27 páxinas)
 • Regulamento aprobado o 28/11/1951 en Xunta Xeral (28 páxinas)

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Fichas de socios

Fichas de socios da "Sociedad de Instrucción de Naturales de Puentes de García Rodríguez", conservadas en formato dixital:

 • Ficha de 1921
 • Ficha de 1924
 • Ficha de 1958

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Memorias sociais

Memorias dos traballos realizados anualmente, presentadas en sesións celebradas pola Xunta Xeral da "Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez":

Conservadas en formato dixital: memorias dos anos 1915, 1917-1919, 1922, 1925-1927, 1932-1938

Conservadas en formato dixital e impreso: memorias dos anos 1928-1931, 1939

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Libros de actas das reunións das Asembleas de Socios

Libros de Actas das reunións das Xuntas Xerais da "Sociedad de Beneficencia y Recreo Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez".

Conservados en formato dixital:

 • Libro de 121 actas dende 28/01/1912 ata 13/03/1941 (401 páxinas)
 • Libro nº 2 de 104 actas dende 13/05/1941 ata 22/10/1963 (143 páxinas)

Conservado en formato dixital e impreso:

 • Libro de actas dende 21/01/1964 ata 07/1982. Dixitalizado ata o 22/01/1970 (51 páxinas)

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Documentación do Panteón no Cemiterio de Colón en A Habana

Documentación relativa ao Panteón "Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez" no Cemiterio de Colón en A Habana, conservada en formato dixital:

 • 1 carta sobre a construcción do Panteón (1930)
 • 1 escritura sobre a construcción do Panteón (1937)
 • 1 recibo de pago da cuota do Panteón (1938)
 • 1 libro de rexistro do Panteón dende o 21/11/1938 ata o 19/09/2002 (16 páxinas)
 • 1 carta sobre a ampliación do Panteón (1954)
 • 180 recibos de bonos de pago da cuota para rematar de pagar o Panteón (1938)
 • 10 fotografías do Panteón

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Documentación das escolas

Documentación das escolas da "Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez", conservada en formato dixital:

 • 5 orzamentos de execución dos edificios para escolas en Pontes de García Rodríguez
 • 1 proxecto coas cláusulas de cesión de uso dos catro baixos e o campo anexo ao edificio da escola en Pontes de García Rodríguez (3 páxinas)
 • 1 expediente de incautación de varios edificios (1941)
 • 1 expediente da póliza de seguros
 • 9 planos do Colexio en As Pontes
 • 15 fotografías do Colexio de Santa María en As Pontes, da Escola de Barosa en Vilabella e da Escola do Freixo

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Listaxe de socios

Listaxe de socios da "Sociedad de Instrucción de Naturales de Puentes de García Rodríguez", conservada en formato dixital (4 páxinas)

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Correspondencia varia

Correspondencia da sociedade "Hijos del Ayuntamiento de Golada" de A Habana durante os anos 1958-1995, conservada en formato dixital e impreso:

 • Carta enviada aos socios recomendando a Manuela García (28/05/1958)
 • Carta enviada a Fernando Magariños Torres, Xefe da Sección de Asistencia Social do Instituto Español de Emigración do Ministerio de Traballo, para enviarlle unha enquisa (21/12/1967)
 • Carta enviada á Federación de Sociedades Españolas de Cuba relativa á relación entre sociedades (06/04/1969)
 • Carta enviada á Federación de Sociedades Españolas de Cuba relativa á relación entre sociedades (09/12/1969)
 • Carta enviada polo Cónsul Xeral de España en Cuba, Joaquín Eduardo de Thomas, sobre a concesión da Medalla de ouro colectiva ao Mérito no Traballo outorgada polo Ministerio a proposta do Instituto Español de Emigración (12/03/1971)
 • Carta enviada ao Alcalde de As Pontes de García Rodríguez, Aquilio Meizoso, en agradecemento pola axuda económica recibida para as obras de restauración do Panteón da sociedade (07/05/1995)

Hijos del Ayuntamiento de Golada

Acta de constitución da entidade

Acta de constitución da "Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez" do día 28/01/1912, conservada en formato dixital.

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Documentación da Delegación en As Pontes de García Rodríguez

Documentación da Delegación desta sociedade en As Pontes de García Rodríguez, conservada en formato dixital:

 • Libro con 8 actas das reunións das Xuntas da Delegación dende 01/04/1922 ata 10/1923 (19 páxinas)
 • Regulamento aprobado o 29/10/1922 (15 páxinas)
 • Libro diario de contas (1922-1946) (56 páxinas)

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Libros de contabilidade

Libros de contabilidade da "Sociedad de Instrucción de Naturales de Puentes de García Rodríguez", conservados en formato dixital:

 • Libro de caixa dende o 29/04/1912 ata o 31/12/1927 (180 follas)
 • Libro de caixa dende o 01/01/1928 ata 07/1948 (150 follas)
 • Libro de balances de tesourería dende 08/1948 ata 12/1963 (97 follas)

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Recibos

Recibos da "Sociedad de Instrucción de Naturales de Puentes de García Rodríguez", conservados en formato dixital:

 • 1 libreta de depósitos na conta corrente de The First National Bank of Boston na Habana da sociedade (1944-1958)
 • 8 cheques emitidos por The First National Bank of Boston da conta de aforro da sociedade (1952-1955)
 • 7 recibos da Caixa de Aforros e Banco Gallego na Habana (1922-1930)
 • 2 recibos da Inmobiliaria Simón Bolívar (1953)
 • 2 bonos emitidos pola Xunta de 22/02/1940

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Fotografías

Fotografías da "Sociedad de Instrucción de Naturales de Puentes de García Rodríguez": banquetes, edificios, inauguracións, reunións, etc., conservadas en formato dixital.

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Acta de constitución da Delegación

Acta de constitución da Delegación nas Pontes de García Rodríguez o día 21/01/1923, conservada en formato dixital

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Documentación do Panteón no Cemiterio de As Pontes de García Rodríguez

Documentación relativa ao Panteón "Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez" no Cemiterio de As Pontes de García Rodríguez, conservada en formato dixital:

 • 1 relación de persoas que contribuíron na constucción do novo cemiterio nas Pontes
 • 1 relación das doazóns acadadas para a construcción (1922-1925)
 • 1 relación de gastos aboados pola Comisión enargada da súa construcción (1922-1925)
 • 1 carta sobre as obras no novo cemiterio (1923)
 • 1 informe sobre o cemiterio de Ortigueira
 • 1 acta da reunión celebrada nas Pontes con motivo da construcción do Panteón (1924)
 • 1 informe do arquitecto (1926)
 • 1 regulamento polo que se rexirá o novo cemiterio
 • 4 planos
 • 1 certificado de cesión dun terreo (1931)
 • 1 certificado de cesión dun terreo (1937)
 • 1 carta sobre o terreo do cemiterio de As Pontes, as escolas de San Mamede e Deveso e as contas do Banco Pastor
 • 7 certificados sobre a construcción do Panteón (1967-1969)
 • 1 proxecto (1968)
 • 1 memoria (1968)
 • 1 pliego de condicións económico-administrativas (1968)
 • 3 números do Boletín Oficial da Provincia da Coruña (1968)
 • 1 acta do Pleno municipal (1968)
 • 1 orzamento (1968)
 • 1 acta da subasta (1968)
 • 1 factura (1969)
 • 15 cartas sobre o cemiterio, o proxecto de construcción, o orzamento, o prego de contratación, a entrega oficial do Panteón, etc. (1968-1969)
 • 1 informe da aportación económica do Concello de As Pontes (1969)

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Correspondencia

Correspondencia mantida entre a "Sociedad de Instrucción de Naturales de Puentes de García Rodríguez" e a Delegación da mesma en As Pontes, entre outros, conservada en formato dixital.

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Libros de rexistro de socios

Libros de rexistro de socios da "Sociedad de Instrucción de Naturales de Puentes de García Rodríguez", conservados en formato dixital:

 • Libro de rexistro dende 1912 ata 1924 (294 páxinas)
 • Libro de rexistro dende 1928 ata 1958 (24 follas)

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez

Recortes de prensa

Recortes de prensa conservados en formato dixital:

 • Recorte sobre a "Importancia de la Fábrica de As Pontes de García Rodríguez para el campo gallego"
 • Recorte sobre "Las explotaciones protegidas de Galicia"

Sociedad de Instrucción y Beneficencia Naturales del Ayuntamiento de Puentes de García Rodríguez