Showing 2428 results

Archival description
Emigración galega
Print preview View:

15 results with digital objects Show results with digital objects

Centro Ayuntamiento de Rianxo

Este boletín como toda publicación societaria pretende informar aos seus socios das actividades que están a realizar; ademais abordan noutros artigos a descrición xeográfica e histórica do seu concello natal e das súas parroquias, así como temas culturais (obra artística de Castelao) e colaboracións literarias.

Fondos en papel (fotocopia):

1970: n. 1
1971: n. 2
1973: n. 4

Centro Ayuntamiento de Rianjo

As Rías Baixas : Revista de difusión del Centro Noia-Rianxo de Buenos Aires

Publicación societaria editada coa finalidade de achegar Galicia e a súa realidade aos seus integrantes. Aparecen artigos sobre o Camiño de Santiago, o Quinto Centenario, descricións das paisaxes galegas, lembranzas de emigrantes, definición da morriña, os galegos e o fútbol arxentino, entre outros. Tamén recolle informacións de utilidade para os emigrantes, páxinas de pasatempos, seccións para mulleres e noticias sociais.

Números en papel:

1991: n. 2
1993: n. 3
1994: n. 4

Centro Noya - Rianxo, asociación civil

Libros de contabilidade

Libro de contabilidade da "Sociedad Agrícola Residentes del Municipio de Vedra en Sud-América" correspondente aos anos 1917-1922

Sociedad agrícola, cultural y recreativa del municipio de Vedra en Buenos Aires

Libro de actas de 1920-1921

Libro de actas das reunións da Comisión Directiva (1920-1921):

 • 1920: 1 de marzo (acta fundacional); 9 de marzo; 14 de marzo (elección da primeira directiva); 21 de marzo; 18, 23 e 25 de abril; 6 e 26 de xuño; 25 e 31 de xullo; 28 de agosto; 30 de outubro; 27 de novembro; 28 de decembro
 • 1921: 15, 17, 23 e 30 de xaneiro; 27 de febreiro; 19 e 27 de marzo; 3, 17 e 30 de abril; 5, 15, 22 e 28 de maio; 25 de xuño; 10 e 30 de xullo; 29 de agosto; 25 de setembro; 29 de outubro; 4 de decembro

Sociedad mutua y auxiliar de agricultores del municipio de Vedra

Carta del Sindicato de Agricultores de Vedra

Carta do Sindicato de Agricultores de Vedra ao Presidente da Sociedad mutua y auxiliar de Agricultores del Municipio de Vedra en Buenos Aires en agradecemento polo cheque enviado para a construcción de casas escola.

Sociedad mutua y auxiliar de agricultores del municipio de Vedra

Libro de rexistro de socios de 1920-1922

Libro de rexistro de socios da entidade Sociedad mutua y auxiliar de agricultores del municipio de Vedra dos anos 1920 a 1922 conservado en formato papel e en formato dixital.

Sociedad mutua y auxiliar de agricultores del municipio de Vedra

Carta enviada ao Secretario Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas

O Presidente da asociación Juventud de Viana, Trives y Valdeorras, Francisco Rodríguez González, escribe ao Secretario Xeral para as Relacións coas Comunidades Galegas, Fernando Amarelo de Castro, para optar ao recoñecemento de galeguidade da entidade.

Xunto coa carta adxunta copia de:

 • Memoria e balance do ano 1999 (14 páxinas)
 • Acta fundacional (02/01/1954) (6 páxinas)
 • Estatutos (1954) (15 páxinas)
 • Outorgamento de Personería Xurídica n. 7782 (26/04/1982) (4 páxinas)
 • Escritura do inmoble (5 páxinas)
 • Xunta directiva vixente (1 páxina)
 • Fotografías de encontros sociais (1 páxina)

Juventud de Viana, Trives y Valdeorras, asociación cultural, social y recreativa

Impresos varios

Impresos varios en formato microfilme e dixitalizados:

 • Recortes de prensa
 • Notas
 • Correspondencia
 • Música
 • Fotografías

Centro Lucense de Buenos Aires

Lugo : Órgano oficial del "Centro Lucense" de Buenos Aires

Esta publicación foi editada como voceiro do Centro Lucense para informar das actividades sociais e culturais realizadas por esta entidade e doutros asuntos do seu interese (datos das comisións directivas, ingresos de socios, memorias sociais, balances económicos, etc.). Tamén contén noticias da colectividade emigrada en xeral, da actualidade galega, principalmente lucense, e artigos que abordan diversos temas xeográficos, históricos e culturais da súa provincia de referencia.

Números conservados en microfilme:

1943: n. 1-8
1944: n. 9-20
1945: n. 21-31
1946: n. 32-43
1947: n. 44-54
1948: n. 55-66
1949: n. 67-78
1950: n. 79-90
1951: n. 91-102
1952: n. 103-114
1953: n. 115-126
1954: n. 127-138
1955: n. 139-150
1956: n. 151-162
1957: n. 163-174
1958: n. 175-186
1959: n. 187-198
1960: n. 199-210
1961: n. 211-221
1962: n. 222, 224-231, 233
1963: n. 234-245
1964: n. 246-257
1965: n. 258-269
1966: n. 270-281
1967: n. 282-293
1968: n. 294-300

Centro Lucense de Buenos Aires

Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano, mutual, cultural y recreativa

Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

Estatutos e resolución de aprobación de reforma dalgúns artigos
Correspondencia enviada ao Consello da Cultura Galega con documentos adxuntos
Revista "Miña Terra"

Hijos de Arantey y Centro Villamarín Perojano, mutual, cultural y recreativa

Asociación Unión Residentes de los Ayuntamientos de Vigo y Lavadores : memoria y balance general

Esta publicación societaria foi editada para informar aos socios do balance económico anual da entidade e das diversas actividades realizadas durante ese período.

Números conservados en papel:

1949: xaneiro (30º aniversario), decembro (31º aniversario)
1950: decembro (32º aniversario)
1951: decembro (33º aniversario)

Asociación mutualista Residentes de Vigo

Asociación mutualista Residentes de Vigo

Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

Estatutos (1992)
Correspondencia dirixida ao Consello da Cultura Galega (1991-1992)
Recorte de prensa do xornal "Clarín" con imaxes de grupos folclóricos
Publicación "Vigo en Buenos Aires"
Memoria e balance xeral (1951-1962)

Asociación mutualista Residentes de Vigo

Results 41 to 60 of 2428