Amosando 5658 resultados

Descrición arquivística
Previsualización da impresión Ver:

56 resultados con obxectos dixitais Mostrar resultados con obxectos dixitais

Fondos do Arquivo da Emigración Galega

  • ES GA 15078 ACCG AEG
  • Agrupación de fondos

O Arquivo da Emigración Galega (AEG) foi creado en 1992 como unha iniciativa promovida polo Consello da Cultura Galega (CCG), configurándose como centro de documentación, investigación e difusión referencial para persoal investigador e calquera persoa interesada no estudo do fenómeno da emigración galega.

CADRO DE CLASIFICACIÓN DOS FONDOS DOCUMENTAIS DO AEG:

  1. Documentación das Asociacións de Emigrantes
  2. Documentación de particulares (arquivos persoais e familiares)
  3. Documentación de organismos oficiais
  4. Coleccións

Localización:
Cidade da Cultura de Galicia
Edificio da Biblioteca de Galicia, 1º andar
Monte Gaiás, s/n
15702 Santiago de Compostela
aemigracion@consellodacultura.gal
Tel.:+34 881 995 143 / +34 881 995 148
Páxina web: http://consellodacultura.gal/aeg/

Consello da Cultura Galega

Documentación das Asociacións de Emigrantes

Unha das finalidades do AEG consiste na recuperación, salvagarda e difusión do patrimonio documental precedente das asociacións ou centros galegos espallados polo mundo. Esta labor desenvólvese de maneira sistemática desde o ano 2003 e resulta primordial para evitar o deterioro ou extravío da documentación societaria xerada polas entidades de emigrantes galegos e galegas, tanto no Exterior como no resto de comunidades autónomas. Mediante a difusión do patrimonio documental e gráfico cúmprese o fiel compromiso de poñer dito patrimonio á disposición dos usuarios para a súa consulta e reprodución, pois constitúe unha valiosa fonte de información.

Este fondo documental comprende documentación de distinta índole, como por exemplo: estatutos, libros de actas das xuntas directivas, libros de socios, correspondencia, memorias sociais, folletos con información sobre as distintas actividades societarias etc. Os soportes documentais obedecen tanto a versións orixinais, como a dixitalizacións ou copia xerográfica.
A colaboración dos distintos responsables políticos en materia de emigración da Xunta de Galicia fixo posible a realización deste proxecto do AEG.

Carta enviada á Secretaría Xeral para as relacións coas comunidades galegas

Carta enviada dende o Centro Galego Recreativo-Cultural e.V. de Hannover a Juan Castellano Herrero, da Secretaría Xeral para as relacións coas comunidades galegas da Xunta de Galicia, o día 05/04/1994, para informalo da celebración do I Trofeo Xunta de Galicia, conservada en formato papel (fotocopias).

Centro Gallego de Hannover

Fogar de Breogán : Voceiro do Centro Galego de Hannover

Esta publicación societaria informa das diferentes actividades organizadas pola entidade editora, o Centro Galego de Hannover en Alemaña. Compleméntase con escritos sobre a arte, cultura, tradicións galegas e unha sección de pasatempos.

Número conservado en formato papel:

1988: setembro

Centro Gallego de Hannover

Enquisa "Censo Cultural"

Enquisa "Censo Cultural" relativa a "Entidades" cuberta polo "Club Cultural Español e.V." de Cuxhaven, Alemaña, por iniciativa do Consello da Cultura Galega, conservada en formato papel.

Club Cultural Español de Cuxhaven

Resultados 1 a 20 de 5658