Amosando 327 resultados

Descrición arquivística
América Subserie
Previsualización da impresión Ver:

3 resultados con obxectos dixitais Mostrar resultados con obxectos dixitais

Boletín Oficial del Centro Gallego de Avellaneda

Esta publicación societaria foi editada polo Centro Gallego de Avellaneda desde o 1 de setembro de 1903. Dedica a maior parte das súas páxinas a aspectos internos da institución e a informar dos diferentes actos sociais e culturais organizados pola entidade (cursos, conferencias, romarías, festas, etc.); tamén inclúe notas sociais da colectividade galega asentada en Avellaneda («Sección Oficial», «Ecos sociales»). Aparecen artigos que abordan temas culturais, colaboracións literarias, etc.

Números conservados en formato microfilme e dixital:

 • 1903: n. 1-4
 • 1904: n. 5-16
 • 1905: n. 17-29
 • 1906: n. 30-41
 • 1907: n. 42-48

Números conservados en formato microfilme:

 • 1907: n. 49-53
 • 1908: n. 54-65
 • 1909: n. 66-77
 • 1910: n. 78-88
 • 1911: n. 89-100
 • 1912: n. 101-112
 • 1913: n. 113-124
 • 1914: n. 125-136
 • 1915: n. 137-148
 • 1916: n. 149-160
 • 1917: n. 161-172
 • 1918: n. 173-184
 • 1919: n. 185-196
 • 1920: n. 197-200

Centro Gallego de Avellaneda

Fomento de la Instrucción Gallega : Órgano de la Sociedad Pro Escuela en Bandeira

Esta publicación societaria informa das actividades da sociedade instructiva «Pro-Escuela en Bandeira» e achega aos seus socios as noticias da súa localidade natal e de Galicia («Notas locales», «Información Regional»). Tamén contén abundantes colaboracións literarias e artigos de temática variada, entre os que citamos «Sección Argentina», na que Saga Tevama reflexiona sobre diversos aspectos educativos e pedagóxicos, temática que se repite en numerosos artigos.

Números conservados en formato papel (fotocopias):

 • 1909: n. 2-5
 • 1910: n. 6-17
 • 1911: n. 18-21

Sociedad pro-escuelas en Bandeira

Teo : Órgano oficial de la Federación de Residentes de Teo en Sud-América

Esta publicación comezou a editadarse en 1910 polas sociedades agrarias de emigrantes da comarca de Teo e Vedra. Informa da vida interna e do labor desenvolvido polas diferentes institucións que a patrocinan. Inclúe numerosas noticias, crónicas e comentarios da actualidade política e social da comarca, analizando a situación das diferentes parroquias, desde unha perspectiva agrarista, e denunciando as manipulacións caciquís e do clero. Tamén recolle diversas notas sociais como nacementos, vodas, viaxeiros, etc. dos persoeiros da comarca, e colaboracións literarias. A partir de 1916 pasa a denominarse «El Eco de Teo» e xa nos anos 20 continúa chamándose «Unión de Teo y Vedra»

Números conservados en formato papel (fotocopias):

1911: n. 16-20
1912: n. 21-32
1913: n. 33-44
1914: n. 45-56
1915: n. 57-60

Anos conservados en formato microficha:

1915-1918

Federación de residentes de Teo en Sudamérica

Unión de Teo y Vedra : Órgano oficial de las Sociedades Agrarias de Teo y Vedra

Esta revista societaria está editada polas sociedades agrarias da comarca de Teo para informar da vida interna destas asociacións e do labor desenvolvido polas diferentes institucións que a patrocinan (Agrupación Auxiliar del Centro Republicano de Teo, Centro Residentes de Teo, Residentes de Calo en Sudamérica, Residentes de Cacheiras en Buenos Aires, Progreso y Cultura de Vedra, Unión Residentes de Luou, Agrupación Protectora de la Biblioteca Popular de Luou, etc.). Presta unha especial atención ás noticias, crónicas e comentarios da actualidade política e social da comarca recollidas en numerosas seccións co nome de «Crónicas» ou «Informaciones», onde se aborda a problemática local desde postulados agraristas, denunciando as manipulacións políticas caciquís e do clero. Por último recolle notas de sociedade (nacementos, vodas, viaxeiros, etc.) e colaboracións literarias.

Números conservados en formato papel (fotocopias):

1927 (n. 206)
1929 (n. 230, 235)
1930 (n. 236, 238, 241-247)
1931 (n. 249-259)
1932 (n. 271-271 bis)
1933 (n. 272-283)
1934 (n. 284-295)
1935 (n. 296-300, 302-307)
1936 (n. 308-314)
1943 (n. 400-401)
1955 (n. 512-513)
1956 (n. 516-517)
1957 (n. 519, 521-522)
1962 (n. 535)
1965 (n. 539)
1971 (n. 543)
1973 (n. 545)

Números conservados en formato facsímil ou dixital:

1951: n. 491/492
1952: n. 500
1953: n. 503, 505
1954: n. 507-508, 510
1955: n. 514
1956: n. 515

Federación de residentes de Teo en Sudamérica

Lux : Órgano de la Sociedad Pro Escuela en Bandeira

Esta publicación é a continuación do xornal «Fomento de la Instrucción Gallega», editadas ambas as dúas pola sociedade Pro-Escuela en Bandeira, como órgano oficial da entidade para informar sobre o labor societario e ao mesmo tempo achegar aos socios as novas da localidade natal e de Galicia. Conta con colaboración literarias e divulgativas de carácter pedagóxico.

Números conservados en formato papel (fotocopias):

-1913: n. 1

Sociedad pro-escuelas en Bandeira

El Eco de Teo : revista mensual

Na asemblea do 26 de decembro de 1915 prodúcese unha escisión na Federación de Residentes de Teo, froito da cal é a aparición desta revista o 10 de marzo de 1916. Aínda que os seus contidos non difiren moito da revista «Teo», obsérvase unha maior preocupación galeguista nesta publicación, sobre todo nos seus colaboradores. Como lema da revista figura na súa portada «Por Galicia. Por el trabajador de la tierra gallega», como unha clara manifestación ideolóxica. Ademais de artigos de defensa do agrarismo e dos intereses do distrito electoral de Padrón, hai tamén información sobre a marcha das sociedades de emigrantes da comarca de Santiago e doutras zonas de Galicia existentes en Bos Aires (son as seccións «Nuestras sociedades» e «Sociedades Regionales»). Outras seccións serían «Temas de siempre», «Reflexiones» de J. Buela, ou «Orientaciones» de Cándido Mogo entre outras.

Números conservados en formato papel (fotocopias):

1916: n. 1-10
1917: n. 11-22
1918: n. 23-34
1919: n. 35-46
1920: n. 47-58

Números conservados en formato microficha:

1916: n. 1-2
1917: n. 11
1918: n. 26

Federación de residentes de Teo en Sudamérica

Acción Gallega : Publicación oficial de Casa de Galicia

Publicación societaria que informa das actividades da asociación, das súas seccións e da colectividade emigrada. Presta unha especial atención á difusión da cultura galega, neste sentido destaca a colaboración de importantes personalidades da emigración con numerosos artigos literarios (nas seccións "Nuestro cuento", "Poética"), páxinas ilustradas dedicadas a comarcas e cidades, notas históricas e bibliográficas de Galicia, comentarios da economía sobre a sociedade galega, etc. Dirixida nunha época polo galeguista Rodolfo Prada.

Números dixitalizados:

1920: n. 1-7
1921: n. 8-16
1922: n. 17-26
1923: n. 28-29, 32-33, 35-36, 39
1924: n. 42-44, 46-51
1925: n. 52-55, 57-58

Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires

Boletín Oficial de la Sociedad Fomento de Porriño y sus distritos

Esta publicación societaria está destinada a informar aos seus socios dos asuntos internos da institución (nómina de socios, memorias anuais, asembleas, proxecto de estatutos, balances económicos, novas sociais, falecementos, etc.). Tras a fusión de varias sociedades de emigrantes naturais de Porriño pasa a denominarse «Boletín de la Sociedad Residentes del Municipio de Porriño y sus distritos». Recolle outras novas de interese para os asociados e informa dos proxectos impulsados en Galicia pola sociedade (escolas, bibliotecas, etc.), ou noticias da actualidade de España, de Galicia e particularmente da súa comarca (sección «De Porriño»), nas que se manifesta o apoio ao movemento agrarista e o seu republicanismo. Por último, cabe citar a inserción de colaboracións literarias, artigos de carácter divulgativo relativos á educación, á cooperación, etc.

Números conservados en papel:

Orixinais:

1935: n. 58-59
1936: n. 64
1937: n. 66

Fotocopias:

1928: n. 29
1929: n. 30-33, 35
1930: n. 36-41
1931: n. 42-43, 45
1932: n. 46-48
1933: n. 50-53
1934: n. 54-57
1935: n. 58-60

Números conservados en microfilme:

1928: n. 29
1929: n. 30-33, 35
1930: n. 36-41
1931: n. 42-45
1932: n. 46-48
1933: n. 50-53
1934: n. 54-57
1935: n. 58-60

Sociedad fomento de Porriño y su distrito

Terra : Boletín de Cultura Galega : Idearium da I.N.G. ná América do Sul

Esta publicación de carácter nacionalista foi editada pola Irmandade Nazonalista Galega, na que colaboran importantes personalidades galeguistas como Ramiro Isla Couto (director), Eduardo Blanco Amor (redactor xefe), Miguel Revestido, Xavier Insua, Arturo Carril, Vicente Risco, Castelao, etc. Contén artigos sobre a cultura e a historia de Galicia, colaboracións literarias de autores galegos e portugueses («Os nosos poetas», «Letras irmáns»), e información sobre as actividades realizadas dentro da colectividade («Da causa» e «De Nós»).

Número conservado en formato papel (fotocopias):

 • 1923: n. 5, outubro

Irmandade nazonalista galega de Bos Aires

El Agrario: Órgano oficial del Centro Protección Agrícola del Distrito de Salceda

Este periódico agrario xurdiu en Bos Aires no ano 1917 como resposta ao peche do xornal agrarista e anticaciquil «El Despertar», editado en Salceda de Caselas baixo a dirección de Joaquín Fernández Sestelo. Nun primeiro momento denomínase «La Voz del Centro», pasando a chamarse «El Agrario» posteriormente, máis acorde coa súa finalidade, pois pese a ser o órgano oficial da entidade e ofrecer ampla información sobre a mesma (actividades, noticias sociais, asembleas, etc.), a maior parte da publicación reflicte a súa preocupación pola actualidade española e da comarca desde postulados agraristas.

O AEG conserva o número extraordinario 85 editado en Bos Aires con motivo da celebración do 5º aniversario da saída do xornal, en formato papel e dixital.

Centro Protección Agrícola del Distrito de Salceda

O Arenteiro : Revista de la Asociación Centro del Partido de Carballino

Esta revista societaria achega aos seus integrantes a información sobre a asociación Centro del Partido de Carballino (estatutos, memorias anuais, proxectos, descrición de actividades, notas sociais, etc.). Contén colaboracións literarias e inclúe numerosas noticias e artigos sobre Galicia, e particularmente sobre a comarca do Carballiño.

Número conservado en papel:

1993: n. 6 (especial 75º aniversario)

Centro partido de Carballino

Airiños : Revista de la Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires

Esta revista foi editada pola Casa de Galicia para informar sobre diversos aspectos da institución, e conta ademais con numerosas colaboracións de importantes personalidades que ofrecen a través dos seus escritos unha clara orientación cultural da revista, con diversas achegas á historia, xeografía, costumes, literatura, etc. de Galicia e a súa influencia en América. Aparecen tamén relatos literarios e numerosas poesías.

Números en microfilme:

1944: n. 1-2
1945: n. 3-5
1947: n. 7
1948: n. 8
1949: n. 9
1950: n. 10-11
1951: n. 12
1954: n. 13
1955: n. 14-15

Número en papel:

1983: n. 50º aniversario (72 páxinas)

Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires

El Orensano : Periódico galego

Este xornal foi editado polo Centro Orensano para informar do labor societario da entidade e da situación da colectividade, caracterizándose polo seu enfrontamento coa Federación de Sociedades Gallegas e o proxecto de impulsar a unión das pequenas sociedades parroquiais e comarcais en centros provinciais. Presta tamén unha especial atención ás novas de actualidade política, adoptando unha clara orientación galeguista e republicana, destacando a sección «Panorama» na que se analiza a política internacional no contexto do final da Guerra Mundial e as posibilidades da caída do rexime franquista. Complétase con artigos sobre a provincia de Ourense, Galicia e a súa cultura, e diversas colaboracións literarias. Estivo dirixido por Rodolfo Prada, destacado galeguista.

Número conservado en formato microfilme:

1944: n. 1-4
1945: n. 5-28

Centro Orensano de Buenos Aires

Alén Mar

Publicación societaria na que se informa sobre as diversas actividades da entidade, ademais de contar con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos, etc.

Números conservados en formato dixital, nun CD publicado polo Centro Ramón Piñeiro en 2007:

 • 1961: n. 1
 • 1962: n. 2
 • 1963: n. 3-4

Números conservados en formato papel:

 • 1962: n. 2
 • 1963: n. 3-4

Asociación Argentina de Hijos de Gallegos

Vedra Hoxe : Publicación de la Sociedad Parroquial de Vedra

Publicación societaria que informa das actividades e dos fins da entidade editora para informar da actualidade nesta comarca; conta tamén con artigos divulgativos, informacións de interese para os emigrantes, traballos sobre Galicia e o concello de Vedra, páxinas de entretemento e colaboracións literarias.

Números conservados en papel:

Orixinal:

1993: n. 4
1994: n. 5-6, 8
1995: n. 9-10
1996: n. 12, 14
1997: n. 16, 17
1998: n. 18-19
1999: n. 20
2000: n. 21-22
2001: n. 23-24
2002: n. 25-27
2003: n. 28-29
2004: n. 30
2005: n. 31
2006: n. 34
2009: n. 37

Fotocopia:

1993: n. 1-4
1994: n. 5-8
1995: n. 9-11
1996: n. 12-14
1997: n. 15

Sociedad parroquial de Vedra de mutualidad y cultura

Os Carballos

Esta publicación foi editada desde 1995 coa finalidade de informar das actividades sociais do Centro Gallego e de servir de nexo de unión entre a institución e os socios. A maior parte dos contidos redúcense a informar sobre a vida interna da entidade e dar conta das diversas actividades; nun segundo plano aparecen noticias de Galicia, páxinas gastronómicas e colaboracións literarias.

Conservados en formato papel:

 • 1995: n. 1-2
 • 1996: n. 3-5
 • 1997: n. 6, 8
 • 1999: n. 9
 • 2000: n. 10

Centro Gallego de La Plata

Memoria polo 25º aniversario

Memoria elaborada pola sociedade "Unión del partido de Lalín en Buenos Aires" ao cumplirse o 25º aniversario da súa creación.

Unión del partido de Lalín en Buenos Aires

Lalín : Revista del Centro Lalín en Buenos Aires

Esta revista societaria foi editada polo Centro Lalín para informar sobre as diferentes actividades da entidade tras a fusión das diversas sociedades de emigrantes naturais da comarca do Deza e residentes en Bos Aires. O primeiro número está centrado na visita dos alcaldes dezanos a Arxentina e os diversos encontros coa colectividade emigrada, e con políticos arxentinos como o presidente Raúl Alfonsín, de raíces galegas e lalinenses. Contén noticias sobre os concellos de Lalín, Silleda e A Golada, ademais da realidade social, cultural e política galega. Esta publicación vai continúar editándose baixo outra denominación.

Números conservados en papel:

 • 1984: [n. 1]

Centro Lalín de Buenos Aires

As 4 Aldeas : Revista oficial de la sociedad Hijos de Ois de ayuda mutua

Publicación societaria na que se informa sobre as diversas actividades da entidade, ademais de contar con pequenos artigos sobre Galicia, autores galegos etc.

Números conservados en formato papel:

 • 1923: n. 1 (fotocopia)
 • 2002: n. 21
 • 2004: n. 29
 • 2006: n. 38
 • 2014: n. 62

Números conservados en formato dixital:

1999-2007: n. 1-40

Hijos de Ois de ayuda mutua

Resultados 1 a 20 de 327