Previsualización da impresión Pechar

Amosando 570 resultados

Descrición arquivística
Publicacións periódicas
Previsualización da impresión Ver:

1 resultados con obxectos dixitais Mostrar resultados con obxectos dixitais

El Agrario: Órgano oficial del Centro Protección Agrícola del Distrito de Salceda

Este periódico agrario xurdiu en Bos Aires no ano 1917 como resposta ao peche do xornal agrarista e anticaciquil «El Despertar», editado en Salceda de Caselas baixo a dirección de Joaquín Fernández Sestelo. Nun primeiro momento denomínase «La Voz del Centro», pasando a chamarse «El Agrario» posteriormente, máis acorde coa súa finalidade, pois pese a ser o órgano oficial da entidade e ofrecer ampla información sobre a mesma (actividades, noticias sociais, asembleas, etc.), a maior parte da publicación reflicte a súa preocupación pola actualidade española e da comarca desde postulados agraristas.

O AEG conserva o número extraordinario 85 editado en Bos Aires con motivo da celebración do 5º aniversario da saída do xornal, en formato papel e dixital.

Centro Protección Agrícola del Distrito de Salceda

Asociación Hijos del Ayuntamiento de Puerto del Son

Publicación societaria editada por esta asociación de emigrantes, onde a directiva informa da súa traxectoria histórica e das actividades organizadas na actualidade pola entidade.

Número conservado en papel:

-2002: n. 8 (decembro)

Hijos del Ayuntamiento de Puerto del Son

Centro Gallego de Avellaneda

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato microfilme, dixital e papel:

 • Estatutos (27/12/1939) (fotocopias)

Conservada en formato microfilme e dixital:

 • Actas da Comisión Directiva (1899-1921, 1921-1928)
 • Actas da Comisión de Festas (1902-1910; 1920-1922)
 • Libro de rexistro de socios (1949-1961; 1955-1962)
 • "Boletín Oficial del Centro Gallego de Avellaneda" (1903-1907)

Conservada en formato microfilme:

 • "Boletín Oficial del Centro Gallego de Avellaneda" (1907-1920)

Conservada en formato papel e dixital:

 • Estatutos Civiles del Centro Gallego de Avellaneda, 1940 (fotocopias)
 • Revista "Breogán" (fotocopias)
 • Memoria do ano 1991 (orixinal)

Conservada en formato papel:

 • Enquisas "Censo Cultural" relativas a Medios de comunicación e Entidades (orixinal)
 • Boletín "Centro Gallego de Avellaneda" (orixinal)

Conservada en formato dixital:

 • Memoria do ano 1950

Centro Gallego de Avellaneda

Breogán : Revista del Centro Gallego de Avellaneda

Esta publicación do Centro Gallego de Avellaneda foi editada como órgano oficial da entidade onde se publicitaban as actividades sociais; tamén aparecen artigos sobre Galicia e colaboracións literarias, así como biografías de galegos destacados. Contén numerosas fotografías e publicidade.

Número conservado en formato papel (fotocopia) e dixital:

 • 1994: n. 334

Centro Gallego de Avellaneda

Boletín Oficial del Centro Gallego de Avellaneda

Esta publicación societaria foi editada polo Centro Gallego de Avellaneda desde o 1 de setembro de 1903. Dedica a maior parte das súas páxinas a aspectos internos da institución e a informar dos diferentes actos sociais e culturais organizados pola entidade (cursos, conferencias, romarías, festas, etc.); tamén inclúe notas sociais da colectividade galega asentada en Avellaneda («Sección Oficial», «Ecos sociales»). Aparecen artigos que abordan temas culturais, colaboracións literarias, etc.

Números conservados en formato microfilme e dixital:

 • 1903: n. 1-4
 • 1904: n. 5-16
 • 1905: n. 17-29
 • 1906: n. 30-41
 • 1907: n. 42-48

Números conservados en formato microfilme:

 • 1907: n. 49-53
 • 1908: n. 54-65
 • 1909: n. 66-77
 • 1910: n. 78-88
 • 1911: n. 89-100
 • 1912: n. 101-112
 • 1913: n. 113-124
 • 1914: n. 125-136
 • 1915: n. 137-148
 • 1916: n. 149-160
 • 1917: n. 161-172
 • 1918: n. 173-184
 • 1919: n. 185-196
 • 1920: n. 197-200

Centro Gallego de Avellaneda

Centro Gallego de Buenos Aires

Fondos formato papel:

 • Libro de Acta de constitución da entidade (1907)
 • Libro de rexistro xeral de socios (1907) (fotocopias)
 • Boletín oficial. Centro Gallego de Buenos Aires (1921)
 • Galicia : Revista del Centro Gallego de Buenos Aires (1926-2012) (algúns números facsimilares ou dixitalizados)
 • Catálogo da exposición "Libros y autores gallegos" (1948) (fotocopias)
 • Regulamento interno para os concursos literario-musicais (1958) (fotocopias)
 • Regulamento interno para os concursos literario-musicais para o trienio 1961-1963 (fotocopias)
 • Folleto co "Mensaje de los emigrantes en América sobre el desarrollo económico de Galicia" (1965)
 • Ponencia no congreso Emigración Gallega (1974)
 • Publicación "Día de Galicia" (1978)
 • Estatutos (1982)
 • Folleto Centro Gallego Institución Mutualista sin fines de lucro (1985)
 • Folleto da "Primera Semana de Galicia en Luján" (1987)
 • Unión Gallega. Revista da Agrupación "Unión Gallega" (1988)
 • Anales Científicos : de la Asociación Médica del Centro Gallego de Buenos Aires (1989)
 • Carta e enquisas do AEG ao IACG sobre fontes documentais e sobre as sociedades galegas no mundo (1996)
 • Boletín Informativo (1997-1999)
 • Memoria de creación do IACG (fotocopias)
 • Folleto Fundación Galicia Salud (2004)
 • Folletos do Instituto Argentino de Cultura Gallega:
  • Programa de actividades do Homenaxe a Murguía no 50º aniversario do seu pasamento (1973)
  • Catálogo de publicacións (década 1970)
  • Programa de actividades das "Jornadas Patrióticas Gallegas" (1987)
  • Programa de actividades do "Cursillo sobre historia de Galicia" (1987)
  • Recorte de prensa co anuncio do "Cursillo sobre historia de Galicia" (1987)
  • Programa de actividades das "Jornadas Patrióticas Gallegas" (1988)
  • Programa de actividades das "Jornadas Patrióticas Gallegas" (1990) (díptico)
  • Programa de actividades das Jornadas Patrióticas Gallegas do ano 1990 (folla voandeira)
  • "Programa General de Actividad Cultural" (1996)

Fondos en microfilme:

 • Libro de actas das Asembleas xerais de socios (1907-1987)
 • Libro de actas da Comisión Directiva (1907-1993)
 • Libros de rexistro xeral de socios (1907-1998)
 • Fotografías históricas (tamén orixinais)

Fondos en microficha:

 • Región Galaica : Órgano del Centro Gallego (un número fotocopiado)

Centro Gallego de Buenos Aires

Lume novo

Este fondo consta da seguinte documentación en formato papel:

 • Folleto sobre exposición de artesanía e postais galegas
 • 4 convites
 • Boletín "Lume novo"

Lume novo

Federación de sociedades españolas de Buenos Aires

Esta publicación foi editada pola Federación de Sociedades Españolas de Buenos Aires con motivo da celebración do cincocentos aniversario do descubrimento de América. Ademais de artigos sobre esta data e a presenza española no continente americano, a maior parte da revista céntrase nas memorias históricas das sociedades españolas que integran a federación, así como as actividades e directivas coas que contan nese momento.

Número publicado polo 5º centenario do Descubrimento de América:

1992 (150 páxinas)

Federación de sociedades españolas de Buenos Aires

Lume novo

Esta publicación podemos englobala na chamada prensa cultural, que pretende achegar o lector ao mundo da lingua e da cultura galegas a través da exposición de traballos de diversa índole, centrados primordialmente na literatura, polo que inclúe relatos, poesía, notas sobre escritores galegos. A partir do número 14 tamén se publican traballos sobre folclore, medicina popular, etc.

Números conservados en papel:

1969: n. 1-8
1970: n. 9-14
1971: n. 15-22
1972: n. 23-26

Lume novo

Coro Galego Brétemas e Raiolas : No seu 5º ano de eisistencia

Esta publicación cultural está editada con motivo do quinto aniversario do Coro Galego Brétemas e Raiolas. Contén colaboracións literarias e traballos sobre diversos aspectos da cultura galega, especialmente sobre a música e os coros e inclúe artigos nos que se fan varios chamamentos á mocidade emigrante para que non esqueza as súas orixes e participe nas actividades da colectividade. A revista complétase cunha breve descrición da historia do Coro e doutras institucións culturais galegas e un programa dos actos que van ser celebrados.

Número conservado en papel:

1958: n. único (5º aniversario da institución)

Coro galego Brétemas e Raiolas

Centro Galicia de Buenos Aires

Este fondo consta da seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Folletos informativos sobre o Instituto Argentino-Gallego "Santiago Apóstol":

 • Tríptico (1998)
 • Folla voandeira (2003)
 • Folleto informativo (2005)

4 folletos de actividades culturais.

2 folletos de actividades recreativas.

Correspondencia:

 • Tarxeta postal
 • Enquisa

Recorte de prensa (2001)

Conservada en formato papel e microfilme:

Xornal "Mundo Gallego"

Centro Galicia de Buenos Aires

Mundo Gallego : Periódico del Centro Galicia de Buenos Aires

Esta publicación de carácter societario foi editada polo Centro Galicia, entidade na que se fusionaron os catro centros provinciais galegos existentes en Arxentina. A maior parte dos contidos informan das actividades realizadas pola institución e as súas diferentes comisións (deportes, festas, obras, etc.), así como da programación da galería de arte (exposicións). Tamén inclúe noticias sociais e informacións da colectividade, destacando a celebración dos grandes eventos como as Xornadas Patrióticas Galegas, ou a sección «Desde Galicia» escrita por Luis Moskowich, con reproducións de novas recollidas da prensa galega. Complétase con diversas colaboracións literarias, informacións para emigrantes e artigos sobre Galicia de temática cultural, histórica, xeográfica, etc.

Números conservados en papel:

1982: n. 11
1988: n. 39 (tamén conservado en fotocopia)
1993: n. 61
1996: n. 70
1998: n. 81
1999: n. 85-88
2001: n. 97
2003: n. 103, 105
2004: n. 109
2005: n. 111
2010: n. 134-135

Números conservados en microfilme:

1980: n. 1-2
1981: n. 3-8
1982: n. 9-12
1983: n. 13-17
1984: n. 18-22
1985: n. 23-27
1986: n. 28-32
1987: n. 33-37
1988: n. 38-42
1989: n. 43-45
1990: n. 46-49
1991: n. 50-53
1992: n. 54-58
1993: n. 59-61
1994: n. 62-64
1995: n. 66-69
1996: n. 70-73
1997: n. 74-78
1998: n. 79-83
1999: n. 84-88
2000: n. 89-93
2001: n. 94-98
2002: n. 99-102
2003: n. 103-104

Lume novo

Centro Ayuntamiento de Rianjo

Este fondo contén a seguinte documentación conservada en formato papel:

4 folletos con motivo da celebración do Día de Rianxo (fotocopias)
3 números do boletín "Centro Ayuntamiento de Rianxo"

Centro Ayuntamiento de Rianjo

Resultados 1 a 20 de 570