Amosando 103 resultados

Descrición arquivística
Centros Galegos Con obxectos dixitais
Previsualización da impresión Ver:

Listaxe de socios

Listaxe de socios da "Sociedad Hijos de Lestrove" (3 páxinas) conservada en PDF e en microfilme. Manuscrito datado o 19 de xuño de 1943 e asinado polo secretario social, Ramón Mourelle

Sociedad hijos de Lestrove

Libros de Actas das reunións das Comisións

Libros de actas das reunións da Sección de Propaganda e Festas da sociedade "Sociedad cultural hijos de las tres parroquias de Dodro" correspondentes aos anos 1936-1939, conservados en formato dixital.

Sociedad cultural hijos de las tres parroquias de Dodro

Correspondencia recibida

Correspondencia recibida pola sociedade "Unión Residentes de Dodro" durante os anos 1940-1947, conservada en formato microfilme e dixital.

Unión Residentes de Dodro

Regulamentos

Regulamentos conservados en formato dixital e impreso:

 • Regulamento social da "Unión Mugardesa de Instrucción" reformado en Xunta Xeral Extraordinaria o 25/03/1917 (11 páxinas)
 • Regulamento xeral da "Unión Mugardesa de Instrucción" aprobado en Xunta Xeral o 04/08/1923 (15 páxinas)
 • Regulamento xeral da "Unión Mugardesa de Beneficencia y Recreo" aprobado en Xunta Xeral o 29/04/1947 (28 páxinas)

Unión Mugardesa

Diplomas e certificados

Diplomas e certificados da "Unión Mugardesa", conservados en formato dixital:

 • Modelos de diploma de socio de mérito e de socio fundador
 • Diploma de premio á constancia outorgado a José Pico Corral (1919)
 • Diploma pola participación no IV día de Galicia Exterior (12-13/08/2004)
 • Nota informativa sobre a festa da Merced (01/04/1982)
 • Certificado do Concello de Mugardos, asinado polo seu secretario, Francisco Galán Castro, coas normas a seguir para as delegacións da sociedade (23/06/1911)

Unión Mugardesa

Recibo

Bono de recoñecemento da "Federación de Sociedades Españolas de Cuba" en favor da sociedade "Unión Barcalesa" polo seu aporte económico para mercar lámpadas (27/04/1990), conservado en formato dixital.

Unión Barcalesa

Expediente de fusión das sociedades "Progreso de Lousada" e "Hijos de Roupar"

Expediente de fusión das sociedades "Progreso de Lousada" e "Hijos de Roupar" na sociedade de nova creación "Roupar y Lousada", conservado en formato papel (fotocopias):

 • Regulamento aprobado en Xunta Xeral Extraordinaria o 05/05/1957
 • Inventario de propiedades de ambas sociedades
 • Acta de fusión do 05/07/1957
 • Envío para aprobación do Gobernado da Provincia de A Habana (05/07/1957)

Roupar y Lousada, Sociedad de Recreo y Beneficencia

Correspondencia recibida pola sociedade "Roupar y Lousada"

Correspondencia recibida pola sociedade "Roupar y Lousada":

Conservada en formato dixital e impreso:

 • 1 carta enviada en 1958 polo Alcalde de Xermade, Celestino Pardo Vázquez.
 • Carta enviada dende a empresa Rivera y Cía. á sociedade sobre unhas xardineiras do seu Panteón (21/05/1959)
 • 3 cartas enviadas ó longo do ano 1959 polo mestre de Roupar, Benito López García, á Sociedade.
 • Carta enviada polo Presidente da Comisión de Festexos de Roupar, Manuel Fernández Pardo, ao Director, Lázaro Seco Alonso (25/08/1959)

Roupar y Lousada, Sociedad de Recreo y Beneficencia

Acta de fundación

Acta fundacional da sociedade "Unión progresista del distrito de Salvatierra de Miño" do día 14/08/1921, conservada en formato microfilme e dixital.

Unión progresista del distrito de Salvatierra de Miño

Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios

Libro de actas das reunións das Asembleas de Socios da sociedade "Unión progresista del distrito de Salvatierra de Miño" (188 páxinas), conservado en formato microfilme e dixital:

 • 1921: Acta fundacional celebrada o 14 de agosto de 1921 (comprende as páxinas 1 e 2 do libro); Acta nº. 2: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 4 de setembro de 1921; Acta nº. 3: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 20 de novembro de 1921
 • 1922: Acta nº. 4: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 12 de marzo de 1922; Acta nº. 5: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 18 de xuño de 1922; Acta nº. 6: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 22 de outubro de 1922
 • 1923: Acta nº. 7: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 28 de xaneiro de 1923; Acta nº. 8: Reunión da asemblea xeral ordinaria e da Comisión Administrativa celebrada o 27 de maio de 1923; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 4 de novembro de 1923
 • 1924: Acta sen numerar: Reunión da Asemblea xeral ordinaria e da Comisión directiva celebrada o 30 de maio de 1924; Acta sen numerar: Reunión da Asemblea xeral ordinaria e da Comisión directiva celebrada o 6 de xullo de 1924; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 26 de outubro de 1924
 • 1925: Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 22 de marzo de 1925; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 29 de xuño de 1925; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral extraordinaria celebrada o 30 de agosto de 1925; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 25 de outubro de 1925
 • 1926: Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 18 de marzo de 1926; Acta nº. 17: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 25 de xullo de 1926; Acta nº. 18: Reunión da asemblea xeral extraordinaria celebrada o 2 de agosto de 1926; Acta nº. 19: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 24 de outubro de 1926
 • 1927: Acta nº. 20: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 27 de marzo de 1927; Acta nº. 21: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 13 de novembro de 1927
 • 1928: Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 15 de abril de 1928; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 28 de outubro de 1928
 • 1929: Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 16 de xuño de 1929; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral extraordinaria celebrada o 8 de setembro de 1929; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 1 de decembro de 1929
 • 1930: Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 11 de maio de 1930; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 9 de novembro de 1930
 • 1931: Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 21 de xuño de 1931; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 12 de decembro de 1931; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 19 de decembro de 1931
 • 1932: Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 14 de maio de 1932; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 19 de novembro de 1932
 • 1933: Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 9 de abril de 1933; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 19 de novembro de 1933
 • 1934: Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 17 de xuño de 1934; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 25 de novembro de 1934
 • 1935: Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 9 de xuño de 1935; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 29 de decembro de 1935
 • 1936: Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral extraordinaria celebrada o 8 de marzo de 1936; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral ordinaria celebrada o 28 de marzo de 1936; Acta sen numerar: Reunión celebrada o 25 de abril de 1936; Acta sen numerar: Reunión celebrada o 16 de maio de 1936; Acta sen numerar: Reunión da asemblea xeral extraordinaria celebrada o 11 de outubro de 1936. Aproban a súa fusión coa sociedade de Fornelos.

Unión progresista del distrito de Salvatierra de Miño

Libro de rexistro de socios

Libro de rexistro de socios da sociedade "Unión Residentes de Dodro" do ano 1940 a 1981 (47 follas), conservado en formato microfilme e dixital.

Unión Residentes de Dodro

Breogán : Revista del Centro Gallego de Avellaneda

Esta publicación do Centro Gallego de Avellaneda foi editada como órgano oficial da entidade onde se publicitaban as actividades sociais; tamén aparecen artigos sobre Galicia e colaboracións literarias, así como biografías de galegos destacados. Contén numerosas fotografías e publicidade.

Número conservado en formato papel (fotocopia) e dixital:

 • 1994: n. 334

Centro Gallego de Avellaneda

Fotografías

19 fotografías en formato PDF:

 • Comisión Directiva de Boiro e Comisión de Damas
 • Visita de Luis Alcalá Zamora (fillo) (06/02/1942)
 • 2 fotografías sobre o Primeiro directorio da Cooperativa Alborada (xaneiro 1942)
 • 2 fotografías sobre discurso de Antonio Alonso nun acto de axuda a España (1937)
 • Acto no Lune Park (1938)
 • Chegada de Indalecio Prieto a Bos Aires (1938)
 • Axuda a España. Sociedade Nogueira de Ramuín (1938)
 • Delegacións de Montevideo e Rosario na Federación de Sociedades Gallegas (03/07/1944)
 • Comisión Femenina da Central Gallega (1937)
 • 4 fotografías sobre o envío de mercaderías a España (1938)
 • Rodolfo Prada falando no local da Federación no centenario do nacemento de Rosalía de Castro (1939)
 • Eduardo Blanco-Amor
 • Eligio González (10/10/1942)
 • Xunta Directiva da Sociedad de Agricultores de Cristiñade (15/07/1023)

Federación de sociedades gallegas de la república Argentina

Resultados 1 a 20 de 103