Previsualización da impresión Pechar

Amosando 374 resultados

Descrición arquivística
Fondos do Arquivo da Emigración Galega Cartas
Previsualización da impresión Ver:

39 resultados con obxectos dixitais Mostrar resultados con obxectos dixitais

Centro Arzuano Mellidense

Este fondo consta dun cartafol onde se gardan os seguintes documentos:

 • Estatutos do Centro Arzuano Mellidense, aprobados en Bos Aires o 1 de outubro de 1970 (28 páxinas) (fotocopiados)
 • Carta do presidente da entidade ao Consello da Cultura Galega (1991) (1 folla) (orixinal).
 • Ficha cuberta do "Censo Cultural" (1991)
 • Resposta á enquisa "As sociedades galegas no mundo" enviada polo AEG (1998) (8 follas) (Fotocopiada)

Centro Arzuano Mellidense

Enquisa "Censo cultural galego"

Carta do presidente do Centro Arzuano Mellidense, Manuel Quiroga, ao Consello da Cultura Galega que adxunta contestación á enquisa sobre a actividade cultural da entidade.

Centro Arzuano Mellidense

Correspondencia do centro

Correspondencia de "Unión Agrícola de Salceda de Caselas" e do "Centro Protección Agrícola del Distrito de Salceda" dende 1918

Centro Protección Agrícola del Distrito de Salceda

Centro Gallego de Buenos Aires

Fondos formato papel:

 • Libro de Acta de constitución da entidade (1907)
 • Libro de rexistro xeral de socios (1907) (fotocopias)
 • Boletín oficial. Centro Gallego de Buenos Aires (1921)
 • Galicia : Revista del Centro Gallego de Buenos Aires (1926-2012) (algúns números facsimilares ou dixitalizados)
 • Catálogo da exposición "Libros y autores gallegos" (1948) (fotocopias)
 • Regulamento interno para os concursos literario-musicais (1958) (fotocopias)
 • Regulamento interno para os concursos literario-musicais para o trienio 1961-1963 (fotocopias)
 • Folleto co "Mensaje de los emigrantes en América sobre el desarrollo económico de Galicia" (1965)
 • Ponencia no congreso Emigración Gallega (1974)
 • Publicación "Día de Galicia" (1978)
 • Estatutos (1982)
 • Folleto Centro Gallego Institución Mutualista sin fines de lucro (1985)
 • Folleto da "Primera Semana de Galicia en Luján" (1987)
 • Unión Gallega. Revista da Agrupación "Unión Gallega" (1988)
 • Anales Científicos : de la Asociación Médica del Centro Gallego de Buenos Aires (1989)
 • Carta e enquisas do AEG ao IACG sobre fontes documentais e sobre as sociedades galegas no mundo (1996)
 • Boletín Informativo (1997-1999)
 • Memoria de creación do IACG (fotocopias)
 • Folleto Fundación Galicia Salud (2004)
 • Folletos do Instituto Argentino de Cultura Gallega:
  • Programa de actividades do Homenaxe a Murguía no 50º aniversario do seu pasamento (1973)
  • Catálogo de publicacións (década 1970)
  • Programa de actividades das "Jornadas Patrióticas Gallegas" (1987)
  • Programa de actividades do "Cursillo sobre historia de Galicia" (1987)
  • Recorte de prensa co anuncio do "Cursillo sobre historia de Galicia" (1987)
  • Programa de actividades das "Jornadas Patrióticas Gallegas" (1988)
  • Programa de actividades das "Jornadas Patrióticas Gallegas" (1990) (díptico)
  • Programa de actividades das Jornadas Patrióticas Gallegas do ano 1990 (folla voandeira)
  • "Programa General de Actividad Cultural" (1996)

Fondos en microfilme:

 • Libro de actas das Asembleas xerais de socios (1907-1987)
 • Libro de actas da Comisión Directiva (1907-1993)
 • Libros de rexistro xeral de socios (1907-1998)
 • Fotografías históricas (tamén orixinais)

Fondos en microficha:

 • Región Galaica : Órgano del Centro Gallego (un número fotocopiado)

Centro Gallego de Buenos Aires

Carta coa enquisa Censo Cultural

Estanislao Rodríguez Sende, Prosecretario General, e Ramón Berdullas Martínez, Presidente, envían resposta a Manuel Suárez, Secretario Técnico do Consello da Cultura Galega. Na carta mencionan as fichas Persoas Físicas, Medios de Comunicación e Entidades para cumprimentación do Censo Cultural de Galicia.

A enquisa reflicte os seus datos sobre Entidades.

Asociación Casa de Galicia de Buenos Aires

Centro Galicia de Buenos Aires

Este fondo consta da seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

Folletos informativos sobre o Instituto Argentino-Gallego "Santiago Apóstol":

 • Tríptico (1998)
 • Folla voandeira (2003)
 • Folleto informativo (2005)

4 folletos de actividades culturais.

2 folletos de actividades recreativas.

Correspondencia:

 • Tarxeta postal
 • Enquisa

Recorte de prensa (2001)

Conservada en formato papel e microfilme:

Xornal "Mundo Gallego"

Centro Galicia de Buenos Aires

Tarxeta postal

Tarxeta postal de felicitación de Nadal asinada polo Presidente do Centro, Rafael Patiño Rogel, e polo Secretario, Héctor Fernández.

Centro Galicia de Buenos Aires

Cartas

2 cartas (fotocopias) enviadas ao presidente da coral, Ricardo Flores Pérez, sobre a súa publicación "Un ovo de dúas xemas":

 • Carta mecanografada de José Ares Miramontes (09/05/1957)
 • Carta manuscrita de Ramón Otero Pedrayo (12/08/1958)

Coral galega Os Rumorosos

Tarxeta postal

1 tarxeta postal de felicitación de nadal asinada polo Presidente da entidade, Manuel Busto Moreira, e o Secretario, Ángel J. Pereira Espasandín.

Asociación Hijos de Zas

Enquisa "As sociedades galegas no mundo"

Contestación á enquisa enviada polo AEG sobre as sociedades galegas no mundo. Enquisa contestada pola vogal suplente Beatriz Carballo Regueira, destacando ao antigo socio José María Mouro.

Asociación Hijos de Zas

Hijos del Ayuntamiento de Boiro

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato microfilme e dixital:

 • Libros de actas das reunións da Comisión Directiva e as Asembleas de Socios (1948-1966) e da Subcomisión de Festas (1932-1933)
 • Libro de tesourería (1939-1951)
 • Correspondencia (1938-1945)

Conservada en formato microfilme:

 • Libro de rexistro de socios (1931-1932)

Conservada en formato papel:

 • Estatutos (1987)
 • Revista "Boiro"

Hijos del ayuntamiento de Boiro

Correspondencia Hijos del Ayuntamiento de Boiro

Correspondencia de Hijos del Ayuntamiento de Boiro con diversos particulares e asociacións: Centro Gallego de Buenos Aires, Banco Español del Río de la Plata, Servicio de Lunch Los 4 amigos, Federación de Sociedades Galegas de la República Argentina, Audición Hispano-Argentina y Centro Musical (Celta), Recreo "El Globo", Jesús Seijo, Cooperativa Alborada, etc.

Hijos del ayuntamiento de Boiro

Centro Betanzos

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato papel:

 • Estatutos (1952)
 • Reglamento de las Escuelas García Hermanos de Betanzos (1915)
 • Carta á Radio Galega (1995)
 • Carta de Castelao (1948)
 • 2 cartas cunha solicitude da Federación de Sociedades Gallegas ao Parlamento Galego
 • Folleto sobre Antolín Faraldo (1954)
 • Folleto "Betanzos honra a sus mártires" (2001)
 • 5 recortes de prensa con artigos adicados ao Centro Betanzos
 • 7 programas
 • Monografía con motivo da celebración do Día de Galicia: "Coral Galega Os Rumorosos" (1942)
 • Biografía de Domingo Maza Calvo (1966)
 • Comunicacións presentadas ao VI Pleno do Consello de Comunidades Galegas (2000)
 • Actas do I Congreso da Emigración Galega (1956)
 • Denuncia da persecución do galego (1954)
 • Boletín "Centro Social Betanzos"
 • Boletín "Centro Betanzos"
 • Publicación "Centro Betanzos : 100º aniversario"

Conservada en formato papel e microfilme:

 • Revista Betanzos

Centro Betanzos

Carta á Radio Galega

1 carta enviada polo Presidente da asociación Centro Betanzos, Osvaldo Dans Varela, ao Director da Radio Galega para adxuntarlle o programa de actos conmemorativos do 90º aniversario da entidade.

Adxunta copia dunha carta enviada ao Rector Magnífico da Universidade de Santiago de Compostela, Darío Villanueva, con motivo do 500 centenario da universidade.

Centro Betanzos

Carta de Castelao

1 carta enviada ao Presidente do Centro Betanzos, Juan Suárez, por Castelao, en agradecemento polo seu nomeamento como Presidente Honorario da institución.

Centro Betanzos

Correspondencia recibida

Cartas recibidas pola Sociedad Agrícola Residentes del Municipio de Vedra en Buenos Aires de:

da Sociedad Hijos de Prevediños y sus Contornos, da década de 1920; de Unión del Distrito de Covelo, a 25 de setembro de 1948; da Federación de Sociedades, a 9 de xuño de 1960; de "Alborada", editorial e inmobiliaria, a 22 de febreiro de 1945; do Ateneo "Curros Enríquez", en outubro de 1945; da Sociedad Pro-escuelas Hijos del Ayuntamiento de Maside y Contornos, a 7 de febrero de 1929; da Federación de Sociedades Gallegas (sen data); do Centro Pontevedrés, en xullo de 1957; da Federación de Sociedades Agrario-Instructivas de la Provincia de La Coruña en Sud América, a 20 de outubro de 1924; do Centro del Distrito de Salceda, Cultural y Recreativo, en Noviembre de 1950; da Sociedad Cultural de Lestedo y sus contornos Pico-Sacro, a 7 de abril de 1967; da Sociedad de Saviñao y sus contornos, en maio de 1945; das Parroquias Unidas del Ayuntamiento de Meaño en Buenos Aires. Sociedad de Ayuda Mutua, Maternal y Protección, a 21 de febreiro de 1945; da Agrupación Coral "Rosalía de Castro", a 24 de outubro de 1948; da Sociedad Parroquias Unidas de Cotovad en Buenos Aires, en maio de 1953; da Sociedad Hijos de Silleda, en marzo de 1946; da Comisión Gallega de Partidarios de la Paz, en setembro de 1954; da Federación de Sociedades Gallegas, Agrarias y Culturales, en xaneiro de 1925; da Sociedad del Ayto. de Cambados, en xaneiro de 1953; de Juventud Repblicana Federada, a 3 de setiembre de 1956; da Asociación Casa de Galicia, en xuño de 1952; da Asociación Residentes del Distrito de Rodeiro, a 19 de xuño de 1953; da Asociación del Ayuntamiento de Boqueijón en Buenos Aires, a 24 de xullo de 1922; da Sociedad del P. Judicial de Padrón en Buenos Aires, a 9 de maio de 1944; del Centro Antas del Ulla y Monterroso, a 15 de setiembre de 1945; das Sociedades Residentes de Cacheiras, Calo y Luou, a 25 de abril de 1955; de Hijos del Partido de Negreira, a 6 de outubro de 1928; da Sociedad Agrícola de Cacheiras en Bos Aires, a 26 de xullo de 1922; da federación de Sociedades Agrario-Instructivas de la Provincia de la Coruña en Sud América, a 20 de outubro de 1924; do Novo Orfeón Coruñes. Sociedad Recreativa, a 13 de xaneiro de 1914; Centro Cultural del Partido de la Estrada en Buenos Aires, en xullo de 1955; do Centro Coruñés, en xaneiro de 1951; da Sociedad Unión del Partido Judicial de Ordenes, a 7 de marzo de 1949; do Circulo Celta, a 16 de setembro de 1929; de Nova Galicia. Períodico Gallego en Buenos Aires, a 14 de outubro de 1916; del Comité Administrativo de El Eco de Teo, a 10 de agosto de 1916; del Centro Residentes de Teo, a 1 de setembro de 1916; de Aurora del Porvenir, a 30 de setembro de 1927; da Sociedad Unión Progreso. Residentes de Vaamonde en Bunos Aires, a 5 de decembro de 1953; da Defensa de Teo. Agencia en Buenos Aires, a 27 de setembro de 1915; da Federación de Sociedades Gallegas , a 12 de agosto de 1952; da Sociedad Orensanos 5 de Julio 1895, a 30 de novembro de 1916, da Federación de Sociedades Gallegas. Comisión Juvenil, a 12 de decembro de 1952; do Centro Gallego, a 20 de setembro de 1911; da Sociedad Nogueira de Ramuín, a 28 de xullo de 1945; da Sociedad Pro-escuelas en Paradela y sus Contornos, a 8 de xuño de 1917; da Federación de Sociedades Gallegas, a 8 de marzo de 1957; da Sociedad Unión Democrática Orensana, a 20 de abril de 1917; do Centro Gomesende, a 12 de abril de 1953; do Comité Auxiliar de la Sociedad de Agricultores de Vedra, a 9 de marzo de 1914; da Federación Residentes en Teo, en década 1910; da Comisión Financiación Campo de Punta Chica, a 2 de marzo de 1956; da Asociación del Ayuntamiento de Boqueijón, a 2 de xullo de 1924; do Centro Gallego, a 5 de febreiro de 1917; da Sociedad Hijos de Silleda de Instrucción y Protección Mutua, en xaneiro de 1917; da Federación de Sociedades Gallegas, a 26 de agosto de 1952; da Sociedad Progreso y Cultura Parroquial de Vedra, a 22 de setembro de 1929; da Sociedad Unión Residentes de Vaamonde en la República Argentina, a 28 de noviembre de 1954; da Agrupación Unión Gallega, a 15 de novembro de 1954; da Sociedad Residentes de Cacheiras, a 10 de decembro de 1954; da Sociedad C. Y R. Hijos del Ayto. de Gomesende y Pueblos Inmediatos, a 17 de abril de 1954; da Escuela Nacional de Niños San Felix de Vedra, en 1921; De Antonio Pérez Ojea, da Ecuela Nacional de Vedra, a 10 de xullo de 1918; do Sindicato de Agricultores de Vedra, a 17 de xaneiro de 1928; da Escuela Nacional de Santa Cruz de Rivadulla, a 10 de marzo de 1921; carta dos presos gallegos "A nuestros hermanos gallegos de la emigración", de 1959; da Comisión Intersocietaria para Conmemorar as Datas Patrióticas Galegas, decembro de 1950; da Comisión Intersocietaria para Conmemorar as Datas Patrióticas Galegas, a 9 de xuño de 1955; do Centro Gallego, a 4 de xuño de 1936; da Organización Republicana Gallega Autonoma, a 3 de maio de 1930; do Centro Pro-Repatriación de Españoles republicanos, sen data; da Federación de Sociedades Gallegas Comisión de Solidaridad, en novembro de 1960; do Centro Gallego, a 4 de xuño de 1936; do Centro Gallego, Federación de Sociedades Gallegas, Centro Coruñés, Centro Lucense, Centro Orensano, Centro Pontevedrés, Centro de Betanzos, Centro Corcubión, Irmandade Galega, a 24 de decembro de 1959; do Ateneo Federal "Curros Enriquez", a 29 de outubro de 1958; da Sociedad Nazionalista Pondal, em agosto de 1933; de Alborada a 17 de xullo de 1944; de Alborada, a 3 de outubro de 1944; Federación de Sociedades Gallegas, sen data; da Comisión de la Colectividad Gallega de Ayuda a los Damnificados del litoral, a 6 de abril de 1966; da Comisión de Sociedades Gallegas Comisión de Solidaridad, a 30 de agosto de 1967; da Federación de Sociedades Gallegas de la República Argentina, a 18 de abril de 1983; de Manuel Cao Túrnes, a 31 de decembro de 1915; da Irmandade da Fala de A Cruña, en agosto de 1918; de El Despertar Gallego, a 15 de xullo de 1922; do Hogar Gallego para Ancianos, a 9 de decembro de 1948; da Sociedad M. y Auxiliar de A. de M. de Vedra, a 29 de marzo de 1920; da Unión Progresista del Distrito de Salvaterra de Miño en Buenos Aires, en agosto de 1951; do Centro Municipal " La Alegría del Valle Miñor", a 31 de outubro de 1929; da Sociedad Mutua y Auxiliar de Agricultores del Municipio de Vedra, sen data; da Revista Unión de Teo y Vedra, a 23 de xullo de 1921; da Sociedad Progreso y Cultura, a 4 de febreiro de 1918; da Sociedad Recreativa, Instructiva y Mutualista El Solar Español, a 5 de agosto de 1922; da Unión de Mujeres Españolas, Unión Republicana Juvenil Española, Unión General de Trabajadores, en xuñio de 1949; da Unión de Teo y Vedra, a 28 de marzo de 1927; das Sociedades Democráticas y Republicanas, a 25 de abril de 1955; da Agrupación "A Terra" a 18 de maio de 1945; da Sociedad Cultural y Protección "Residentes de Galicia", a 30 de xuño de 1945; do Centro Pontevedrés de Buenos Aires, en xullo de 1956; de Lembranzas da Terra, en decembro de 1937; da Sociedad Agrícola Ganadera y de Instrucción Santa Eulalia de Vedra, a 6 de febreiro de 1913; da Sociedad Unión y Progreso, en maio de 1915, e a 7 de decembro de 1915; da Federación de Residentes de Teo en América do Sud; en 22 de agosto de 1911; da Sociedad Agrícola Residentes del Municipio de Vedra, sen data; da Revista Unión de Teo y Vedra, a 23 de xullo de 1921; da Sociedad Agrícola, Ganadera y de Instrucción, a 27 de enero de 1915, e a 16 de marzo de 1916, outa sen data; de José Feijoo Iglesias, a 21 de abril de 1912; do Comité Auxiliar de la Sociedad de Agricultores de Vedra, a 27 de xaneiro de 1916, e a 12 de febreiro de 1914; da Federación del Distrito Municipal de Vedra,a 25 de agosto de 1912; da Sociedad Agrícola Residentes en Vedra, a 25 de abril de 1916; da Sociedad Nueva Era de Vilanova y sus Contornos, a 6 de outubro de 1927; da Revista Vida Española, a 20 enero de 1917; da Sociedad Agrícola, Ganadera y de Instrucción de Santa Eulalia de Vedra, a 18 de outubro de 1910; da Sociedad "Unión y Progreso ", a 30 de decembro de 1918; da Sociedad Hijos Residentes del Districto de Vedra, a 14 de xanerio de 1911, a 28 de xaneiro de 1932; a 24 de xullo de 1922; da Comisión Pro Puente de Barar, sen data; do Hogar Gallego para Ancianos, a 8 de maio de 1956; do Centro Gallego de Buenos Aires, en fevreiro de 1949; do Banco de Galicia y Buenos Aires, a 30 de xullo de 1955; do Ministerio del Interior de la República Argentina, a 24 de noviembre de 1964; do Centro Gallego de Buenos Aires, a 19 de novembro de 1951; de Residentes de Estudiantes de la Universidad de Compostela, sen data; da Federación de Sociedades Gallegas, en marzo de 1930; de Manuel Pernas, a 1 de xullo de 1915; de Maximino Núñez, Manuel Alegre, a 26 de novembro de 1921; da Federación de Sociedades, a 20 de agosto de 1926; de María Gómez (?), a 12 de xuño de 1926; da Sociedad Agrícola Ganadera y de Instrucción, sen data; da Sociedad Progreso y Cultura Parroquial de Vedra, a 14 de agosto de 1958; da Sociedad Agrícola Ganadera y de Instrucción, a 18 de xuño de 1915, a 2 de xuño de 1917; da Sociedad Nueva Era de Vilanova y sus Contornos, a 6 de outubro de 192?; de Unión de Teo y Vedra, a 28 de xuño de 192?; da Sociedades Nazionalista Pondal, en agosto de 1933; de Valentín Fernández e Manoel Puente, a 12 de marzo de 1968; do Sindicato de Agricultores de Vedra, a 25 de maio de 1934, a 1 de decembro de 1935, a 16 de abril de 1934, a 6 de maio de 1934, a 6 de abril de 1915, a 26 de setembro de 1926, en febreiro de 1931.

Sociedad agrícola, cultural y recreativa del municipio de Vedra en Buenos Aires

Correspondencia e documentación recibida do Sindicato de Agricultores de Vedra

Documentación para o estudio do agrarismo do concello de Vedra enviada polo Sindicato de Agricultores de Vedra a esta sociedade:

 • Proxecto de Regulamento da "Sociedad de Agricultores de Vedra" (Vedra, 1912) (13 páxinas)
 • Acta e conclusións da "Primera Asamblea regional de Federaciones Católico-Agrarias gallegas" (Mondoñedo, 13/10/1920) (6 páxinas)
 • Boletín de la Federación Católico-Agraria de Santiago:
  • 1920: n. 30, 32-33
  • 1921: n. 35-39, 42, 45
  • 1922: n. 49
 • Regulamento do Sindicato de Agricultores de Vedra (Santiago de Compostela, 1921) (24 páxinas)
 • Listaxe dos socios do Sindicato de Agricultores de Vedra, inscritos por parroquias (1936) (3 páxinas)

Correspondencia enviada polo Sindicato de Agricultores de Vedra a esta sociedade:

 • 06/04/1915
 • 02/1931
 • 16/04/1934
 • 25/05/1934
 • 01/12/1935

Sociedad agrícola, cultural y recreativa del municipio de Vedra en Buenos Aires

Resultados 1 a 20 de 374