Amosando 6 resultados

Descrición arquivística
Centro Gallego de Buenos Aires América Subserie
Previsualización da impresión Ver:

Boletín oficial del Centro Gallego

Esta publicación societaria está editada polo Centro Gallego de Buenos Aires para informar sobre as súas actividades sociais e a súa vida interna (doazóns, socios ingresados, servizos médicos, resolucións da directiva, movementos de caixa, memorias anuais, etc.). Complétase con artigos referidos a Galicia, á sociabilidade dos emigrantes, coa defensa sobre a necesidade de asociación dos emigrantes en institucións afins e a defensa dos galegos residentes na Arxentina.

Números en papel:

1921: n. 99; 101-102; 104-106; 108

Números dixitalizados:

1913: n. 1-12
1914: n. 13-24
1916: n. 37-48
1917: n. 49-58, 60
1918: n. 61-62, 65-72
1919: n. 73-75, 77-84
1920: n. 85-96
1921: n. 97-109
1922: n. 110-121
1923: n. 122-133
1924: n. 134-145
1925: n. 146-157
1926: n. 158-163

Centro Gallego de Buenos Aires

Galicia : Revista del Centro Gallego de Buenos Aires

Esta revista é editada polo Centro Gallego de Buenos Aires coa finalidade de substituir ao seu «Boletín» para informar das actividades e servizos ofertados aos seus socios (conta con diversas seccións como «Memoria», «Guía de servicios sociales», «Vida del Centro», «Servicios Facultativos», etc.). Contén ademais numerosos artigos sobre Galicia, que abordan a súa cultura, descrición de pobos e comarcas, política, historia, literatura, economía, reportaxes diversos de actualidade («Noticiero Gallego» por Salvador Lorenzana), etc.. Complétase con comentarios bibliográficos (seccións como «Libros» por Eduardo Blanco Amor), colaboracións literarias, etc. O tratamento e importancia dado a estos temas é moi diferente ao longo do período da publicación da revista, dependendo das directrices marcadas pola dirección do Centro.

Números en papel:

1926: n. 165-169
1927: n. 170-180
1928: n. 181-187, 189-192
1929: n. 194-202, 204
1930: n. 205-216
1931: n. 217, 219-223, 225-228
1932: n. 229-240
1933: n. 241-249, 252
1934: n. 253-263
1935: n. 264, 274
1936: n. 276-279
1937: n. 288-298
1938: n. 300-311
1939: n. 312-323
1940: n. 324-335
1941: n. 336-347
1942: n. 348-359
1943: n. 360-371
1944: n. 372-383
1945: n. 384-395
1946: n. 396-407
1947: n. 408-419
1948: n. 420-430
1949: n. 431-442
1950: n. 443-453
1951: n. 454-463
1952: n. 464-468
1953: n. 470-474
1954: n. 476-479
1955: n. 481-486
1956: n. 487-492
1957: n. 493-498
1958: n. 499-504
1959: n. 505-510
1960: n. 511-516
1961: n. 517-522
1962: n. 523-528
1963: n. 529-534
1964: n. 535-540
1965: n. 541-546
1966: n. 547-552
1967: n. 553-558
1968: n. 559-564
1969: n. 565-570
1970: n. 571-576
1971: n. 577; 581-582
1972: n. 584-585; 588-589
1973: n. 591-594
1979: n. 618-620
1980: n. 621-623
1981: n. 624-626
1982: n. 627-629
1983: n. 630-632
1984: n. 633-635
1985: n. 636-639
1986: n. 640-643
1987: n. 645 (fotocopia)
1988: n. 647, 648-649
1989: n. 651-652
1990: n. 653-654
1991: n. 655-657
1992: n. 658-659
1993: n. 661-662
1994: n. 663-665
1995: n. 667-668 (n. 668 fotocopia)
1996: n. 669-670
1997: n. 671-672 (n. 671 fotocopia)
1998: n. 673,
1999: n. 675
2000: n. 676
2001: n. 677
2002: n. 679
2003: n. 680
2004: n. 681
2006: n. 682-683
2007: n. 684
2009: n. 686
2012: n. 689

Números facsimilares:

1926: n. 165-169
1927: n. 170-180
1928: n. 181-187, 189-192
1929: n. 194-202, 204
1930: n. 205-211, 213-216
1931: n. 217, 219-223, 225-228
1932: n. 229-235, 238-240
1933: n. 241-249, 252
1934: n. 254-261, 263
1935: n. 264, 274
1936: n. 276-279
1937: n. 290
1938: n. 302
1953: n. 470-474
1954: n. 476-479

Centro Gallego de Buenos Aires

Boletín informativo

Boletín editado polo Centro Gallego de Buenos Aires para informar sobre as actividades da entidade e a súa vida interna (doazóns, socios ingresados, servizos médicos, directorio médico da entidade etc.). Informan tamén da biblioteca "Manuel Murguía", do Teatro Castelao, do Panteón social ou das actuacións do Coro do centro.

Números en papel:

1997: novembro
1998: maio
1999: setembro

Centro Gallego de Buenos Aires

Unión Gallega

Esta publicación foi editada pola agrupación do mesmo nome do Centro Gallego, con motivo das eleccións á asemblea de representantes da institución. Os contidos da revista circunscríbense a esta finalidade, reproducindo o programa electoral, unha nota biográfica dos candidatos e unha síntese do labor realizado pola agrupación no mandato anterior. Á parte da publicación electoral, ás veces sae algún número extraordinario con motivo dalgún acontecemento especial, como o correspondente a abril de 1988, editado con motivo do 50 aniversario da agrupación.

Número en papel: 1988 (abril)

Centro Gallego de Buenos Aires

Anales científicos : de la Asociación Médica del Centro Gallego de Buenos Aires

Esta publicación está dirixida ao corpo médico do Centro Gallego. Os seus contidos están centrados no mundo da medicina, informando sobre congresos, bibliografía, novos tratamentos e descubrimentos científicos.

Número en papel: 1989: n. 2 (outubro)

Centro Gallego de Buenos Aires

Región Galaica : Órgano del Centro Gallego

Primeiro boletín editado polo Centro Gallego para informar das súas actividades sociais e dos acordos das diferentes seccións e da comisión directiva («Sección Oficial»). Contén ademais colaboracións literarias, artigos sobre a actualidade política, noticias da actualidade galega («Sección Regional») e de España, novas da colectividade, etc.

Número en papel (fotocopias):

1907: n. 4

Números en microficha:

1907: 5-6; 8
1908: n. 9-10

Centro Gallego de Buenos Aires