Amosando 227 resultados

Descrición arquivística
Europa Subserie
Previsualización da impresión Ver:

Rianxo : Revista editada por la sociedad Parroquias Unidas del Ayuntamiento de Rianjo

Esta revista societaria foi editada para informar sobre as actividades sociais e culturais desenvolvidas pola entidade editora, sobre a súa organización (directiva, comisións e membros que as integran) e outros aspectos arredor da mesma. Complétase con artigos histórico-culturais e algunha composición poética.

Números conservados en formato papel (fotocopia):

1943: n. 1

Parroquias unidas del ayuntamiento de Rianjo

Rianxo : Revista social

Esta revista societaria foi editada para informar sobre as actividades sociais e culturais desenvolvidas pola entidade editora, sobre a súa organización (directiva, comisións e membros que as integran) e outros aspectos arredor da mesma. Complétase con artigos histórico-culturais e algunha composición poética.

Números conservados en formato papel (fotocopia):

1948: [s.n.]
1951: [s.n.]; n. 4

Sociedad ayuntamiento de Rianjo y Taragoña (unificadas)

Asociación Hijos del Ayuntamiento de Puerto del Son

Publicación societaria editada por esta asociación de emigrantes, onde a directiva informa da súa traxectoria histórica e das actividades organizadas na actualidade pola entidade.

Número conservado en papel:

-2002: n. 8 (decembro)

Hijos del Ayuntamiento de Puerto del Son

Cousas Nosas

Esta revista foi editada polos empregados da Casa de Galicia de Montevideo. O seu primeiro número sae como unha homenaxe aos fundadores da mesma con motivo do seu trinta e nove aniversario fundacional. Céntrase principalmente na información sobre o Club de empregados e, en menor medida, sobre a Casa de Galicia. Contén bastantes artigos sobre Galicia e a súa cultura: literatura, música, as rutas turísticas, lembranzas ou opinións e a traxectoria de galegos na emigración. Por último, inclúe colaboracións literarias de escritores galegos.

Número conservado en formato papel:

1956: n. 1

Casa de Galicia de Montevideo

Casa de Galicia : 50 años

Esta publicación da Casa de Galicia de Montevideo editouse en conmemoración do cincuenta aniversario social, facendo un percorrido pola súa historia; aparece un compendio das actividades realizadas pola institución nestes cincuenta anos, evolución do número de socios, servizos médicos, medios materiais, etc.

Número conservado en formato papel:

1967 (50º aniversario)

Casa de Galicia de Montevideo

O Irmandiño : Órgao da Irmandade Galeguista d'o Uruguai

Esta publicación política de orientación nacionalista, foi editada pola Irmandade Galeguista d'o Uruguai, organización vinculada ao Partido Galeguista, como portavoz da mesma para divulgar e defender os seus postulados políticos, reproducindo a súa declaración de principios. No seu primeiro número inician unha campaña de subscrición de axuda ao partido, pedindo o voto e criticando os postulados de C. Sánchez Mosquera. Reproduce artigos dos seus principais líderes e outros persoeiros, dentro dunha clara ortodoxia nacionalista (a economía galega de Bóveda, reivindicación de figuras senlleiras como Pondal, Pardo de Cela, defensa dunha escola galega, reprodución de colaboracións literarias, etc.). Denuncia a situación política española (especialmente na columna satírica «Fuchicadas»). Outros artigos fan referencia ás actividades desenvolvidas pola Irmandade: conferencias, visitantes, notas biográficas, etc.

Números conservados en formato dixital:

1ª época, 1934-1936
2ª época, 1958-1961

Números conservados en formato papel (fotocopias):

2ª época:
1958: n. 1
1959: n. 2

Irmandade galeguista d'o Uruguai

Plus Ultra : Boletim de la Sociedad Caballeros de Santiago

O número consultado está dedicado integramente á celebración do Milenario da lingua castelá e todos os actos organizados con este motivo, tanto os que se celebraron en España como os que a sociedade Caballeros de Santiago organizou na Bahía. Ademais hai un resumo histórico da entidade, dende a súa fundación ata ese momento.

Número conservado en formato papel:

1977: n. 11

Asociación cultural Hispano-Galega Caballeros de Santiago

Hospital Espanhol

Esta publicación societaria está editada pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência para informar aos seus socios das actividades realizadas pola sección de beneficencia, das instalacións do hospital propiedade da entidade, e dos servizos que ofrece aos seus socios, etc.

Números conservados en formato papel:

1995: n. 26
1999: n. 32
2000 (publicación conmemorativa do 115º aniversario)
2005 (publicación conmemorativa do 120º aniversario)

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Espanhol sempre : Uma publicaçao da Real Sociedade Espanhola de Beneficência

Este xornal está editado pola Real Sociedade Espanhola de Beneficência de Bahía para informar sobre o Hospital Espanhol que eles fundaron e dirixen; aparecen amplas informacións sobre servizos médicos que se ofrecen, entrevistas a facultativos e nas páxinas centrais unha completa guía médica con todas as especialidades e enderezos onde poder acudir.

Número conservado en formato papel:

1996: n. 29

Real sociedade espanhola de beneficência , Hospital Espanhol de Bahia

Correo de España : Semanario de la colonia española

Esta publicación foi editada polo Centro Español de Costa Rica para informar á colectividade española alí asentada sobre as noticias que acontecían en España e en todo o mundo (por países) (coas seccións «Noticias de Europa», «América Latina», «Política española», «España. Noticias generales»). Na portada de moitos números aparecen reproducións de monumentos arquitectónicos españois ou de destacados políticos ou prohomes da colectividade; aparecen tamén noticias sobre escritores e actos culturais. Hai que destacar o número extraordinario correspondente ao 12 de outubro de 1908 dedicado á figura de Cristóbal Colón e ao descubrimento de América. Teñen como lema da publicación «Fundado para estrechar los lazos que unen a ambos países».

Números conservados en formato papel (fotocopias):

1908: n. 1-12; 14-18; 20-33
1909: 34-73; 75-76

Centro Español de Costa Rica

Revista Cultural

Esta revista cultural foi editada polo Centro Cultural Español de Medellín para informar aos seus socios das actividades do centro e da colectividade española asentada no país na sección «España en Medellín». Conta tamén con numerosos artigos de carácter histórico das relacións entre España e América e tamén da cooperación actual entre ambos («España y América» e «Ensayos y Estudios», «Colombia y España»). Aparecen ademais noticias culturais, información sobre libros e conferencias, etc.

Número conservado en formato papel:

1983: n. 1

Centro cultural español de Medellín

Círculo Español : Boletín informativo

Esta publicación societaria foi editada polo Círculo Español de Nova York, para informar aos seus socios da vida societaria da entidade (balance económico, memoria social, actividades, ...). Conta ademais con noticias sobre a situación da colectividade hispana no país, pasatempos e noticias de actualidade.

Número conservado en formato papel:

1983: n. 32

Círculo Español de Nueva York

Opinión Gallega

Esta publicación é continuadora de «El Orensano», aparecendo como órgano oficial do Centro Orensano e do Centro Pontevedrés de Bos Aires. Informa da vida societaria das devanditas entidades, incluíndo noticias da colectividade, sobre todo no labor cultural e nas actividades das asociacións galeguistas. Complétase con informacións sobre Galicia, principalmente das súas provincias de referencia, e artigos que abordan a realidade galega desde diferentes ámbitos, nos que colaboran intelectuais galeguistas.

Números conservados en formato microfilme:

1945: n. 29
1946: n. 30-54
1947: n. 55-78
1948: n. 79-101
1949: n. 102-112
1950: n. 113-115, 117-120
1951: n. 121-130
1952: n. 131-137
1953: n. 138-146
1960: n. 196-197
1961: n. 198-199, 201
1962: n. 202-205
1963: n. 206-209
1964: n. 210-214
1965: n. 215-216

Número conservado en formato fotocopia:

1957: n. 181

Números conservados en formato orixinal:

1959: n. 191-193
1960: n. 194

Números conservados en formato facsimilar ou dixitalizado:

1954: n. 147-155
1955: n. 156-164
1956: n. 166-172
1957: n. 173-177, 179-181
1958: n. 182-183, 185

Centro Pontevedrés de Buenos Aires

Centro Cultural e Recreativo Espanhol

Esta revista societaria foi publicada para informar das actividades aos socios, dedicando grande parte deste número á historia da sociedade editora, ás súas instalacións, directivas, etc.

Número conservado en formato papel:

1975: xullo

Centro Espanhol de Salvador de Bahia

La Escuela : órgano de la mutualidad escolar

Este xornal escolar informa sobre as actividades dos alumnos das escolas de Mugardos (moitas delas subvencionadas ou creadas polos emigrantes naturais deste concello e residentes en Cuba), da súa problemática e necesidades. Publican tamén traballos dos escolares e pequenas noticias culturais da comarca.

Número conservado en formato dixital:

1922: n. 7

Unión Mugardesa

Centro Gallego Gijón

Esta publicación societaria foi editada con carácter anual para commemorar as festas do Apóstolo Santiago. Contén información relativa ao programa de actividades organizadas polo Centro Gallego, con motivo desas datas e unha descrición do seu labor societario. Complétase con diversos artigos relativos a diferentes aspectos da cultura galega: literatura, cultura popular e tradicións, etc.; así como outros traballos de temática máis xeral como medicina, seguridade cidadá, etc. En decembro de 1986 editan un número especial dedicado a Castelao, no centenario do seu nacemento.

Números conservados en formato papel:

1986: decembro
1990: xullo
1991: xullo
1992: xullo
1993: xullo
1994: xullo
1997: xullo

Centro Gallego de Gijón

Airiños : Casa de Galicia

Esta revista societaria pretende achegar aos seus socios as noticias da entidade e informacións de interese para eles como os estatutos sociais, as súas diversas actividades, información sobre axudas institucionais, viaxes, excursións, etc. Ademais conta con artigos sobre Galicia e entrevistas a persoas de orixe galega que destacan en distintos ámbitos na rexión.

Números conservados en formato papel:

1988: n. 0
1989: n. 1
1990: n. 2-3
1991: n. 4-5
2ª etapa:
2000: n. 1
2002: n. 3
2003: n. 4
2004: n. 5
2005: n. 6
2006: n. 7
2007: n. 8
2010: n. 11

Casa de Galicia en Córdoba

Resultados 1 a 20 de 227