Mugardos

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Mugardos

Mugardos

Termos equivalentes

Mugardos

Termos asociados

Mugardos

8 Descrición arquivística resultados para Mugardos

8 resultados directamente relacionados Exclude narrower terms

Acta de constitución da Unión Mugardesa de Instrucción

Copia literal mecanografada da Acta de constitución da "Unión Mugardesa de Instrucción" do día 12/11/1909 (3 páxinas), conservada en formato dixital e impreso. Esta copia foi feita na Habana o 22 de outubro de 1917 e asinada polo presidente e secretario da entidade para presentar ante o Gobernador provincial por un imperativo da Lei de Asociacións vixente ese ano.

Unión Mugardesa

Diplomas e certificados

Diplomas e certificados da "Unión Mugardesa", conservados en formato dixital:

  • Modelos de diploma de socio de mérito e de socio fundador
  • Diploma de premio á constancia outorgado a José Pico Corral (1919)
  • Diploma pola participación no IV día de Galicia Exterior (12-13/08/2004)
  • Nota informativa sobre a festa da Merced (01/04/1982)
  • Certificado do Concello de Mugardos, asinado polo seu secretario, Francisco Galán Castro, coas normas a seguir para as delegacións da sociedade (23/06/1911)

Unión Mugardesa

La Escuela : órgano de la mutualidad escolar

Este xornal escolar informa sobre as actividades dos alumnos das escolas de Mugardos (moitas delas subvencionadas ou creadas polos emigrantes naturais deste concello e residentes en Cuba), da súa problemática e necesidades. Publican tamén traballos dos escolares e pequenas noticias culturais da comarca.

Número conservado en formato dixital:

1922: n. 7

Unión Mugardesa

La Unión Mugardesa : revista mensual

Revista de tirada mensual que comezou a súa andadura o 1 de xullo de 1912, "consagrada á los intereses de la Sociedad Unión Mugardesa de Instrucción establecida en La Habana", como indica na súa portada.

Números conservados en formato dixital e impreso:

1912: n. 1-2

Unión Mugardesa

Memorias sociais

Memorias sociais da "Unión Mugardesa de Instrucción":

  • Memoria social correspondente ao ano 1912, presentada pola directiva á Xunta Xeral o 23/02/1913 (21 páxinas), conservada en formato dixital e impreso.
  • Memoria anual correspondente ao ano social 1923/1924, presentada pola directiva á Xunta Xeral o 19/10/1924 (46 páxinas), conservada en formato impreso.

Unión Mugardesa

Regulamentos

Regulamentos conservados en formato dixital e impreso:

  • Regulamento social da "Unión Mugardesa de Instrucción" reformado en Xunta Xeral Extraordinaria o 25/03/1917 (11 páxinas)
  • Regulamento xeral da "Unión Mugardesa de Instrucción" aprobado en Xunta Xeral o 04/08/1923 (15 páxinas)
  • Regulamento xeral da "Unión Mugardesa de Beneficencia y Recreo" aprobado en Xunta Xeral o 29/04/1947 (28 páxinas)

Unión Mugardesa

Unión Mugardesa

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital e impreso:

Acta de constitución da "Unión Mugardesa de Instrucción" do día 12/11/1909
Regulamento social da "Unión Mugardesa de Instrucción" reformado en 1917
Regulamento xeral da "Unión Mugardesa de Instrucción" aprobado en 1923
Regulamento xeral da "Unión Mugardesa de Beneficencia y Recreo" aprobado en 1947
Memoria social da "Unión Mugardesa de Instrucción" de 1912
Memoria da "Unión Mugardesa de Instrucción" do ano social 1923/1924
Revista "La Unión Mugardesa : revista mensual"
Boletín "Unión Mugardesa de Instrucción"

Conservada en formato dixital:

2 modelos de diploma
2 diplomas
1 nota informativa
1 certificado do Concello de Mugardos (1911)
Xornal "La Escuela : órgano de la mutualidad escolar"

Unión Mugardesa

Unión Mugardesa de Instrucción

Esta publicación societaria foi editada pola sociedade Unión Mugardesa para informar aos seus asociados das diferentes actividades organizadas pola entidade en pro da instrución na súa terra natal, prioridade da sociedade, ademais de salientar todo o que acontecía na súa terra natal.

Números conservados en formato dixital e impreso:

1918: n. 4 (extraordinario)
1922: n. 5-6

Unión Mugardesa