Órganos de dirección e goberno Inventory list

Identificador Título Nivel de descrición Sort ascending Data Obxecto dixital
02 Estatutos Serie 1968 -
01 Estatutos do Centro Gallego de Ermua Unidade documental simple 1968
02 Asembleas de socios Subsección 1968 -