Órganos de dirección e goberno Inventory list

Identificador Sort ascending Título Nivel de descrición Data Obxecto dixital
01 Xuntas Directivas Subsección 1929 -
02 Asembleas de socios Subsección 1928 -
03 Regulamentos Serie 1928 -
01 Documentación da Sección de Propaganda Unidade documental composta 1929 -
01 Regulamento Unidade documental simple 1928
01 Libro de Actas das reunións das Xuntas Directivas Unidade documental composta 1944 -
01 Libros de Actas Serie 1944 -
05 Comisións Subsección 1929 -