Ortigueira

Taxonomía

Código

Nota(s) de alcance

Nota(s) de fonte

Nota(s) de despregue

Termos xerárquicos

Ortigueira

Ortigueira

Termos equivalentes

Ortigueira

  • UP Santa Marta de Ortigueira

Termos asociados

Ortigueira

6 Descrición arquivística resultados para Ortigueira

Só resultados directamente relacionados

Estatutos de Naturales de Ortigueira

Estatutos xerais da sociedade "Naturales de Ortigueira":

  • Estatutos aprobados os días 25-26/10/1941 (90 páxinas), conservados en formato dixital e impreso.
  • Estatutos aprobados o día 14/12/1944 (101 páxinas), conservados en formato dixital e impreso.
  • Estatutos aprobados os días 08-22/05/1957 (122 páxinas), conservados en formato papel (fotocopias)

Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua Naturales de Ortigueira

Heraldo Ortigueirés

Boletín informativo da sociedade "Naturales de Ortigueira" que vota a andar en 2005 coa intención de rescatar a revista homónima de que comezaron a publicar en 1942, para dar conta das convocatorias, os balances económicos e as actividades realizadas pola asociación.

Número conservado en formato papel:

2005: n. 1

Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua Naturales de Ortigueira

Memorias de Naturales de Ortigueira

Memorias da sociedade "Naturales de Ortigueira" dende o 24/06/1928 ata o 24/06/1964, encadernadas en formato libro (483 páxinas), con algúns erros de imprenta, conservadas en formato dixital e impreso.

Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua Naturales de Ortigueira

Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua Naturales de Ortigueira

Este fondo contén a seguinte documentación:

Conservada en formato dixital e impreso:

Estatutos xerais (1941)
Estatutos xerais (1944 )
Memorias (1928-1964)

Conservada en formato papel:

Estatutos xerais (1957) (fotocopias)
Recoñecemento da galeguidade de "Naturales de Ortigueira de La Habana" (orixinal e fotocopias)
Boletín "Heraldo Ortigueirés" (orixinal)

Sociedad de Beneficencia y Protección Mutua Naturales de Ortigueira