Rodríguez Castelao, Alfonso Daniel

Área de identidade

Tipo de entidade

Persoa

Forma(s) autorizada(s) do nome

Rodríguez Castelao, Alfonso Daniel

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1886-1950

Historia

Lugares

Estatuto xurídico

Funcións, ocupacións e actividades

Escritor, debuxante, político e ilustre galego

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

Identificador da institución

Regras e/ou convencións usadas

Estado de elaboración

Nivel de detalle

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

Escritura(s)

Fontes

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados