Roupar y Lousada, Sociedad de Recreo y Beneficencia

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Roupar y Lousada, Sociedad de Recreo y Beneficencia

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Hijos de Roupar
  • Progreso de Lousada

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1957-05-29 ata a actualidade

Historia

Esta sociedade foi fundada na Habana o 8 de xullo de 1957, pola fusión das sociedades "Hijos de Roupar" (creada o 12 de xuño de 1913) e "Progreso de Lousada" (fundada o 30 de xaneiro de 1916), ambas creadas polos veciños das citadas parroquias, do concello de Xermade, residentes na illa de Cuba.
A súa finalidade será proporcionar actos de recreo e esparcimento a beneficio dos seus asociados, practicar a beneficencia mutua e contribuír ao engrandecemento da súa terra natal. A súa primeira Xunta Directiva formárona como presidente, Juan A. Fraguío e no cargo de director, Lázaro Seco y Alonso e na actualidade está presidida por Sara Caridad Roca Argüelles.

Lugares

América
Cuba
A Habana
Roupar
Lousada
Provincia de Lugo

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes galegos

Funcións, ocupacións e actividades

Recreativa, mutualista, cultural, instrutiva

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Hijos de Roupar (1913-06-12 ata 1957-07-08)

Identificador da entidade relacionada

AE-CU-HRou

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

08/07/1957

Descrición da relación

En xullo de 1957 deciden fusionarse as asociacións "Hijos de Roupar" e "Progreso de Lousada", fundando "Roupar y Lousada"

Entidade relacionada

Progreso de Lousada (1916-01-30 ata 1957-07-08)

Identificador da entidade relacionada

AE-CU-PrLou

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

08/07/1957

Descrición da relación

En xullo de 1957 deciden fusionarse as asociacións "Hijos de Roupar" e "Progreso de Lousada", fundando "Roupar y Lousada".

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-CU-RouLou

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Revisada por Adriana Cousillas o 08/08/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados