Sociedad agrícola, cultural y recreativa del municipio de Vedra en Buenos Aires

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Sociedad agrícola, cultural y recreativa del municipio de Vedra en Buenos Aires

Forma(s) paralea(s) do nome

 • Sociedad agrícola residentes de Vedra
 • Residentes del distrito municipal de Vedra
 • 1910: Residentes del municipio de Vedra en Sud-América
 • 1970: Sociedad Residentes del Municipio de Vedra en Buenos Aires

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

 • Relacionar con: Comité auxiliar de agricultores de Vedra
 • Relacionar con: Sociedad mutua y auxiliar de Agricultores de Vedra

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1910-10-01 ata a actualidade.

Historia

En 1910 un grupo de conveciños de Vedra, residentes en Buenos Aires, teñen a iniciativa de formar unha entidade que agrupara no seu seo aos conveciños das doce parroquias que compoñen o seu concello natal, coa finalidade de "apoiar moral e materialmente os esforzos dos homes que no lonxano terruño loitaban por emanciparse do prepotente caciquismo reinante".
A reunión tivo lugar na casa dun dos seus máis entusiastas propulsores, Manuel Fernández Castelao, apoiado por José Collazo (primeiro presidente da sociedade), José Cepeda, Manuel Pereiras, Manuel Fernández, José Estévez, Andrés Mosquera, Clemente Fandiño e Andrés López.
O lema desta sociedade agraria, instrutiva e cultural foi "Unión, Protección e Apoio ao Progreso".
Por iniciativa dos socios, a Comisión Directiva resolveu nunha reunión do 13 de outubro de 1911, mercar un terreo na parroquia de Vedra para levantar unha Casa Social, remitindo aos veciños a suma de 600 pesetas para adquirir o solar. Xa estabelecida a sociedade matriz en Vedra, colaboran activamente co sindicato agrario de Vedra, enviando cartos para a compra de abonos, semillas, prantas, sulfatos, azufres e doazóns destinadas a premios para os escolares das parroquias para lograr "o estímulo e elevación cultural del labriego unas veces y para contribuir a mitigar necesidades materiales y humanitarias otras".
En novembro de 1919 comezan unha subscrición para a edificación das pontes de Bazar e Pedreta na parroquia de San Andrés de Trobe e en agosto de 1926, celebran un festival a total beneficio da construción dunha casa-escola en Trobe. Ademais colaboran na construción de varios edificios escolares nas parroquias de San Pedro de Sarandón, Ponte Ulla e San Miguel.
Leva a cabo tamén un importante labor asistencial, dando axudas económicas aos socios, facilitando pasaxes para emigrar sin pago de intereses e tamén para a repatriación en caso de enfermidade.
Polo seu devir como entidade houbo disensións que provocaron o desmembramento da sociedade por parte de grupos de socios naturais dunha determinada parroquia ou tamén de grupos de socios descontentos como os que crearon o "Comité Auxiliar de Agricultores de Vedra" ou posteriormente a "Mutua y Auxiliar de Agricultores de Vedra".

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Vedra

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Agraristas, culturais e recreativas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Sociedad mutua y auxiliar de agricultores del municipio de Vedra (1920-03-17 ata 1932, ano de fusión coa Sociedad agrícola de residentes del municipio de Vedra en Sudamérica)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-SocMutVed

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1932-04-09

Descrición da relación

Fusión con esta sociedade

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-SocVed

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

 • galego

Escritura(s)

 • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

 • Portapapeis

 • Exportar

 • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados