Sociedad de beneficencia y recreativa hijos de Golada y afines

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Sociedad de beneficencia y recreativa hijos de Golada y afines

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Hijos del Ayuntamiento de Golada y sus contornos
  • Hijos del ayuntamiento de la Golada
  • Sociedad hijos del ayuntamiento de la Golada y sus contornos

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1930-07-20 ata 1982, ano no que se fusiona con outras entidades da comarca do Deza, dando lugar ao "Centro Lalín de Buenos Aires".

Historia

O 20 de xullo de 1930 un grupo de emigrantes naturais do concello pontevedrés da Golada e da súa bisbarra, residentes na Arxentina, crea unha sociedade con fins de mutualidad, cultura e recreo para os seus socios.
No ano 1982 en asemblea xeral apróbase a fusión das sociedades dezanas existentes na capital arxentina, "Hijos del Partido de Lalín", "Hijos de Silleda", "Unión del Partido de Lalín" e "Hijos del Ayuntamiento de Golada y sus contornos", desaparecendo como tales e creando unha unha nova entidade denominada "Centro Lalín de Buenos Aires", co propósito de facer unha entidade máis forte que permitise entre todos a extender a axuda mutua para os socios maiores e máis necesitados, e a organización de actividades recreativas e culturais.

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
A Golada
Comarca do Deza
Lalín
Silleda

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Mutuais, benéficas e recreativas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Centro Lalín de Buenos Aires (1982-07-25 ata a actualidade)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-CLal

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1982-07-25

Descrición da relación

Fusión de varias entidades de emigrantes da comarca do Deza para crear esta nova sociedade

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-SocGol

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Revisada por Adriana Cousillas o 03/09/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados