Unión Trivesa

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Unión Trivesa

Forma(s) paralea(s) do nome

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Sociedad de Instrucción y Recreo Trives y su Comarca (1921)
  • Trives y su Comarca (1921)
  • Sociedad de Instrucción, Protección y Recreo Unión Trivesa (1923)
  • Unión Trivesa (1928)
  • Sociedad de Beneficencia y Recreo Unión Trivesa (1941)

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1921-06-12 ata a actualidade

Historia

Esta sociedade comarcal foi fundada na Habana o 12 de xuño de 1921 polos naturais do concello de Pobra de Trives residentes alí coa finalidade de socorrer aos asociados que por enfermidade, accidente, inutilidade física para o traballo ou necesidade de repatriación o necesitasen, e fomentar por medio de festivais a confraternidade entre os naturais do Partido Xudicial de Pobra de Trives e todos os fillos de Cuba e España; establecer relacións coas sociedades afins, na forma que máis conviñese á defensa dos intereses sociais e, por último, organizar actos culturais e de recreo como conferencias, veladas, etc. para recabar fondos para o fondo social.

En 1938 estivo presidida por Orentino Diéguez.

En 1998 a Xunta de Galicia recoñeceulle a súa galeguidade.

Lugares

América
Cuba
A Habana
Pobra de Trives
Provincia de Ourense

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes galegos

Funcións, ocupacións e actividades

Instrutivas, benéficas, culturais, recreativas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-CU-UTrives

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Revisada por Adriana Cousillas o 27/08/2019

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados