Sociedades unificadas de Baleira, Castroverde y Fonsagrada

Área de identidade

Tipo de entidade

Entidade colectiva

Forma(s) autorizada(s) do nome

Sociedades unificadas de Baleira, Castroverde y Fonsagrada

Forma(s) paralea(s) do nome

  • Baleira, Castroverde y Fonsagrada

Forma(s) normalizada do nome, dacordo a outras regras

Outra(s) forma(s) de nome

  • Relacionar con: Unidos de Fonsagrada y Baleira

Identificadores para institucións

Área de descrición

Datas de existencia

1938 ata 1939, ano no que se fusiona con "Unidos de Fonsagrada y Baleira", pasando a denominarse así.

Historia

Esta entidade foi resultado da unión de emigrantes naturais dos concellos luceneses de Fonsagrada, Baleira e Castroverde, quen quixeron reflectir a súa procedencia na súa denominación
Tras a súa creación, organiza un comité para conseguir fondos a prol das vítimas da guerra civil española e da causa republicana; este comité estaba integrado na "Central Gallega", creada pola Federación de sociedades gallegas de la República Argentina.
A súa duración foi escasa, pois xa en 1939, os socios aproban en asemblea fusionarse coa entidade "Unidos de Fonsagrada y Baleira", para así ter máis peso tanto na Federación como para conseguir os seus fins solidarios e benéficos.

Lugares

América
Arxentina
Bos Aires
Baleira
Fonsagrada
Castroverde

Estatuto xurídico

Asociación civil de emigrantes

Funcións, ocupacións e actividades

Mutualistas e benéficas

Mandatos/fontes de autoridade

Estructura/xenealoxía interna

Contexto xeral

Área de relacións

Entidade relacionada

Unidos de Fonsagrada y Baleira (1939-10-08 ata 1943, ano no que se integra no Centro Lucense de Buenos Aires.)

Identificador da entidade relacionada

AE-AR-UFonBal

Categoría da relación

asociativo

Datas da relación

1939

Descrición da relación

Ambas entidades acaban sendo unha baixo a denominación de

Access points area

Materias

Lugares

Occupations

Área de control

Identificador do rexistro de autoridade

AE-AR-SocUBal

Identificador da institución

ES GA 15078 ACCG

Regras e/ou convencións usadas

NOGADA

Estado de elaboración

Borrador

Nivel de detalle

Parcial

Datas de creación, revisión ou eliminación

Idioma(s)

  • galego

Escritura(s)

  • latino

Fontes

Bases de datos do AEG

Notas de mantemento

  • Portapapeis

  • Exportar

  • EAC

Materias relacionadas

Lugares relacionados